Skip to main content

Konkurrensverket går vidare med Attefallshusen

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 09:02 CET

Konkurrensverket har muntligen kontaktat vårt juridiska ombud, Foyen Advokatbyrå, med uppgift om att de avser att gå vidare till Förvaltningsrätten.

Med anledning av de 100 Attefallshus som direktupphandlats av Östersundshem i samband med flyktingkrisen 2015/2016, undersökte Konkurrensverket (KKV) under fjolåret möjligheten att ansöka om upphandlingsskadeavgift hos Förvaltningsdomstolen. Östersundshem fick möjlighet att lämna in ett sista skriftligt yttrande över KKV´s utkast i januari. Trots att Östersundshem påvisat att flera av KKV´s angreppspunkter brister, så har Konkurrensverket beslutat att driva fallet vidare i en rättslig process.

-Vi är helt säkra på att vi har handlat i enlighet med gällande svensk lag och europeisk rätt, och den frågan kommer vi att driva så högt upp i rättssystemet det bara går, säger Östersundshems vd, Daniel Kindberg.

Bakgrunden till upphandlingen av Attefallshusen är den akuta bostadskris som Sverige stod inför vintern 2015/2016. Vid Östersundshems styrelsesammanträde den 23:e februari 2016 beslutade styrelsens presidium om direktupphandling av Attefallshus för att delvis avhjälpa behovet av tillfälliga bostäder. Till grund för beslutet fanns ett juridiskt underlag från Foyens advokatbyrå, som tidigare godkänts av Östersundshems styrelse. I underlaget konstateras att direktupphandlingen följde såväl svensk som europeisk lagstiftning.

-Vi utgår från att Konkurrensverket vill driva detta för att få till stånd ett prejudicerande fall. Vi välkomnar en granskning, även om vi anser att Konkurrensverkets underlag till vissa delar är bristfälligt, säger Daniel Kindberg.

Under hela processen har styrelsen varit eniga i sina beslut om att gå vidare med etableringen av Attefallshusen i Östersunds kommun, allt för att motverka den akuta bostadsbrist som bland annat orsakats av ökande flyktingströmmar.

-Vi har hela tiden känt oss trygga i det faktum att vi genomfört upphandlingen utifrån korrekta grunder, och det gör vi fortfarande, avslutar Daniel Kindberg.

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med cirka 3600 lägenheter och 250 lokaler. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 360 miljoner kronor och har ett 50-tal anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera