Skip to main content

The Underground Space Challenge - vetenskaplig konferens i Oskarshamn för att diskutera vetenskapliga och tekniska utmaningar inom underjordsverksamhet

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2018 14:59 CET

Äspölaboratoriet är en unik forskningsanläggning som sträcker sig ner till 460 meters djup i det svenska urberget. Foto: Curt-Robert Lindqvist

Under två dagar, den 12-13 februari, samlas svenska och internationella representanter från akademin, forskningsinstitut och näringsliv för att diskutera hur Äspölaboratoriet i Oskarshamn kan användas för att lösa de utmaningar som finns inom modern underjordsverksamhet, från byggande av tunnlar, utvinning av geoenergi och användningen av autonoma fordon till sanering av förorenad mark.

Det finns ett stort intresse från forskarvärlden och industrin, i Sverige och internationellt, att använda Äspölaboratoriet för forskning och teknisk utveckling. Oskarshamns kommun, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tillsammans med flera av Sveriges universitet (Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet) stöttar arbetet med att utveckla Äspölaboratoriet till forsknings- och innovationsinfrastruktur och att utveckla verksamheten inom nya områden. Det är ett gemensamt arbete, med goda resultat, som pågått i mer än 10 år.

Äspölaboratoriet är regionens främsta tillgång för forskning, teknisk utveckling, innovation samt test och demonstration. Redan idag erbjuder anläggningen en öppen miljö tillgänglig för externa organisationer och därmed till samverkan mellan stora nationella företag och mindre regionala företag men även möjligheter för regionala entreprenörer inom bl.a. tjänste- och servicesektorn.Utveckling av Äspölaboratoriet till en forsknings- och innovationsinfrastruktur skapar också arbetstillfällen i regionen för personer med specialistkompetens.

En forsknings- och innovationsinfrastruktur har också möjlighet att spela en roll i arbetet med att lösa samhällets utmaningar globalt inom t.ex. samhällsbyggande, klimat och nyttjande av naturresurser.

Oskarshamns kommun, KTH och SKB har lagt resurser på utvecklingsarbetet under många år och planerar att fortsätta med det i syfte att Äspölaboratoriet ska finnas kvar och bidra till regionutvecklingen även efter det att anläggningen fullgjort sin uppgift inom SKB:s uppdrag. Andra aktörer har också bidragit med resurser till utvecklingsarbetet, så som Tillväxtverket, Vinnova, Regionförbundet och Vetenskapsrådet.

Välkommen till pressträff!
Pressträffen äger rum klockan 14:00 den 13 februari, under ovan nämnda konferens på Forum, Södra Långgatan 15-17, i Oskarshamn. Anmäl ditt intresse till kommunikationskoordinator Christine Ström, Tel: 0491 – 76 42 90, mail: christine.strom@oskarshamn.se

För mer information om konferensen
Vladimir Cvetkovic
Professor, KTH
070 540 10 60
vdc@kth.se

Mats Ohlsson
Koordinator externa relationer, Äspölaboratoriet
070 967 99 42
mats.ohlsson@skb.se

Anna Rockström
Koordinator, Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling
0491-882 78
anna.rockstrom@oskarshamn.se

Kort om Äspölaboratoriet
Äspölaboratoriet är en unik forskningsanläggning som sträcker sig ner till 460 meters djup i det svenska urberget. Under mer än 30 år har detta varit en central plats för utvecklingen av metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle. Här har Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) byggt upp en stor del av den kunskap som nu används i förberedelserna inför byggandet av Kärnbränsleförvaret i Forsmark, och kunskap som kommer att tillämpas vid själva byggandet och senare under driften av förvaret. De första utvecklingsinsatserna på Äspö gjordes redan innan laboratoriet började byggas. Inför och under byggandet prövades olika metoder för att undersöka berggrunden från markytan. Undersökningsmetoderna utvecklades, liksom de modeller som användes för att beskriva berggrundens egenskaper. Allt detta förarbete, samt den efterföljande forskningen och teknikutvecklingen som genomförts och alltjämt pågår, har resulterat i en djup kunskap om berget och landskapet på platsen. En kunskap som byggts upp genom långvarig och omfattande insamling och analys av data. Datamängderna kan nu användas och öppnas upp som grund för fortsatt forskning för andra syften än slutförvaring av använt kärnbränsle.

Vi satsar på framtiden. I Oskarshamn finns en stark framåtanda med miljardinvesteringar inom de närmaste tio åren. Vi jobbar för att ständigt förbättra förutsättningarna för ett starkt näringsliv. Med bland annat planering av ny industri- och verksamhetsmark i direkt anslutning till E22:an. Affärer bygger ut och nya etablerar sig. Vi bygger nya bostäder både i inre hamnen med direkt anknytning till vattnet och i centrum. Vi satsar på också på kommunikationer med bland annat ett helt nytt resecentrum och utbyggnad av fiber på landsbygden. Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling erbjuder utbildning, forskning och affärsutveckling och har en nyckelroll för att bidra till regional utveckling i Oskarshamnsregionen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.