Skip to main content

Positiva besked för Oskarshamns kommun

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 14:38 CEST

- "Det är inte bara en seger för Oskarshamns kommun utan också för miljön i Östersjön", säger landshövding Stefan Carlsson och Peter Wretlund, ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamn. 

 

Det är främst tre principiella frågor som har varit föremål för överprövningen av det tillstånd som Oskarshamns kommun sökt för att sanera hamnbassängen i Oskarshamn:

1)  nyttiggörande av muddermassor i Grimskallen,
2) samprövning av saneringen med hamnens verksamhet
3) avslagsyrkanden vad gäller Grimskallen.

På alla tre punkter har Mark- och miljööverdomstolen gått på kommunens linje i det beviljade tillståndet.

I väntan på att domen vinner laga kraft kommer förberedelserna med att skapa en deponibotten för att ta omhand muddermassor från etapp 1 påbörjas i Storskogen. Utredningar som föreskrivets i domen gällande stabilisering av muddermassor mm inleds också.

Det beslut som meddelas i Svea Hovrätt (Mark- och miljööverdomstolen)  är oftast det definitiva beslutet. För att Högsta domstolen ska pröva hovrättens avgörande krävs prövningstillstånd vilket vanligtvis bara ges till mål där det saknas vägledande domar.


Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och med goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.