Skip to main content

​Östersundshem säljer delar av beståndet för att kunna bygga

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2016 12:21 CET

 Östersundshems styrelse har beslutat att sälja fastigheter för att kunna delfinansiera den omfattande nyproduktion som företaget står inför. Många finansieringsalternativ har diskuterats med ägaren Rådhus AB, och utifrån dessa diskussioner har styrelsen kommit fram till att en försäljning är det mest ekonomiskt hållbara alternativet, både för våra hyresgäster och för Östersundshem. De fastigheter som säljs finns inom delar av Torvalla, på Körfältet, Odensala och Odenslund. Totalt rör det sig om 1698 lägenheter, och köpare är Rikshem, och fastighetsvärdet är satt till 1, 144 miljarder kronor. Slutgiltigt beslut om försäljningen tas i kommunfullmäktige den 17/3.

- Vi behöver sälja för att möjliggöra den ambitiösa produktionstakt vi har planerad tio år framåt, varav vi har beslutat att dubblera takten de närmaste tre åren. Genom att sälja tar vi ansvar för bolagets långsiktiga ekonomi. Kravet från vår ägare är att Östersundshem skall ha en stabil och solid ekonomi, nu och i framtiden. Att sälja ett antal fastigheter är långsiktigt bäst både för våra hyresgäster och för kommunen, säger Östersundshems styrelseordförande Tord Andnor.

- Östersund har en positiv utveckling och jag är glad att kunna utöka Rikshems bestånd i staden rejält. Rikshems mission är att vara den nationella allmännyttan och vi arbetar bland annat aktivt med att ta ansvar i lokalsamhället genom sociala insatser och genom att bygga nytt för att utveckla den lokala bostadsmarknaden. Det ska vi göra även i Östersund. På så sätt bidrar vi till att utveckla regionens konkurrenskraft, säger Jan-Erik Höjvall, vd Rikshem.

Liksom många andra kommunala bostadsbolag som nyproducerar har Östersundshem valt att följa kommunens ägardirektiv, som ger vid handen att fastigheter kan avyttras för att möjliggöra byggnation av bostäder. Motivet för att sälja är främst att klara långsiktig finansiering av en fortsatt hög byggtakt, men även att bekosta ett ökat underhållsbehov i kvarvarande bestånd. 

- Fler aktörer måste in på hyresmarknaden för att få ner den stora bostadsbristen i Östersund. Vi ser positivt på att en fastighetsägare som Rikshem etablerar sig i staden, det är en stor, stabil förvaltare som har hyresrätter som affärsidé, och visionen att vara en nationell allmännytta. Rikshem går dessutom in i förvärvet med ett omfattande socialt ansvar, bland annat kommer de att stötta vår satsning på Innanförskapsakademin – ett projekt som syftar till jobb och praktik för nyanlända och ungdomar som idag står utanför arbetsmarknaden, säger Östersundshems vd Daniel Kindberg.

- Vi förstår också att försäljningen kan väcka frågor, och under morgondagen kommer berörda hyresgäster att få ett brev med mer information. När det närmar sig övertagande bjuder vi även in till informationsmöten i aktuella områden. Hyresgästerna ska känna sig trygga i detta. Ingen behöver flytta, Rikshem har lokalkontor i Östersund och det mesta kommer att fungera precis som vanligt efter försäljningen, avslutar Daniel Kindberg.


Fakta

Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF-pension. Det är ett av Sveriges största privata bostadsbolag som har hyresrätter som affärsidé och visionen att vara den nationella allmännyttan. Rikshem äger bostäder i landets snabbast växande kommuner och de samarbetar med kommuner, landsting och statliga myndigheter.www.rikshem.se

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med drygt 5100 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 330 miljoner kronor och har ett 60-tal anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera