Skip to main content

1,5 procents hyreshöjning efter 2014 års förhandlingar

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:00 CET

Efter förhandlingar mellan Östersundshem och Hyresgästföreningen står det klart att hyrorna för 2014 höjs med 1,5 procent.
– Vårt utgångsbud var 2,0 procent, motbudet från Hyresgästföreningen låg på 0 procent, så vi är nöjda med förhandlingsresultatet, säger Tord Andnor, Östersundshems styrelseordförande.
Under 2014 kommer Östersundshem även att genomföra en mångmiljonsatsning på inne- och utemiljöerna, med syfte att förbättra boendemiljön för hyresgästerna.

Hyrorna i Östersundshems bestånd höjs med 1 procent från och med den 1 januari och
ytterligare 0,5 procent från och med den 1 juli 2014. (1 % är ett snitt, höjningen är 8,4 kr/m² respektive 4,2 kr/m² och där blir snittet 0,5 %.)

– Hyreshöjningen grundar sig på kostnadsökningar, till exempel för fjärrvärme, säger Tord Andnor.

För många år sedan inrättades lägenhetsfonder, där en viss summa av hyran avsätts till varje lägenhet per månad. Syftet med lägenhetsfonderna är att hyresgästen själv ska få bestämma hur och när den vill renovera sin lägenhet. När avsättningarna till lägenhetsfonderna har nått sitt tak och hyresgästen inte använt den till renovering utgår istället en hyresrabatt. Som läget är i dag betalar Östersundshem ut mer i hyresrabatter än vad som används till renoveringar av lägenheterna och detta är inte hållbart och var heller inte avsikten från början.

– Vi är nu överens med Hyresgästföreningen om att hyresrabatterna ska tas bort successivt under 2,5 år. Lägenhetsfonderna ska vara kvar och vi hoppas att de används betydligt oftare i framtiden, allt för att skapa en bättre hemmiljö, säger Tord Andnor.

Under nästa år satsar Östersundshem stort på att förbättra de inre och yttre miljöerna.

– Vi ökar ambitionerna med att skapa en bra hemmiljö för våra hyresgäster. Vi kommer bland annat att måla om och byta ut belysning i trapphus och allmänna utrymmen. Vi ska även se över utomhusbelysningarna och fortsätta fräscha upp bostadsområdenas yttre miljöer, säger Tord Andnor. 

Under det kommande året återupptar parterna även arbetet med att se över hyressättningen i fastighetsbeståndet.

Presskontakt
Tord Andnor, styrelseordförande, Östersundshem
tord@andnor.com | Mobil 070-683 26 70

Bengt Rådman, vd, Östersundshem
bengt.radman@ostersundshem.se
063 14 04 12 | Mobil 070 229 31 24

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med drygt 5100 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 291 miljoner kronor och har ett 40-tal anställda. Bonusboende, vårt seniorkoncept, finns för dig som fyllt 60 år.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera