Skip to main content

Nova ansöker om nya utbildningar

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 08:27 CEST

Flera ansökningar om framtida utbildningssatsningar i Oskarshamn skickats in till Myndigheten för yrkeshögskolan.

I årets ansökningsomgång till Myndigheten för yrkeshögskolan, som avslutas den 7 september, kommer Nova att skicka in fyra ansökningar som gäller utbildningsstarter 2018-2020. 

En av ansökningarna handlar om en ny utbildningssatsning till Redovisningskonsult. ”Arbetsmarknaden för redovisningskonsulter ser god ut och det finns ingen liknande utbildning vår region, säger Eva Lindberg Petersson, Verksamhetsledare Nova Utbildning”.

En annan ny utbildning är Stödpedagog, den ansökan skickar vi in i nära samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping, som även kommer att vara huvudman för utbildningen, men studieorten kommer att vara Oskarshamn. Stödpedagog är en relativt ny yrkesroll och arbetsmarknad är i första hand kommunernas omsorg inom funktionshinderområdet.

Övriga ansökningar gäller nya omgångar av två pågående utbildningar Produktionsteknik och Specialistundersköterska – äldre. Den senast nämnda utbildningen vänder sig till undersköterskor inom äldreomsorgen. Utbildningen, som är mycket uppskattad av dem som går den, har funnits sedan 2012, och trenden är en ökande efterfrågan på specialistundersköterskor.

Det viktigaste kriteriet för att en ansökan ska bli beviljad är att det finns ett dokumenterat behov i arbetslivet av den kompetens som utbildningarna leder till. Men som vanligt väntas det bli stor konkurrens om statsbidragen. ”Även om vi har bra ansökningar är det inte säkert att de blir beviljade, många gånger blir det avslag bara pga. konkurrens”, säger Eva Lindberg Petersson. Besked från Myndigheten för yrkeshögskolan om vilka ansökningar som beviljats väntas komma i slutet av januari 2018.

För mer information
Eva Lindberg Petersson
Verksamhetsledare, Nova Utbildning
0491-76 42 94
eva.lindberg.petersson@oskarshamn.se

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy