Pressinbjudan: Nu avfyrar vi startskottet för Österåkers nya friidrottsarena!

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 11:57 CEST

Åtta löparbanor, fyra längdhoppsgropar, kastgrop, omklädningsrum, en stor läktare, kafeteria och utrymme för alla grenar som tillhör friidrott. Måndagen den 20 augusti är det äntligen dags att inviga Österåkers nya friidrottsarena med SM-standard i Åkersberga!

Nu invigs Österåkers nya MTB-bana i Hacksta med utefest den 11 augusti!

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 12:35 CEST

Nu är det dags för invigning av Österåkers kommuns nya mountainbikebana, hinderbanan för terränglöpare (OCR) och utegymmet i Hacksta, kommunens friluftscentrum mitt i centrala Åkersberga. Lördagen den 11 augusti klipps bandet och alla är välkomna! Passa på att åka MTB-banan och att testa andra möjligheter i Hacksta med olika idrottsföreningar med verksamhet i Hacksta på plats.

Österåker klättrar i hållbarhetsrankning

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 13:15 CEST

Österåkers kommun fortsätter att förbättra resultaten kring hållbarhetsarbetet. Sedan inriktningsmålet om att Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle antogs 2016 har Österåkers kommun klättrat från plats 227 till årets plats 72 i Aktuell Hållbarhets rankning av alla Sveriges kommuners aktivitet och ambitioner på miljöområdet.

Nu blir det möjligt att gå och cykla mellan Täljö och Rydbo

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 13:20 CEST

En överenskommelse har ingåtts mellan Österåkers kommun och två fastighetsägare som innebär en efterlängtad förbättring av framkomligheten för gående och cyklande mellan Täljö och Rydbo.

Redan under den kommande veckan kommer den 3,4 kilometer långa befintliga grusvägen längs med Roslagsbanan mellan Täljö station och Rydbo station att till en början förses med en ny grusbeläggning, som förenklar för gående och cyklister att färdas på vägen. Samtidigt pågår ett arbete mellan Österåkers kommun och Täby kommun för att se över hur passagerna vid Arninge ska trafiksäkras.

– Efter en längre tids diskussioner med markägare har vi kommit fram till en överenskommelse som gör att en gång- och cykelväg kan komma till stånd. Det möjliggör att på ett trafiksäkert sätt kunna ta sig med cykel till och från Åkersberga, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Motortrafik kommer att vara förbjuden på denna väg och speciella grindar kommer att sättas upp som förhindrar otillåten motortrafik. Dessa är dock framkomliga för såväl cyklister som för gående.

Det råder en bred politisk enighet bland Kommunfullmäktiges partier om att detta är ett angeläget steg för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet för cyklister och gående. Överenskommelsen innebär att ett avtal kommer att träffas mellan Österåkers kommun och fastighetsägarna.

KontaktpersonerMichaela Fletcher (M), Kommunstyrelsen ordförande, 073-644 35 62, michaela.fletcher@osteraker.se

1 100 öar och 93 mil strandlinje. Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län. Här bor fler än 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

En överenskommelse har ingåtts mellan Österåkers kommun och två fastighetsägare som innebär en efterlängtad förbättring av framkomligheten för gående och cyklande mellan Täljö och Rydbo.

Läs vidare »

Österåker tar krafttag mot droghandel

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 15:00 CEST

Österåkers kommun påbörjar nu ett projekt för att stoppa droghandeln i kommunen. Såväl snabba som långsiktiga, förebyggande insatser kommer att göras.

I Österåker har en gruppering med ungdomar och unga vuxna i åldrarna 13-30 år uppstått som på olika sätt är involverad i drogförsäljning i kommunen, framför allt i Åkersberga centrum.

– Vi gör kraftfulla insatser där vi som kommun kan påverka i samarbete med Polisen för att motverka och förebygga droghandel och -nyttjande. Vi är en kommun som tydligt visar vårt motstånd mot droger, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåkers kommun tar just nu fram en lägesbild och orsaksbild tillsammans med Polisen. Projektet Stoppa droghandeln kommer att göra snabba insatser för att stoppa drogförsäljningen i kommunen och stoppa nyrekryteringen av ungdomar, stärka berörda föräldrar, informera allmänheten, samt hjälpa ungdomar och unga vuxna att sluta med droger och hoppa av kriminella grupperingar. Sedan tidigare satsar kommunen på förebyggande arbete genom Trygg i Österåker, samarbete med skola och Polisen, nattvandring, social rondering, fritidsfältare, trygghetstelefon och drogupplysning.

Exempel på långsiktiga insatser är att stärka det förebyggande arbetet med barn, unga och familjer, höja kunskapen hos personal som möter barn och unga, norm- och värdegrundsarbete i förskolan och skolan, fysiska åtgärder i Åkersberga centrum för att öka tryggheten och säkerhet, samt utveckla samverkan med det lokala näringslivet.

I projektets styrgrupp ingår tjänstemän från kommunen och Polisen. Totalt beräknas 2,7 miljoner kronor avsättas för projektet under 2018.

Kontaktpersoner 

Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsen ordförande, 073-644 35 62, michaela.fletcher@osteraker.se 

Lena Brodin, trygghetssamordnare, 08-540 813 72, lena.brodin@osteraker.se

1 100 öar och 93 mil strandlinje. Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län. Här bor fler än 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Österåkers kommun påbörjar nu ett projekt för att stoppa droghandeln i kommunen. Såväl snabba som långsiktiga, förebyggande insatser kommer att göras.

Läs vidare »

400 nya hyreslägenheter i centrala Åkersberga

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 12:55 CEST

På fredagen togs ett första spadtag för det första av två nya byggprojekt som kommer att innebära totalt cirka 400 nya hyresrätter i centrala Åkersberga.

En ny översiktsplan för framtidens Österåker antagen

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 13:54 CEST

Det är många som väljer att flytta till vår storstadsnära skärgårdskommun och ambitionen är att fortsätta växa. Kommunfullmäktige har nu antagit en helt ny översiktsplan som pekar ut färdriktningen för framtidens Österåker med en modern stad och en levande skärgård och landsbygd.

Ny arkeologisk utgrävning vid Biskopstuna

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 14:52 CEST

Den 6-31 augusti pågår en forskningsutgrävning vid lämningarna av ärkebiskopsborgen Biskopstuna i Österskär. En georadarundersökning från 2014 visar strukturer under marken intill borgruinen som inte är kända sedan tidigare. Dessa ska nu undersökas av arkeologer tillsammans med allmänheten, som ges möjlighet att vara med och gräva fram historien.

Österåkers budget- och kvalitetschef tilldelas pris för ekonomisk styrning

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 16:00 CEST

Onsdagen den 25 april tilldelades Mohammed Khoban, budget- och kvalitetschef i Österåkers kommun, Helmer Fredrikssons stiftelses pris för främjande av offentlig sparsamhet. Priset delas ut vart fjärde år av Skattebetalarnas förening.

Österåker värd för nationell konferens om hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 11:07 CEST

Den 26 och den 27 april arrangeras Sveriges Ekokommuners årskonferens. Österåkers kommun är medlem i nätverket sedan 2017 och är i år värd för evenemanget.

På konferensen kommer Österåkers kommuns arbete för en långsiktigt hållbar sam­hällsutveckling att presenteras. Exempel som kommer att lyftas fram är bland annat Österåkers hållbarhetsarbete i den planerade stadsdelen Kanalstaden, kommunens hållbarhetsprogram för Näsängen och hur strandängar kan möta stadsmiljö.

– Genom medlemskapet i Sveriges Ekokommuner får vi en bra möjlighet att dra lärdom av andra kommuners hållbarhetsarbete samtidigt som vi kan bidra till att lyfta diskussionen om hållbarhet i skärgården. Att vara värdar för denna nationella konferens ger oss möjlighet att inspirera andra kommuner med hur vi arbetar med hållbarhet, säger Mathias Lindow (L), kommunalråd och 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen, är Österåkers kommuns representant i föreningen.

Konferensen kommer också att fokusera på Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, och tre ekokommuner kommer att berätta hur de arbetar med dessa mål.

För att involvera ungdomar kommer elever från Natur­vetenskapliga programmet på Österåkers gymnasium att medverka i konferensen.

Österåkers kommun kommer dessutom arrangera studiebesök till Täljö strandängar och Näsuddens naturreservat för fördjupning av hur ett unikt kulturlandskap kan skötas, Trastsjöskogen för information om samverkan för gröna kilar och mindfulness i naturen, Wira bruk om hållbar utveckling och hur verksamhet kan bedrivas i en historisk miljö som ska bevaras.

Se programmet: https://bit.ly/2qK9gws

Fakta

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner vars syfte är att främja utveck­lingen av ett hållbart samhälle. I nätverket deltar 110 av landets 290 kommuner. Som medlemskommun får Österåker tillgång till ett omfattande kontaktnät och kan ta del av och sprida goda exempel och idéer.

Kontaktperson

Mathias Lindow, kommunalråd, 073-625 20 72
Lina Cederlöf, hållbarhetsstrateg, 073-625 20 18

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

 

Den 26 och den 27 april arrangeras Sveriges Ekokommuners årskonferens. Österåkers kommun är medlem i nätverket sedan 2017 och är i år värd för evenemanget.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 16 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • Informations- och kommunikationsansvar
  • helenaxbzn.crojonbhzerg@ostwtejculqbraker.ucse
  • 073-644 39 62

Om Österåkers kommun

Skärgårdskommunen

1 100 öar och 93 mil strandlinje. Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor fler än 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Adress

  • Österåkers kommun
  • Hackstavägen 22
  • 184 31 Åkersberga

Länkar