Kustinspirerade konstverk till centrala Österåkers entré

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2019 17:02 CEST

David Svensson och Aaro Fahlsten är vinnarna av projekttävlingen att konstnärligt gestalta en ny entré till centrala Åkersberga, Kanalstaden, Österskär och skärgården. Den 27 juni inleddes det konstnärliga uppdraget och trafiklösningen beräknas vara klar under våren 2020.

Ny kalkfilterbädd i Österåker minskar övergödning

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 14:37 CEST

Österåkers kommun vidtar förstärkta åtgärder för att minska övergödningen av Åkers kanal och Östersjön genom att anlägga en ny kalkfilterbädd i Smedbyån. Smedbyån är en mindre del av ett område som tar hand om avrinningsvatten från fyra kommuner och som rinner ut i Östersjön bland annat via Åkers kanal och Tunafjärden i centrala Åkersberga.

Pressinbjudan: Nationella minoriteter och finska språket lyfts

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2019 14:35 CEST

Tisdagen den 11 juni bjuder Österåkers kommun in till öppet informations- och samrådsmöte för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska språket.

Från 2019 har lagstiftningen kring nationella minoriteters rättigheter stärkts. På mötet ges information om vad de stärkta rättigheterna innebär. Det ges också möjlighet att tycka till om ett förslag till policy och riktlinjer för kommunens fortsatta arbete. Ordförande för mötet är kommunalråd Mathias Lindow (L).
 
Tid: Tisdagen den 11 juni klockan 18.00–19.30
Plats: Programrummet, Österåkers bibliotek, Åkersberga Centrum
 
Välkommen!
 
För mer information, kontakta Lea Vaattovaara, samordnare av förvaltningsområde för finska språket i Österåkers kommun, 073-625 21 52, lea.vaattovaara@osteraker.se.

Österåker är en naturskön skärgårdskommun med ett rikt fritidsliv i den nordöstra delen av Stockholms län. Här bor fler än 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil från Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Tisdagen den 11 juni bjuder Österåkers kommun in till öppet informations- och samrådsmöte för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska språket.

Läs vidare »

Ytterligare fyra tappställen för hushåll i Österåker med egen brunn

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2019 08:00 CEST

Österåkers kommun och Roslagsvatten har inrättat ytterligare fyra tappställen runt om i kommunen där hushåll med egen brunn som sinat kan hämta vatten. Sedan tidigare finns två tappställen i kommunen. Dessutom ordnas en vattenkiosk för företag som behöver köpa större mängder vatten.

Pressinbjudan: Ekonomi och kvalitet i framtidens välfärd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 16:57 CEST

Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för att klara välfärden. Österåker har lägst skattesats i landet och står väl rustat inför framtiden. Kommunen bjuder nu in till en konferens för dialog och erfarenhetsdelning.

Österåkers kommun har idag landets lägsta skattesats och budget i balans. Men det har inte alltid varit så. När Österåker klev in i 2000-talet var skatten näst högst i länet och de ekonomiska resultaten negativa. Genom att prioritera ett mål- och resultatstyrningsarbete har både effektiviteten och kvaliteten på kommunens service och tjänster ökat.

För att bidra till sin egen och andra kommuners utveckling har kommunen nu tagit initiativ till att skapa en mötesplats där kvalitet och ekonomi i framtidens välfärd är ett fokus. Därför välkomnas ledande förtroendevalda och tjänstemän i landets kommuner till en dag där kommunen delar med sig av sina erfarenheter och diskuterar framtida utmaningar. Deltar göra också externa experter inom ledarskap och styrning.

Tid: Fredagen 24 maj klockan 8-16

Plats: Fullmäktigesalen, Kommunhuset, Hackstavägen 22, Åkersberga

Program:
08.00 Frukost/mingel
09.00 Österåkers resa, Mohammed Khoban, budget- och kvalitetschef; Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande; Staffan Erlandsson, kommundirektör
10.30 Fika
11.00 Strategier för kommunpolitisk styrning, Leif Anjou, ekonomie doktor, juris kandidat, forskare
12.00 Lunch
13.00 Ekonomi och kvalitet i framtidens välfärd, Per Törnvall, VD, Vårljus
14.00 Fika
15.00 Paneldiskussion

Mer information och reservation av plats: Helena Cronberg, kommunikationschef, 073-644 39 62, helena.cronberg@osteraker.se

Österåker är en naturskön skärgårdskommun med ett rikt fritidsliv i den nordöstra delen av Stockholms län. Här bor fler än 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil från Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Sveriges kommuner står inför betydande utmaningar och behöver hitta nya arbetssätt för att klara välfärden. Österåker har lägst skattesats i landet och står väl rustat inför framtiden. Kommunen bjuder nu in till en konferens för dialog och erfarenhetsdelning.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Den stora idrottsdagen

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 19:20 CEST

Lördagen den 11 maj arrangerar Österåkers kommun och det lokala föreningslivet för första gången Den stora idrottsdagen vid Österåkers sportcentrum. Välkommen till såväl dagens evenemang som kvällens prisutdelning!

Österåker fortsätter att klättra i hållbarhetsrankning

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 12:13 CEST

Österåkers kommuns hållbarhetsarbete ger utdelning. Sedan inriktningsmålet om att Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle antogs 2016 har Österåkers kommun klättrat från plats 227 till årets plats 65 i Aktuell Hållbarhets rankning av alla Sveriges kommuners på miljöområdet.

Österåker lyfter idrott för barn och unga

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 07:00 CEST

Österåkers kommun och det lokala föreningslivet arrangerar för första gången Den stora idrottsdagen lördagen den 11 maj vid Österåkers sportcentrum. Syftet är att lyfta barn och ungas idrottande i föreningar och att uppmärksamma idrotts- och friluftsföreningarnas insatser för en meningsfull fritid för barn och unga.

– Vi vill på detta sätt lyfta det värdefulla föreningslivet och dess underbara eldsjälar som varje dag gör fantastiska insatser för våra barn och unga, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande

Under dagen välkomnas alla att möta lokala idrotts- och friluftsföreningar, prova på och hitta sin sport. Möjlighet finns att träffa representanter från kommunen och få reda på vilka sport- och friluftssatsningar som är på gång. På plats firas den nationella cykeldagen. Barn och unga kan träffa Moa Hjelmer, en av landets främsta friidrottare, för att prata om ideal och prestationer inom idrotten.

Österåkers nya friidrottsarena av SM-standard invigs också med ett program framtaget av Åkersberga sportklubb. Det blir uppvisningar och stafett. Medverkar gör fridrottsprofilen Kajsa Bergqvist. Moderator är Jessica Falkman.

Under kvällen bjuds representanter från föreningslivet in för att prisa lokala idrotts- och friluftsföreningar för deras prestationer i kategorierna:

 • Årets prestation
 • Årets talang
 • Årets unga ledare
 • Årets inspiratör/peppare
 • Årets eldsjäl
 • Årets inkludering

Kvällen leds av Kajsa Bergqvist och Jessica Falkman.

Den stora idrottsdagen är en politiskt beslutad satsning. Den utgår ifrån Riksidrottsförbundets strategi för år 2025 som innebär starten på en resa mot en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet oavsett ambitioner, bakgrund eller tidigare erfarenheter. Läs mer på strategi2025.se.

Österåker är en naturskön skärgårdskommun med ett rikt fritidsliv i den nordöstra delen av Stockholms län. Här bor fler än 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil från Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Österåkers kommun och det lokala föreningslivet arrangerar för första gången Den stora idrottsdagen lördagen den 11 maj. Syftet är att lyfta barn och ungas idrottande i föreningar och att uppmärksamma idrotts- och friluftsföreningarnas insatser för en meningsfull fritid för barn och unga. Under dagen invigs också Österåkers nya friidrottsarena av SM-standard.

Läs vidare »

Byggstart för ytterligare 300 hyresrätter i centrala Åkersberga

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 14:23 CET

På onsdagen var det dags för officiell byggstart för ytterligare 300 hyresrätter i centrala Åkersberga. Det är fastighetsbolaget Wallenstam som därmed fullföljer planerna på att bygga totalt drygt 400 hyresrätter i Österåker.

Stort intresse från kommuner och regioner för Agenda 2030

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2019 08:00 CET

Österåkers kommun är en av de 90 kommuner och regioner som har antagits i Svenska FN-förbundets och SKL:s gemensamma projekt Glokala Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i hela Sverige.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Informations- och kommunikationsansvar
 • hedzleovnarc.coproeknbdyerhdg@muosiktexlrannkecer.desebt
 • 073-644 39 62

Om Österåkers kommun

Skärgårdskommunen

Österåker är en naturskön skärgårdskommun med ett rikt fritidsliv i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor fler än 44 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil från Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun.

Adress

 • Österåkers kommun
 • Hackstavägen 22
 • 184 31 Åkersberga

Länkar