Skip to main content

Östersundshem satsar på solel

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 09:42 CEST

I dagarna skrev Östersundshem på ett avtal med föreningen Zolcell 1:1. Det innebär att bostadsbolaget går in och köper 20 andelar i föreningen, med syfte att öka produktionen av solenergi i länet. Det långsiktiga målet är också att Östersundshem ska kunna producera en viss andel egen el.

-  Vi vill vara innovativa och nytänkande, både när det gäller nyproduktion och befintligt bestånd. På sikt vill vi också bli föregångare när det gäller alternativa energikällor. Det här är ett steg i rätt riktning, säger Daniel Kindberg, vd på Östersundshem.

Solenergi är idag en av de snabbast växande alternativa energikällorna i Sverige. Och Jämtlands län ligger i framkant. För några år sedan fanns det bara 10 mikroanläggningar med solceller i länet. Idag finns det över 90 stycken. En anledning till det kan vara att Jämtlands län har mycket bra förutsättningar för att skapa maximal nytta av en solcellsanläggning.

-  Drivkraften bakom bildandet av föreningen Zolcell 1:1 är omställningen från fossilt till förnyelsebart bränsle. Det stora intresset idag ligger i sol. Det är enkelt att installera och passar många. De flesta har ju ett tak, säger Jimmy Anjevall, initiativtagare till föreningen Zolcell 1:1 och energirådgivare i regionen.

Under hösten kommer Zolcell 1:1 att bygga den första anläggningen, på Teknikland i Optand. Andra intressenter i föreningen är bland annat Jamtli, och nu kliver alltså även Östersundshem på tåget. Initiativet ligger helt i linje med företagets hårda energikrav för nyproduktion, men också för de nya mål som ska införas för befintliga fastigheter.

-  Inom kort ska vi ta fram åtgärdslistor kring hur vi ska effektivisera vår energianvändning. Och sen ska vi följa dem också, det är viktigt, avslutar Daniel Kindberg.

På onsdag kväll hålls ett informationsmöte om solel på Jamtli. Läs mer på www.facebook.com/zolcell.

Presskontakt
Daniel Kindberg, vd på Östersundshem
daniel.kindberg@ostersundshem.se | Mobil 070-314 64 07

Jimmy Anjevall, ordförande Zolcell 1:1
jimmy.anjevall@regionjamtland.se | Mobil 070-570 87 62

Östersundshem är ett kommunalägt bostadsbolag med drygt 5100 lägenheter och 250 lokaler/förråd. Utifrån visionen att skapa hemlängtan, erbjuder bolaget hem anpassade till alla människors behov i livets olika skeden. Med visionärt byggande medverkar Östersundshem till att förverkliga regionens tillväxtmål. Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och har ett 40-tal anställda. Bonusboende, vårt seniorkoncept, finns för dig som fyllt 60 år.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera