Skip to main content

Nytt nyhetsbrev för Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2013 11:46 CEST

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) meddelade den 28 juni i år dom avseende det överklagade miljötillståndet som ger Oskarshamns kommun rätt att genomföra hamnsaneringen. Det är främst tre principiella frågor som var föremål för överprövning hos MMÖD:

1) frågan om saneringen måste samprövas med hamnens verksamhet,

2) möjligheten att anlägga en utfyllnad i hamnen vid Grimskallen, samt

3) möjligheten att nyttiggöra muddermassor (sediment) i Grimskallen.

MMÖD ändrade vissa villkor m.m. (domen finns att läsa på renhamn.se) men fastställde i huvudsak kommunens tillstånd och gick också på kommunens linje i de tre nämnda frågorna.

Innan saneringen kan påbörjas ska projektet enligt utredningsvillkor i MMÖD:s dom utreda stabiliseringen av muddermassor i Grimskallen och hur tätskikt på Grimskallen ska anläggas på bästa sätt för miljön (läs mer om utredningsvillkoren på nästa sida i nyhetsbrevet). Samtidigt som utredningar sker i projektet förbereds nu Storskogens avfallsanläggning i Oskarshamn för att kunna ta emot de sediment som ska muddras i etapp 1 vid inloppet till inre hamnen och Månskensviken. Det är ca 100 000 m3 muddermassor vid Månskensviken och inloppet till inre hamnen som ska åtgärdas.

Närboende till hamnen har överklagat MMÖD:s dom och Högsta Domstolen kommer inom kort att meddela om prövningstillstånd medges. Bara om prövningstillstånd medges, kommer MMÖD:s dom att prövas av Högsta domstolen.


Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och med goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.