Media no image

Konst och kultur ska frodas i Jamtli Exercishall!

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 13:19 CEST

Under våren har Östersundshem och Stiftelsen Jamtli ingått ett avtal med Jämtlands kulturkompani. Detta innebär att Östersund får en ny arena för konst, kultur och kreativitet i Jamtli Exercishall.

För andra året i rad driver Jamtli och Östersundshem kulturverksamhet i Jamtli Exercishall på Stadsdel Norr. Nytt för i år är att parterna samverkar med Jämtlands Kulturkompani kring kulturarrangemangen. Hallen är dessutom uppfräschad och nymålad – allt för att kunna ta emot nya, entusiastiska kulturutövare!

- Jag är helt övertygad om att vi kommer få se spännande resultat när gräsrötter och kulturentreprenörer själva får möjlighet att driva och ta hand om en arena av den här digniteten. Jamtli Exercishall är en fantastisk lokal, och nu får det kreativa Östersund nya möjligheter att nå ut till fler med sitt skapande, säger Daniel Kindberg, vd för Östersundshem AB.

- För Jamtli och den nya etableringen av Nationalmuseum på Jamtli är detta trepartssamarbete en viktig del i processen att tillsammans skapa konst- och kulturupplevelser utöver det vanliga, samt sätta Jämtland ännu mer på den kulturella kartan, säger Henrik Zipsane, vd för stiftelsen Jamtli

- Vi är väldigt glada över att få vara med och öppna upp den här fantastiska hallen igen, och över att både Östersundshem och Jamtli vågar testa nya vägar och stigar för att ge den lokala konsten och kulturen växtkraft. Det här ska bli en väldigt spännande resa, säger Kristina Ernehed, Jämtlands Kulturkompani.

Först ut i sommar är utställningen DEBUT, som är en interaktiv utställning med fokus på den första publikationen i bokform. Den tar avstamp i ett antal författare som har en anknytning till vår region – antingen genom sin uppväxt eller andra relationer med länet. Utställningen är ett intresseväckande, kreativt och lustfyllt rum där egen skaparkraft med texter, ord och bokstäver får utrymme och uppmuntran. Utställningen kureras av den prisbelönta filmaren Clara Bodén och illustratören Helene Gedda, och är öppen från 20 juli till 13 augusti.

Den 27-30 juli flyttar även den turnerande utställningen "Mitt ibland. Ung kultur utmanar den urbana normen" in i Jamtli Exercishall, och de två utställningarna visas parallellt.

Den 26 augusti öppnar så ”Orkestrerat”, en efterlängtad utställning med Rolf Karbelius verk som tar sin utgångspunkt i konstnärens svit av målningar med musik och musiker som grundtema. Utställningen håller öppet till 23 september.

För frågor, kontakta:

Daniel Kindberg, VD Östersundshem AB

Tel: 070-314 64 07

Mejl: daniel.kindberg@ostersundshem.se

Henrik Zipsane, VD Stiftelsen Jamtli

Tel: 070-282 11 68

Mejl: hernik.zipsane@jamtli.com

Kristina Ernehed, Jämtlands Kulturkompani

Tel: 076-164 61 58

Mejl: kristina@ernehed.com

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3600 lägenheter och 250 lokaler. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 980 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda.

Under våren har Östersundshem och Stiftelsen Jamtli ingått ett avtal med Jämtlands kulturkompani. Detta innebär att Östersund får en ny arena för konst, kultur och kreativitet i Jamtli Exercishall.

Läs vidare »
Media no image
Zrwpgk6bmxr2pqsoj4rj

Östersundshems vd utvald till SABO:s nya integrationsråd

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 13:08 CET

De allmännyttiga bostadsföretagen gör mycket för att främja integrationen i landets kommuner. Men utmaningarna är fortfarande stora - liksom möjligheterna. Därför tillsätter bransch- och intresseorganisationen SABO ett nationellt, strategiskt integrationsråd. Dess uppdrag är att ta fram förslag på hur samhällets arbete med integration kan bli ännu bättre. Östersundshems vd Daniel Kindberg är en av de som sitter med i rådet.

– Kommunerna kan och bör dra nytta av de allmännyttiga bostadsföretagen, det är nödvändigt för en bättre integration i alla delar av landet. Integrationsrådet ska ge förslag på åtgärder som underlättar allmännyttans integrationsarbete och därmed bidra till ännu mer kommunnytta. Vi samlar en erfaren och engagerad grupp för en mycket angelägen uppgift, säger Anders Nordstrand, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Integrationsrådet består av tolv vd:ar från olika delar av landet. De ska bland annat ta fram förslag på konkreta åtgärder för att röja hinder och förbättra integrationsarbetet samt identifiera de aktörer på olika nivåer i samhället som kan påverka åtgärdernas genomförande. Rådet kommer även knyta till sig externa aktörer från olika samhällssektorer.

– Vi är ett redskap för kommunerna men också en erfarenhetsbank och jag vet att vi gör skillnad. Ett fungerande integrationsarbete är en förutsättning för att nå en ökad social hållbarhet. Att nå dit är en gemensam utmaning såväl för offentliga som privata aktörer och civilsamhället, säger Terje Johansson, ordförande i integrationsrådet och vd för MKB Fastighets AB i Malmö.

– Det är väldigt glädjande att integration starkt prioriteras i vår medlemsorganisation SABO. Jag ser mycket framemot att arbeta tillsammans med mina kollegor i den frågan. Det här är också en möjlighet att sprida kunskap och förståelse för vårt sätt att arbeta med frågorna genom Innanförskapsakademin, säger Daniel Kindberg, vd för Östersundshem.

I januari presenterade SABO rapporten Att främja integration. Den kartlägger integrationsarbetet i ett 40-tal kommuner och innehåller bland annat exempel på hur allmännyttan arbetar tillsammans med andra aktörer. Ett av de exempel som tas upp är Innanförskapsakademin, Östersundshems utvecklingsprogram för unga och nyanlända. Programmet kombinerar praktik med workshops, föreläsningar och studiebesök med syfte att deltagarna ska komma närmare arbetsmarknaden.

– Rapporten visar på vägar framåt för bättre integration. Men för SABO är det viktigt att vi inte slår oss till ro, allmännyttan kan göra ännu mer i en av vår tids största samhällsutmaningar. Det strategiska integrationsrådet är en reaktion på det, säger Anders Nordstrand.

Under 2017 består det strategiska integrationsrådet av:

Terje Johansson, vd MKB Fastighets AB, Malmö (ordförande)

Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget, Göteborg

Ulf Rohlén, vd Örebrobostäder AB

Juan Copovi-Mena, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö, Södertälje

Mikael Källqvist, vd Bostads AB Mimer, Västerås

Cathrine Holgersson, vd Gavlegårdarna, Gävle

Eva Nygren, vd Stockholmshem

Thorbjörn Hammerth, vd Vätterhem, Jönköping

Gunnar Boquist, vd Hyresbostäder, Norrköping

Daniel Kindberg, vd Östersundshem

Jörgen Olsson, vd Stora Tunabyggen, Borlänge

Marie Thelander Dellhag, vd Halmstads Fastighets AB

Susanna Wahlberg, chef Boende & Juridik SABO, är sekreterare i rådet.

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3600 lägenheter och 250 lokaler. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda.

SABO har tillsatt ett nationellt, strategiskt integrationsråd. Dess uppdrag är att ta fram förslag på hur samhällets arbete med integration kan bli ännu bättre. Östersundshems vd Daniel Kindberg är en av de som sitter med i rådet.

Läs vidare »
Media no image
Zrwpgk6bmxr2pqsoj4rj

Konkurrensverket går vidare med Attefallshusen

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 09:02 CET

Konkurrensverket har muntligen kontaktat vårt juridiska ombud, Foyen Advokatbyrå, med uppgift om att de avser att gå vidare till Förvaltningsrätten.

Med anledning av de 100 Attefallshus som direktupphandlats av Östersundshem i samband med flyktingkrisen 2015/2016, undersökte Konkurrensverket (KKV) under fjolåret möjligheten att ansöka om upphandlingsskadeavgift hos Förvaltningsdomstolen. Östersundshem fick möjlighet att lämna in ett sista skriftligt yttrande över KKV´s utkast i januari. Trots att Östersundshem påvisat att flera av KKV´s angreppspunkter brister, så har Konkurrensverket beslutat att driva fallet vidare i en rättslig process.

-Vi är helt säkra på att vi har handlat i enlighet med gällande svensk lag och europeisk rätt, och den frågan kommer vi att driva så högt upp i rättssystemet det bara går, säger Östersundshems vd, Daniel Kindberg.

Bakgrunden till upphandlingen av Attefallshusen är den akuta bostadskris som Sverige stod inför vintern 2015/2016. Vid Östersundshems styrelsesammanträde den 23:e februari 2016 beslutade styrelsens presidium om direktupphandling av Attefallshus för att delvis avhjälpa behovet av tillfälliga bostäder. Till grund för beslutet fanns ett juridiskt underlag från Foyens advokatbyrå, som tidigare godkänts av Östersundshems styrelse. I underlaget konstateras att direktupphandlingen följde såväl svensk som europeisk lagstiftning.

-Vi utgår från att Konkurrensverket vill driva detta för att få till stånd ett prejudicerande fall. Vi välkomnar en granskning, även om vi anser att Konkurrensverkets underlag till vissa delar är bristfälligt, säger Daniel Kindberg.

Under hela processen har styrelsen varit eniga i sina beslut om att gå vidare med etableringen av Attefallshusen i Östersunds kommun, allt för att motverka den akuta bostadsbrist som bland annat orsakats av ökande flyktingströmmar.

-Vi har hela tiden känt oss trygga i det faktum att vi genomfört upphandlingen utifrån korrekta grunder, och det gör vi fortfarande, avslutar Daniel Kindberg.

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3600 lägenheter och 250 lokaler. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda.

​Med anledning av de 100 Attefallshus som direktupphandlats av Östersundshem i samband med flyktingkrisen 2015/2016, undersökte Konkurrensverket (KKV) under fjolåret möjligheten att ansöka om upphandlingsskadeavgift hos Förvaltningsdomstolen. Konkurrensverket har nu muntligen kontaktat vårt juridiska ombud, Foyen Advokatbyrå, med uppgift om att de avser att gå vidare till Förvaltningsrätten.

Läs vidare »
Media no image
Zrwpgk6bmxr2pqsoj4rj

Östersundshem höjer hyran med 0,7 procent

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 11:09 CET

Efter förhandlingar mellan Östersundshem och Hyresgästföreningen Region Norrland står det nu klart att hyreshöjningen för 2017 blir 0,7 procent. Östersundshem yrkade på en höjning med 2, 09 procent, till följd av ökade kostnader för såväl taxebundna avgifter som för entreprenörer. Utöver detta finns också ett eftersatt underhållsbehov i fastighetsbeståndet. Dock får vi konstatera att den överenskomna höjningen lämnar mindre utrymme i budgeten, bland annat för långsiktigt underhåll och fortsatt hög förvaltningskvalitet.

Inför hyresförhandlingarna gav Östersundshems kartläggningar vid handen att de sammanlagda kostnaderna för drift och skötsel ökar inför 2017 – det gäller till exempel avgifter för vatten och renhållning, liksom ramavtal för hantverkare och yttre skötsel. Ökningen motsvarar det bud om 2, 09 procent som lämnades till Hyresgästföreningen i början av december.

-Hyreshöjningarna har varit låga de senaste åren. Under 2016 och 2015 resulterade förhandlingarna i ökningar på endast 0, 55 respektive 0, 9 procent. Detta, sammantaget med den låga höjningen för 2017, gör att vi nu befinner oss i ett läge där vi tvingas prioritera bort en hel del planerat underhåll, säger Daniel Kindberg, vd på Östersundshem.

Ökningen på 0,7 procent innebär att den som har en hyra på 5 000 kronor får en hyreshöjning med 35 kronor per månad.

-Vi ser att hyresgästföreningen värnar sina medlemmar, och det är bra. Dock är det beklagligt att vi inte har kunnat närma oss varandra mer i förhandlingarna. Tyvärr drabbar detta i förlängningen våra hyresgäster, som länge efterfrågat ett bättre underhåll av sina bostäder, säger Daniel Kindberg.

Hyreshöjningen gäller från 1 januari 2017 till och med årsslutet. Även för lägenheter med kallhyra höjs hyran med 0,7 procent.  

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3600 lägenheter och 250 lokaler. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda.

Efter förhandlingar mellan Östersundshem och Hyresgästföreningen Region Norrland står det nu klart att hyreshöjningen för 2017 blir 0,7 procent. Östersundshem yrkade på en höjning med 2, 09 procent, till följd av ökade kostnader för såväl taxebundna avgifter som för entreprenörer.

Läs vidare »
Media no image
Zrwpgk6bmxr2pqsoj4rj

Nu inleder Östersundshem och HGF hyresförhandlingar för 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 09:27 CET

Östersundshem kan under 2016 konstatera att kostnaderna för såväl renhållning som vatten ökat markant. Dessutom finns brister i underhåll av många fastigheter. Därför lägger vi ett något högre bud i hyresgästförhandlingarna inför 2017, jämfört med i fjol.

– Vi planerar att spendera minst 30 miljoner på underhåll nästa år - det rör åtgärder som länge har fått stå tillbaka till förmån för låga hyror. Som hyresvärd måste vi nu ta vårt ansvar och agera, säger Daniel Kindberg, vd för Östersundshem.

Förhandlingar med Hyresgästföreningen inleds nu i november, och Östersundshems bud för 2017 landar på 2, 09 procent. Det skulle innebära en medelhöjning av hyran på ca 100 kronor per månad, räknat på en genomsnittlig lägenhet i beståndet. (67, 3 kvadratmeter, månadshyra 4907 kr.)

De senaste åren har hyreshöjningarna varit förhållandevis låga, under 2016 och 2015 resulterade förhandlingarna i höjningar på blygsamma 0, 55 respektive 0, 9 procent. Dock ser vi att de sammanlagda kostnaderna för drift och skötsel ökar mer än så inför nästa år – det gäller till exempel avgifter för vatten och renhållning, liksom ramavtal för hantverkare och yttre skötsel.

Hyresnivån inom Östersundshems bestånd ligger klart under övriga fastighetsbolag i regionen. Färsk statistik från Fastighetsägarna visar att snitthyran per kvadratmeter hos privata fastighetsägare i Östersunds kommun är 1054 kronor, medan Östersundshems snitt ligger på 875 kronor per kvadratmeter.

– Det är viktigt att människor har råd att bo, men det är också viktigt att vi kan ta hand om våra fastigheter och därmed hyresgästernas hem på ett hållbart sätt. Därför behövs den här höjningen, säger Daniel Kindberg och trycker på de förbättringar som hyresgästerna kan förvänta sig om nivåerna justeras:

– Vi ska förbättra fastigheternas underhåll, något som är mycket efterfrågat bland våra hyresgäster.

Presskontakt

Daniel Kindberg, vd Östersundshem

daniel.kindberg@ostersundshem.se

Mobil 070 314 64 07

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3600 lägenheter och 250 lokaler. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda.

Östersundshem kan under 2016 konstatera att kostnaderna för såväl renhållning som vatten ökat markant. Dessutom finns brister i underhåll av många fastigheter. Därför lägger vi ett något högre bud i hyresgästförhandlingarna inför 2017, jämfört med i fjol.

