Skip to main content

Bikupa toppar Skrapan

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 15:08 CEST

I dagarna har Fagerskrapan fått ett stort antal nya hyresgäster, närmare bestämt 20 000 individer. Men det är dåligt med hyresintäkter. Det är nämligen en bikupa som flyttat in högst upp på husets tak, man skulle kunna säga att deras lilla hem utgör den17:e våningen.

Östersundshem har ingått avtal med företaget Honungsbiet, vars affärsidé är att erbjuda fadderskap av honungsbin. Första bikupan placerades nyligen ut på Östersunds högsta hyreshus, och syftet är att hjälpa naturen på traven.

-Fadderskap av honungsbin är ett enkelt och tydligt sätt att ta sitt miljöansvar. Att sätta ut bikupor på sina fastigheter bidrar till bevarande av biologisk mångfald i närområdet. Åttio procent av alla växter behöver hjälp med pollineringen för att kunna fortplanta sig och två tredjedelar av allt vi äter är pollinerat av insekter, säger Pedro Blom, grundare och ägare av Honungsbiet AB.

Honungsbiet tar hand om skötsel av kuporna, och bina får behålla det mesta av sin honung, så syftet är i första hand att säkra deras funktion som pollinatörer i naturen. De flesta av våra grödor är starkt beroende av de randiga små flygarnas hjälp, och bidöden är ett känt och oroande fenomen. Därför har Östersundshem beslutat att stödja verksamheten med faddrade bin i Östersund. Och i dagsläget verkar flygfäna trivas, trots blåst och kyla.

-Bina flyttade in i fredags och på lördag eftermiddag var jag där och utökade deras utrymme. Då kom det bin tungt lastade med pollen, så de hittar redan mat som de flyger hem till kupan. Jag tror att dom har det bra där uppe. Vi får se hur de klarar blåsten. Men det blåser mycket på Rödön också, där jag har hemmabigården, så det ska säkert gå bra, avslutar Pedro Blom

Fotnot: Honungsbin stör som regel inte människor. Till skillnad mot getingar är de generellt sett inte intresserade av att flyga in i lägenheter eller på balkonger.

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med drygt 5100 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och har ett 40-tal anställda. Bonusboende, vårt seniorkoncept, finns för dig som fyllt 60 år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera