Rcwnss1k23baf6t13hse

Oxelösunds Hamn storsatsar på flytande naturgas

Blogginlägg   •   Nov 01, 2017 12:22 CET

Oxelösunds Hamn är i planeringsstadiet för att bygga en terminal för flytande naturgas. Den så kallade LNG-terminalen ska försörja SSAB med ren och säker energi och möjliggöra för LNG-drivna fartyg att bunkra i hamnen. Den stora vinnaren är miljön, menar Erik Zetterlund, VD Oxelösunds Hamn.

Pskzgljmgewmhy1evjp5

Sjöfarten kan minska antalet riskfyllda godstransporter

Blogginlägg   •   Okt 13, 2017 11:00 CEST

Svt rapporterar om hur hundratals lastbilar dagligen åker omkring på våra vägar med dåligt fastsurrade betongelement, vilket beskrivs som kringresande dödsfällor. Det är hög tid att öka säkerheten på våra vägar, menar Ostkusthamnar i samverkan.

Ey6dpofzxhqb2yxmnpnt

Nya budgeten skapar tillfälle för ett transportlandskap i framkant

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 08:55 CEST

Ostkusthamnar i samverkan är mycket positiva till regeringens önskan att satsa på sjöfart och den maritima utvecklingen. Samtidigt finns möjligheter för Sverige att ligga i framkant och utveckla moderna och trafikslagsövergripande logistikkedjor.

Lfsqz2gamo7jpfh3zce6

Trafikverket: det behövs styrmedel som främjar sjöfarten

Blogginlägg   •   Sep 19, 2017 14:13 CEST

I Trafikverkets förslag till nationell transportplan ses sjöfarten som en del av lösningen för att minska trängsel på vägar och avlasta järnvägen. Myndigheten konstaterar att en utökad sjöfart är en viktig del i att nå Sveriges transportpolitiska mål.

Ae8fqvpbugqieubrxdqo

​Ny linjetrafik mellan Oxelösund och Nådendal

Blogginlägg   •   Jul 12, 2017 09:53 CEST

För att möta ökad efterfrågan under sommarmånaderna för transporter mellan Sverige-Finland så startar Finnlines Group en ny RoRo-trafik mellan Oxelösund-Nådendal den 11 juli 2017. Den nya länken mellan hamnarna blir inriktad mot rullande last och kompletterar redan existerande Finnlink-linje.

Ecoji6kxhurjmjcubkr2

​Ostkusthamnar och Naturskyddsföreningen i samverkan under Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 30, 2017 16:16 CEST

Ostkusthamnar i samverkan arrangerar ett seminarium om lastbilarnas miljöpåverkan tillsammans med Green Cargo och Naturskyddsföreningen i Almedalen.

Ecoji6kxhurjmjcubkr2

Stora lastbilar med stora konsekvenser

Blogginlägg   •   Apr 25, 2017 14:43 CEST

På torsdag ska riksdagen besluta om införandet av en ny bärighetsklass på våra vägar, BK4, som ska möjliggöra tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Trafikutskottet föreslår att riksdagen röstar ja till regeringens förslag att höja den tillåtna vikten för lastbilar på vägnätet från 64 till 74 ton.

Vardgmxjeaemtjvhrgra

Första steget mot svensk ECO-bonus taget

Blogginlägg   •   Apr 18, 2017 09:31 CEST

För att skapa en mer hållbar transportkedja planerar regeringen att införa ett system för ECO-bonus i Sverige. Detta efter att man gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant system. Nu har första delredovisningen av uppdraget kommit som går igenom vilka effekter systemet fått i andra länder.

Nnarehh9tgxf4o1eyqsg

Södertälje Hamn satsar på fossilfritt bränsle

Blogginlägg   •   Mar 29, 2017 09:15 CEST

Södertälje Hamn arbetar målmedvetet för att göra sin miljöpåverkan så liten som möjligt. Nu har hamnen helt gått över till fossilfritt bränsle till sina fordon, maskiner och kranar. Och hamnen fortsätter utveckla sitt miljöarbete.

Zppzvmrt88a3geutptpf

​Ostkusthamnar i samverkan på Facebook

Blogginlägg   •   Mar 08, 2017 14:40 CET

Ostkusthamnar i samverkan har startat en Facebooksida. Genom sidan kommer hamnarna fortsätta att driva förändring i Sveriges transportlandskap och sprida kunskap om hur sjöfart kan bidra till ett mer hållbart transportsystem.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • zzmatsrtntxmjda.scaezlhmidbxewqtilt@gukzblfsllzxjkers.se
  • 072 204 3878

Om Ostkusthamnar i samverkan

Sjöfarten löser Sveriges transportproblem

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) är en sammanslutning av tolv hamnar som verkar för att sjöfarten ska kunna avlasta landinfrastrukturen och på så vis bidra till ett hållbart transportsystem.
Initiativet syftar till att uppmärksamma att dagens ensidiga investeringar i transportsystemet är ohållbara - både avseende miljö, kapacitet och konkurrenskraftighet.
OHS vill sticka hål på miljömyterna om sjöfarten och visa på vilket sätt som fartygen kan avlasta landinfrastrukturen.

Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn AB
Curt Nilsson, vd Hargs Hamn AB
Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn
Carola Alzén, vd Mälarhamnar AB
Per Fredman, marknads- och försäljningschef Södertälje Hamn AB
Erik Zetterlund, vd Oxelösunds Hamn AB
Matti Esko, vd Kvarken Ports Ltd – Umeå
Ulrika Nilsson, vd Piteå hamn
Johan Castwall, vd Stockholms hamnar
Mats Gustafson, vd Kalmar Hamn
Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn
Anders Nordström, vd Sundsvalls Hamn

Adress

  • Ostkusthamnar i samverkan
  • Oxelösunds Hamn
  • 613 21 Oxelösund
  • Sverige