Ny överflyttningsgrupp ska leda arbetet mot mer sjöfart - OHS upphör

Blogginlägg   •   Feb 04, 2019 10:38 CET

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) har varit en återkommande röst i sjöfartsfrågor sedan starten år 2013 och har bland annat verkat för att en större andel gods ska transporteras sjövägen. Sedan årsskiftet har OHS upphört i sin nuvarande form och sammanslutningens arbete kommer framöver drivas av Sveriges Hamnar, under ledning av branschchefen Christine Hanefalk.

Hamnexpansion, högkonjunktur och mera gods – så mår ostkusthamnarna

Blogginlägg   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

De svenska hamnarna, och ostkusthamnarna i synnerhet, har gynnats av den rådande högkonjunkturen – och den positiva trenden ser ut att fortskrida. - Svensk industri går starkt, och fler ser nu i större utsträckning de hållbara möjligheter som sjöfart innebär, säger Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn.

OHS välkomnar nationellt godstransportråd

Blogginlägg   •   Aug 30, 2018 09:52 CEST

Regeringen har nyligen beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd.

Ökad pråmtrafik i Stockholm ska minska godstransporter på land

Blogginlägg   •   Maj 28, 2018 09:07 CEST

Förra veckan bjöd Avatar Logistics AB tillsammans med Trafikkontoret på Stockholms stad in till en konferens om pråmtrafikens framtida utveckling i Sverige. Under dagen konstaterades det att pråmtrafiken är ett strategiskt redskap för att optimera transportsystemet och minska dess miljöpåverkan.

Sjöfartsverkets avgiftsmodell bromsar överflyttning till sjöfart

Blogginlägg   •   Apr 26, 2018 09:57 CEST

I januari 2017 höjdes farleds- och lotsavgifterna med 100 miljoner och i år har summan dubblerats. Dessutom aviserar Sjöfartsverket för att ytterligare höjningar kan komma att ske fram till 2020. Kostnaderna är problematiska eftersom de har en negativ inverkan på sjöfartens konkurrenskraft, menar Ostkusthamnar i samverkan.

Sjöfarten ska stärkas genom ökad samverkan

Blogginlägg   •   Mar 23, 2018 11:18 CET

Den 15 mars kallade Ostkusthamnar i samverkan till rundabordssamtal där ledande branschföreträdare och politiker fick möjlighet att diskutera hur sjöfartens potential ska nyttjas bättre. Svaret blev bland annat ökad samverkan och en översikt av ekonomiska incitament.

Statliga fartyg kan bli fossilfria

Blogginlägg   •   Mar 02, 2018 09:39 CET

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, till exempel vägfärjor och lotsbåtar. Ett viktigt steg i rätt riktning menar Ostkusthamnar i samverkan.

Så ska sjöfarten stärkas – historiskt stormöte hos Eneroth

Blogginlägg   •   Jan 30, 2018 09:25 CET

Infrastrukturminister Eneroth bjöd i förra veckan in till historiskt möte på Näringsdepartementet för att diskutera hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem. Detta var första gången i modern tid som representanter från samtliga Sveriges allmänna hamnar samlades för att diskutera hur sjöfartens transportkapacitet kan utnyttjas smartare.

Erik Froste om sin nya roll och sjöfartens hållbara utveckling

Blogginlägg   •   Jan 18, 2018 09:31 CET

Erik Froste tillträdde som ny chef för Färjerederiet den 15 november. Ostkusthamnar i samverkan ringde upp honom och pratade om hans nya roll, hållbarhetsmål och batteridrivna fartyg.

Sjöfarten stärks – ny europeisk förbindelse till Stockholmsregionen

Blogginlägg   •   Dec 05, 2017 08:00 CET

Ett nytt anlöp i Oxelösund på SCA Logistics containerrutt ger snabb access mellan Stockholmsregionens konsumtionsmarknad och Europas containernav i Rotterdam. Satsningen är ett konkret exempel på att det går att flytta transporter från landinfrastruktur till sjö.

Stockholmsområdet får ett nytt anlöp när SCA Logistics short sea container feeder service, Container Express, lägger till Oxelösund på den norrgående rutten från Rotterdam.

Hamnen i Oxelösund trafikeras av containerfartyget MV SCA Tunadal. Den nya tidtabellen är redan i drift och det första anlöpet i Oxelösund görs den 4 december.

Erik Zetterlund, VD för Oxelösunds Hamn AB, är glad över tillskottet.

– I ett läge där det svenska transportsystemet behöver förändras kommer det här lägligt och ligger helt i linje med strategin att flytta transporter från land till sjö. Short sea containers kan ersätta lastbilstrafik till en väldigt stor del inom Europa och är ett miljösmartare alternativ. Oxelösund är en viktig industrihamn men även flödet av konsumtionsvaror ökar, säger han.

Med anlöp tidigt måndag morgon är den nya containerservicen idealisk för den stora konsumtionsmarknaden i Stockholm-Mälardalsområdet.

– Det är ett sätt att skapa tids- och kostnadseffektiva lösningar som möter marknadens behov, ett tidigt anlöp i veckan är konkurrenskraftigt för att nå Stockholmsregionen snabbt, säger Nils Johan Haraldsson, SCA Logistics.

SCA Logistics anlöper sedan fyra år Oxelösund med sina RoRo fartyg, samarbetet mellan bolagen har visat sig framgångsrikt och möter kundernas förväntningar.

För mer information, kontakta

Erik Zetterlund

VD Oxelösunds Hamn AB

+46 155 258110

Ett nytt anlöp i Oxelösund på SCA Logistics containerrutt ger snabb access mellan Stockholmsregionens konsumtionsmarknad och Europas containernav i Rotterdam. ​Satsningen är ett konkret exempel på att det går att flytta transporter från landinfrastruktur till sjö.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • maldrtjka.tgscyshmchidbft@jyguvpllguerwcs.bmsecz
  • 072 204 3878

Om Ostkusthamnar i samverkan

Sjöfarten löser Sveriges transportproblem

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) är en sammanslutning av elva hamnar som verkar för att sjöfarten ska kunna avlasta landinfrastrukturen och på så vis bidra till ett hållbart transportsystem.
Initiativet syftar till att uppmärksamma att dagens ensidiga investeringar i transportsystemet är ohållbara - både avseende miljö, kapacitet och konkurrenskraftighet.
OHS vill sticka hål på miljömyterna om sjöfarten och visa på vilket sätt som fartygen kan avlasta landinfrastrukturen.

Fredrik Svanbom, vd Gävle Hamn AB
Peeter Nömm, vd Hargs Hamn AB
Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn
Carola Alzén, vd Mälarhamnar AB
Per Fredman, marknads- och försäljningschef Södertälje Hamn AB
Erik Zetterlund, vd Oxelösunds Hamn AB
Teijo Seppelin, vd Kvarken Ports Ltd – Umeå
Ulrika Nilsson, vd Piteå hamn
Johan Castwall, vd Stockholms hamnar
Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn
Anders Nordström, vd Sundsvalls Hamn

Adress

  • Ostkusthamnar i samverkan
  • Oxelösunds Hamn
  • 613 21 Oxelösund
  • Sverige