Läs vidare »
Yfg5yshj9v8kdw6cd0xr
Ukincwtbsqlkn13kik2n Zrwpgk6bmxr2pqsoj4rj

Kom på invigning av Östersunds största Fun Park

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2016 14:09 CEST

Östersundshem satsar på bättre utemiljö för barn och unga. Därför har vi byggt en 7000 kvadratmeter stor lekpark med extra allt – en sk Fun park i nedre Torvalla. Parken var ursprungligen ett önskemål från barn vid Torvallas fritidsgårdar. Fredagen den 30 september kl 14.00 är pressen välkomna på invigningen. Då finns bla barn från Fjällängsskolan på plats, samt Östersundshems vd Daniel Kindberg.

Tpyein1byuw8kmzlmfhf
Zrwpgk6bmxr2pqsoj4rj

​Östersundshem säljer delar av beståndet för att kunna bygga

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 12:21 CET

Östersundshems styrelse har beslutat att sälja fastigheter för att kunna delfinansiera den omfattande nyproduktion som företaget står inför. De fastigheter som säljs finns inom delar av Torvalla, på Körfältet, i Odensala och Odenslund. Totalt rör det sig om 1698 lägenheter, och köpare är Rikshem.

Media no image

Östersundshem höjer hyran med 0,55 procent

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2015 11:34 CET

Efter förhandlingar mellan Östersundshem och Hyresgästföreningen Region Norrland står det klart att hyreshöjningen för 2016 blir 0,55 procent. Enligt Hyresgästföreningens senaste kartläggning har Östersundshem bland Sveriges lägsta hyror.

Hyreshöjningen gäller från 1 januari 2016 till och med årsslutet. 

- Nästa år blir det dels en ökning av fastighetsskatten och taxebundna kostnader, som el och vatten, dels ökade omkostnader för drift och skötsel. Utöver det fortsätter vi att satsa på underhåll under 2016, säger Daniel Kindberg, vd på Östersundshem.

Östersundshem yrkade på en höjning med 0,8 procent, medan hyresgästföreningens utgångspunkt låg på 0 procent. Ökningen på 0,55 procent innebär att den som har en hyra på 5 000 kronor får en hyreshöjning på 27,50 kronor per månad.

- Samarbetet med Hyresgästföreningen har fungerat mycket bra och jag tycker att vi har landat i något som vi båda kan vara nöjda med, säger Daniel Kindberg.

Översynen av hyressättningen i Östersundshems fastighetsbestånd fortlöper på ett systematiskt sätt, helt i enlighet med den trepartsöverenskommelse som gjorts mellan Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO. Förhoppningen är att bli klar med detta under första halvåret 2016.

Presskontakt
Daniel Kindberg, VD Östersundshem
daniel.kindberg@ostersundshem.se
Telefon 063 140412
Mobil 070 314 64 07

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med drygt 5100 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 330 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda.

Efter förhandlingar mellan Östersundshem och Hyresgästföreningen Region Norrland står det klart att hyreshöjningen för 2016 blir 0,55 procent. Enligt Hyresgästföreningens senaste kartläggning har Östersundshem bland Sveriges lägsta hyror.

Läs vidare »
Bouhdpj5g5o2hjqn00qg

Östersundshem satsar på supermiljöbilar

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2015 13:00 CEST

Nu tar Östersundshem ett stort steg mot en fossilfri fordonsflotta. I dagarna byter företaget ut alla sina gamla företagsbilar till supermiljöbilar. Det innebär att företaget sänker sina koldioxidutsläpp med hela 27 ton per år.

Y7sipfhiheceudwc2his

Östersundshem väljer unik el från Jämtland

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2015 09:00 CEST

Kan gödsel värma upp hus? Ja, faktiskt. Mats Gustafsson är jämtlandsbonden som utvecklat ett biogaskoncept där energi produceras av gödsel. Energi som sedan blir till el och värme. Östersundshem blir nu första företaget ut att köpa ström gjord med den unika processen.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • malin.gunnarsson@ostersundshem.se
 • 070-639 08 84

 • Presskontakt
 • VD
 • daniel.kindberg@ostersundshem.se
 • 070-314 64 07

Om Östersundshem

Välkommen till Östersundshem

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3600 lägenheter och 250 lokaler. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 980 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda.

Adress

 • Östersundshem
 • Rådhusgatan 29
 • 831 35 Östersund