Skip to main content

RYMDEN PÅ BESÖK I UNDERJORDEN

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 12:22 CET

Boulby berglaboratorium (The Boulby Underground Laboratory) har kontaktat Nova Forskning och Utveckling (FoU) och i samverkan med Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) blivit inbjudna att besöka Äspölaboratoriet för erfarenhetsutbyte.

Boulby är en nedlagd kaliumgruva belägen vid Englands nordöstra kust, som nu används som berglaboratorium för vetenskapliga studier. Precis som Äspölaboratoriet, tillhör Boulby det fåtal anläggningar i världen där man kan studera förhållanden på stora djup i berggrunden. Boulby är en ”tyst plats” i universum där man kan studera processer utan besvärande störningar från kosmisk strålning.

Studier som pågår i Boulby har att göra med mörk materia i universum, kosmisk strålning och klimat, astrobiologi och liv i extrema miljöer, radioaktivitet i miljön och tredimensionell geologisk modellering.

Nu ska representanter från berglaboratoriet i Boulby komma på besök till Äspölaboratoriet.Syftet med mötet är att utbyta erfarenheter kring forskningsinriktningar i olika berglaboratoriemiljöer, samt etablera samarbete.

Nova FoU, som är ett samarbete mellan Oskarshamns kommun och SKB, möjliggör annan typ av forskning i Äspölaboratoriet än den som SKB bedriver i egen regi. På detta sätt öppnas anläggningen upp och fler kan ta del av den unika forskningsmiljön.

Välkommen till pressträff
Måndagen den 22 februari klockan 12:00 samlas vi i mötesrum Vinö, på Äspölaboratoriet i Oskarshamn. På plats finns då representanter från båda forskningsanläggningarna samt Nova, som är värd för mötet.

Nova - Utbildning, FoU, & Affärsutveckling

Ett eftertraktat centrum för eftergymnasiala utbildningar
En del av novas uppdrag är att vara centrum för eftergymnasial utbildning i regionen. Yrkeshögskoleutbildning ges i egen regi. högskoleprogram och fristående kurser erbjuds i samarbete med högskola/universitet.

Förverkligar avancerad forskning och teknisk utveckling
En stor del av Novas forskningsrelaterade arbete bedrivs via Nova Forskning och Utveckling (FoU). Nova FoU är ett samarbete mellan Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) och Oskarshamns kommun, vilket ger tillgång till SKB:s anläggningar i Oskarshamn. Detta gör att Nova kan erbjuda vetenskapsvärlden unika forskningsmöjligheter. Andra delar av verksamheten är samhällsforskning och internationella studiebesök. Nova samarbetar med svenska och utländska universitet, forskningsinstitut och företag.

Skapar tillväxt och ökar företagens förutsättningar
Atrinova arbetar med affärsutveckling, inkubator- och demoverksamhet samt avknoppningar från industrin. Fokus ligger på kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet. Bolaget arbetar också med fördjupade affärsutvecklingsinsatser samt kommersialisering av forskningsresultat, för att därigenom bevara befintliga och utveckla nya långsiktiga arbetstillfällen. Syftet är att skapa tillväxt och därmed bevara och utöka det lokala engagemanget i regionens näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy