Media no image

100 miljoner mer i satsningar och sänkt skatt i Österåker

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 08:00 CET

I Österåkers kommuns budget år 2018 görs satsningar för 100 miljoner kronor mer än 2017. Närmare 60 miljoner av dessa läggs på förskolan och skolan. Samtidigt sänks skatten med 40 öre, vilket innebär att Österåker får den näst lägsta kommunalskatten i länet. Det beslutades av Kommunfullmäktige den 20 november.

Österåkers kommun har en god ekonomi och stark soliditet genom en stor inflyttning och en målmedveten finansiell styrning. Kommunens pensionsskuld prognosticeras vara helt finansierad vid årets utgång och 180 miljoner kronor finns dessutom reserverade för att kunna användas vid djupa långkonjunkturer.

– Jag är mycket stolt över vår goda ekonomiska situation och Alliansens budgetförslag som nu har beslutats. Det är en långsiktigt hållbar budget som fokuserar på ännu högre kvalitet i kärnverksamheterna och som ökar kommunens attraktivitet, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsen ordförande.

Stora satsningar görs på förskola och skola. Pengen till grundskola och fritids höjs med mellan 4,4-6,8 procent. I detta ingår bland annat en ökning av antalet idrottstimmar och kuratorer i årskurs 6-9, samt en komplettering av basläromedel i grundskolan. En uppföljning och utvärdering ska göras av införandet av två- eller flerlärarsystem i kommunala grundskolor i Österåker. En utredning ska också göras om möjligheterna att förlänga läsåret från 178 till 182 dagar för kommunens elever för att öka förutsättningarna att nå målen och kunskapskraven.

En fortsättning av den nystartade utbildningen av barnskötare till förskolelärare ska utredas och en ny utbildningsomgång föreslås. Ett bonussystem ska också införas inom förskoleverksamheten för att öka andelen förskolelärare och minska antalet barn per årsarbetare.

– Att våra barn får en välfylld verktygslåda att möta framtiden med är en av våra allra viktigaste prioriteringar och det känns riktigt bra att vi har möjlighet att fortsätta göra stora satsningar för deras lärande, säger Michaela Fletcher.

Äldreomsorgen tillförs 11 miljoner mer än 2017. De fördelas bland annat på ytterligare medel för trygghetsboende, aktiviteter för äldre +75 år, syn- och hörselkonsulent på Fyren, samt öppen fritidsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Medel avsätts också för förstärkning av Kanalhuset med sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning, bättre teknik för äldre, äldreboende med finsk profil, samt höjda arvoden för kontaktpersoner inom LSS. En utredning för mellanboende får ytterligare medel.

Budgeten för kultur och fritid förstärks med 2 miljoner. 1 miljon läggs på fritidsgårdarna för att öka öppettiderna, skapa trygga mötesplatser och ytterligare en halvtids fritidsledartjänst. Ytterligare resurser avsätts också till kulturantikvarie, forsknings­utgrävning i kulturmiljö, samt upprustning av Breviksbadet.

Föreningar och organisationer ska kunna ansöka medel för miljöförbättrande åtgärder och en ny återvinningscentral i Svinninge ska anordnas. Utökade kontroller i samband med Stockholmsenkäten ska göras.

Företagsklimatet ska förbättras ytterligare så att Österåkers kommun blir en av de sju bästa i länet, eller en av de 20 bästa i landet i Svenskt Näringslivs ranking.

Den kommunala skattesatsen för 2018 blir med sänkningen 17:35 kronor, vilket innebär att Österåker får näst lägst kommunalskatt i länet.

Investeringar för 2018 är 130 miljoner kronor, och görs på bland annat gator och gång- och cykelvägar.

Kontaktpersoner

Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande, 073-644 35 62

Mathias Lindow (L), Kommunstyrelsens vice ordförande, 073-625 20 72

Joachim Holmqwist (M), politisk sekreterare, 073-663 40 63


Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

I Österåkers kommuns budget år 2018 görs satsningar för 100 miljoner kronor mer än 2017. Närmare 60 miljoner av dessa läggs på förskolan och skolan. Samtidigt sänks skatten med 40 öre, vilket innebär att Österåker får den näst lägsta kommunalskatten i länet. Det beslutades av Kommunfullmäktige den 20 november.

Läs vidare »
Pcovtob4rx75ere55kcx

Österåker storsatsar på förskolan och skolan

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 09:47 CET

Österåker tar nu ytterligare steg mot målet att bli länets bästa skolkommun. Tre nya grundskolor och omkring 15 nya förskolor planeras byggas under kommande tio år.

Nty3biwxg30pmivjrtpc

Effektiv grundskola med hög kvalitet

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 13:33 CET

I en ny ranking av effektiva grundskolor med goda resultat placerar sig Österåker på plats 6 av landets 290 kommuner.

U4dlceoo1aspxsaktbzl

Österåkers kommun antar ny kostpolicy med fokus på hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2017 14:09 CET

Kommunfullmäktige i Österåker har antagit en ny kostpolicy för de verksamheter i kommunen som serverar måltider och hanterar livsmedel. Policyn fastslår bland annat att andelen ekologiska, närproducerade och etiskt certifierade produkter ska öka och att matsvinnet ska minska.

Media no image

Österåkers kommun utbildar förskolepersonal till behöriga förskollärare

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2017 07:15 CEST

I samarbete med Uppsala universitet, utbildar Österåkers kommun 40 anställda i kommunens förskolor till behöriga förskollärare.

Målgruppen för utbildningen är förskolepersonal i Österåker som idag har barnskötarutbildning eller motsvarande. Utbildningen inleddes i slutet av september och ges av Uppsala universitet, som genomför alla examinationer. Österåkers kommun samordnar utbildningen genom träffpunkten Pedagogcentrum som arbetar med stöd och utveckling inom förskola och skola i Österåker. Kursdeltagarnas tidigare utbildningar kan tillgodoräknas, vilket gör att studietiden blir kortare än för en reguljär förskollärarutbildning.

– Vi vill ge personal som redan idag jobbar i förskolorna en chans att vidareutvecklas, samtidigt som vi ökar andelen behöriga förskollärare i Österåker, säger Martin Andersson, utvecklingsledare på Pedagogcentrum i Österåkers kommun.

Österåkers kommun står för vikarieersättning under de dagar som studierna ger frånvaro, liksom för all studielitteratur.

– Detta är ett av flera steg i kommunens arbete att höja kvalitén i Österåkers förskolor och möta de ökade krav som finns på pedagogik i förskolan, säger Kenneth Netterström (M), ordförande i Skolnämnden i Österåkers kommun.

Kontaktpersoner:

Martin Andersson, utvecklingsledare på Skolförvaltningen, 070-445 15 00

Kenneth Netterström(M), ordförande i Skolnämnden: 070-782 30 90

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

I samarbete med Uppsala universitet, utbildar Österåkers kommun 40 anställda i kommunens förskolor till behöriga förskollärare.

Läs vidare »
Media no image

Internationella Engelska Skolan kommer till Österåker

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 16:00 CEST

Tidigare i år ansökte Internationella Engelska Skolan, IES, hos Skolinspektionen om att få etablera skolverksamhet för årskurs F-9 i Österåker. Ansökan är nu godkänd och planeringen för skolans byggnation och placering fortsätter.

Internationella Engelska skolan i Österåker planeras att bli treparallellig från F-9 och rymma cirka 900 elever. Planer finns på att skolan ska byggas vid Åkersberga IP, söder om Östra Kanalstaden, där en detaljplan just nu tas fram. En fullstor idrottshall som ska vara tillgänglig för kommunens idrottsföreningar efter skoltid, finns också med i planerna. Skolstart blir tidigast 2019.

– Jag är mycket glad att Internationella Engelska skolan har valt att etablera sig i Österåkers kommun. Det ökar bredden och valfriheten för våra elever, säger Michaela Fletcher(M), Kommunstyrelsens ordförande.

Österåker är en kommun i stark tillväxt. Fler förskolor och skolor behöver byggas för att möta det ökade behovet av platser. Österåkers kommun har tagit fram en plan som visar på behov av 15 nya förskolor och tre-fyra nya grundskolor till år 2027.

– I strävan att bli länets bästa skolkommun välkomnar vi Internationella Engelska Skolan till Österåker. Jag är övertygad om detta kommer gynna invånarna i vår kommun. Ökad mångfald stimulerar samtliga skolor att utveckla sin verksamhet, säger Staffan Erlandsson, skoldirektör i Österåkers kommun.

Kontaktpersoner:

Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande (M) 073-644 35 62

Staffan Erlandsson, skoldirektör, 08-540 810 55

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

Tidigare i år ansökte Internationella Engelska Skolan, IES, hos Skolinspektionen om att få etablera skolverksamhet för årskurs F-9 i Österåker. Ansökan är nu godkänd och planeringen för skolans byggnation och placering fortsätter.

Läs vidare »
Media no image

Österåker agerar för cirkusar utan vilda djur

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 07:30 CEST

Österåker kan bli en av de första kommunerna i landet att endast tillåta kringresande cirkusar som inte visar upp vilda djur, att nyttja kommunal mark. Detta efter ett beslut i Kommunfullmäktige i september som anger att möjligheten ska utredas.

Bakgrunden till beslutet är en motion som uppmärksammar vilda djurs situation inom cirkusvärlden och att omsorgen om dessa djur inte är tydligt reglerad inom djurskyddslagen.

– Det här är ett beslut som alla partier står bakom. Det är en viktig markering mot att använda vilda djur i ett för dem onaturligt sammanhang och den bristfälliga hantering av djuren som förekommer på vissa håll. Genom detta hoppas vi kunna få till en långsiktig förändring, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande.

Paragraf 35 i djurskyddsförordningen anger specifikt att sjölejon och renar får visas på cirkusar i Sverige. Dessa djurarter inkluderas därmed inte i ett eventuellt förbud.

Österåker tillsammans med Västervik, kan bli de två första kommunerna i Sverige att endast tillåta cirkusuppträdanden utan vilda djur på kommunal mark. 

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

Österåker kan bli en av de första kommunerna i landet att endast tillåta kringresande cirkusar som inte visar upp vilda djur, att nyttja kommunal mark. Detta efter ett beslut i Kommunfullmäktige i september som anger att möjligheten ska utredas.

Läs vidare »
Media no image

Österåker föreslås bli försökskommun för snabbare lagföring av brott

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 12:38 CEST

Justitiedepartementet har tagit initiativ till ett projekt för snabbare lagföring av brott. Särskild fokus ligger på unga som begår brott och personer som återkommande begår nya brott. Täby polisområde, där Österåker ingår, föreslås bli ett av försöksområdena i Sverige.

Projektet gäller så kallade mängdbrott, såsom ringa stöld, stöld i butik, skadegörelse, brott mot knivlagen, ringa narkotikabrott, olovlig körning och rattfylleri. Dessa brottstyper står för cirka hälften av de brott som prövas i tingsrätt. De åtgärder för snabbare lagföring som ingår i projektet består bland annat av ökad samordning mellan myndigheterna, tidiga åtgärder i alla led och utvecklade arbetssätt i den brottsutredande verksamheten. Försöksverksamheten startar redan under hösten.

– Det är oerhört viktigt att samhället skickar både en tydlig och snabb signal till de personer som begår mängdbrott. Österåker har exempelvis varit hårt drabbat av båtrelaterade stölder och där ser vi att den här försöksverksamheten kan tillämpas. Projektet ligger helt i linje med den inriktning vi har haft med det brottsförebyggande arbetet i kommunen där vi bland annat träffat Åklagarmyndigheten för att påtala de brister som vi upplever i kommunen i glappet mellan polisens ingripande och åklagarens arbete, säger Michaela Fletcher(M), Kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om försöksprojektet med ett snabbförfarande i brottsmål här:

www.regeringen.se/remisser/2017/08/remiss-av-ds-201736-en-snabbare-lagforing--forsoksprojekt-med-ett-snabbforfarande-i-brottmal/

Kontaktpersoner:

Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande (M) 073-644 35 62

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

​Justitiedepartementet har tagit initiativ till ett projekt för snabbare lagföring av brott. Särskild fokus ligger på unga som begår brott och personer som återkommande begår nya brott. Täby polisområde, där Österåker ingår, föreslås bli ett av försöksområdena i Sverige.

Läs vidare »
Ttvfmcimi59hlh6uph1h

Österåkers kommun ansöker om EU-bidrag för utveckling av gästhamnar

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2017 13:34 CEST

Österåkers kommun ansöker om att delta i gästhamnsprojektet SEASTOP, en EU-finansierad storsatsning på att utveckla servicen i Stockholms skärgård.

Media no image

Polisen öppnar områdeskontor i Åkersberga centrum i samarbete med Österåkers kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 14:01 CEST

Polisen öppnar ett områdeskontor i Åkersberga centrum för att öka dialogen med kommuninvånarna. Här finns också möjlighet att träffa representanter från Österåkers kommuns trygghetsarbete Trygg i Österåker.

Områdeskontoret ligger vid trappuppgången till Österåkers bibliotek i Åkersberga centrum. Det är öppet på tisdagar klockan 16-18 då poliser finns på plats för att ta emot tips och synpunkter.

– Områdeskontoret är en mötesplats mellan polis och allmänhet, ett sätt för oss att bli mer synliga och tillgängliga. Det går bra att komma till oss med funderingar, synpunkter och tips och vi har även möjlighet att prata ostört i en närliggande lokal med de som önskar, säger Mattias Tillberg, kommunpolis i Österåker.

Österåkers kommuns trygghetsarbete, Trygg i Österåker, finns vid olika tillfällen också på plats i områdeskontoret för dialog.

– Österåkers kommun arbetar nära polisen i trygghetssatsningar som ger resultat. Genom det nya områdeskontoret i Åkersberga centrum skapas bättre service och fler möjligheter till dialog mellan polisen, kommunen och kommuninvånarna, säger Michaela Fletcher(M), Kommunstyrelsens ordförande.

Områdeskontoret hanterar inte anmälningar eller passärenden. Dessa hänvisas till polisen.se, 114 14 samt till Täbys poliskontor som är öppet måndag och onsdag klockan 8-19, samt tisdag, torsdag och fredag klockan 8-16.

Invigning av polisens områdeskontor

Tisdagen den 19 september klockan 16 invigs polisens områdeskontor i Åkersberga centrum. På plats är Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher(M), kommunpolis Mattias Tillberg och trygghetssamordnare Lena Brodin. Välkommen!

För mer information:

Michaela Fletcher, Kommunstyrelsens ordförande (M) 073-644 35 62

Mattias Tillberg, kommunpolis , 073-331 54 82

Lena Brodin, trygghetssamordnare i Österåkers kommun, 08-540 813 72

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

 

Polisen öppnar ett områdeskontor i Åkersberga centrum för att öka dialogen med kommuninvånarna. Här finns också möjlighet att träffa representanter från Österåkers kommuns trygghetsarbete Trygg i Österåker.

Läs vidare »

Bilder & Videor 3 bilder

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • hqcazdthumarnfhpinkia.eorissel@obvstfqjymaerxjakerhpdf.sbswse
 • 08-540 810 85

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Informations- och kommunikationsansvar
 • helena.cronberg@osteraker.se
 • 073-644 39 62
Ansvarig för informationsverksamheten i kommunen och kommunövergripande informationskanaler.

Om Österåkers kommun

Skärgårdskommunen

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i nordöstra delen av Stockholms län. Här bor drygt 43 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Kommunen växer och det byggs mycket här. 2010 byggdes Åkersberga centrum ut och nya handelsområden planeras. Gamla fritidshusområden omvandlas till permanentboende och helt nya bostadsområden byggs. Med tåg eller bil tar det 30 minuter in till Stockholm.
Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.

Adress

 • Österåkers kommun
 • Hackstavägen 22
 • 184 31 Åkersberga

Länkar