Skip to main content

Tillståndet för att sanera Oskarshamns hamnbassäng har överklagats

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2012 14:51 CET

Den 12 november beviljade Mark- och miljödomstolen i Växjö tillstånd till sanering av Oskarshamns hamnbassäng. Sakägare hade fram till den 3 december att överklaga tillståndet till Mark- och
miljööverdomstolen.

Beslutet har överklagats av boende på Kammarviksvägen, av Havs- och vattenmyndigheten och av Naturvårdverket. De närboende och myndigheterna har till den 31 december på sig att utveckla sina överklaganden.

Naturvårdsverket har i samband med sitt överklagande samtidigt betonat att myndigheten tycker att saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är viktig och har även tidigare under hösten beviljat bidrag för den föreslagna saneringen av hamnbassängen.

Kommunen anser att det är mycket angeläget att så snart som möjligt komma igång med en sanering av hamnbassängen. De föroreningar som sprids från hamnbassängen till Östersjön under den tid överklagandena prövas kan inte saneras utan kommer att belasta den redan hårt ansträngda vattenmiljön i Kalmarsund och Östersjön ytterligare.

Mark- och miljööverdomstolen kommer i ett första skede att ta ställning till om domstolen ska pröva målet (s.k. prövningstillstånd) och även pröva om tillståndet får tas i anspråk i avvaktan på domstolens slutliga prövning. Om prövningstillstånd meddelas, kommer Mark- och miljööverdomstolen i ett andra skede att pröva om saneringstillståndet ska ändras.

I avvaktan på att Mark- och miljööverdomstolen tar ställning till om prövningstillstånd ska meddelas, arbetar kommunen vidare med ambitionen att sanera hamnbassängen.

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och med goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.