Skip to main content

Taggar

transport

hållbarhet

sjöfart

fartyg

hamn

shipping

effektivitet

kapacitet

sjöfarten

short sea

Ny överflyttningsgrupp ska leda arbetet mot mer sjöfart - OHS upphör

Ny överflyttningsgrupp ska leda arbetet mot mer sjöfart - OHS upphör

Blogginlägg   •   Feb 04, 2019 10:38 CET

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) har varit en återkommande röst i sjöfartsfrågor sedan starten år 2013 och har bland annat verkat för att en större andel gods ska transporteras sjövägen. Sedan årsskiftet har OHS upphört i sin nuvarande form och sammanslutningens arbete kommer framöver drivas av Sveriges Hamnar, under ledning av branschchefen Christine Hanefalk.

Hamnexpansion, högkonjunktur och mera gods – så mår ostkusthamnarna

Hamnexpansion, högkonjunktur och mera gods – så mår ostkusthamnarna

Blogginlägg   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

De svenska hamnarna, och ostkusthamnarna i synnerhet, har gynnats av den rådande högkonjunkturen – och den positiva trenden ser ut att fortskrida. - Svensk industri går starkt, och fler ser nu i större utsträckning de hållbara möjligheter som sjöfart innebär, säger Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn.

OHS välkomnar nationellt godstransportråd

OHS välkomnar nationellt godstransportråd

Blogginlägg   •   Aug 30, 2018 09:52 CEST

Regeringen har nyligen beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd.

Ökad pråmtrafik i Stockholm ska minska godstransporter på land

Ökad pråmtrafik i Stockholm ska minska godstransporter på land

Blogginlägg   •   Maj 28, 2018 09:07 CEST

Förra veckan bjöd Avatar Logistics AB tillsammans med Trafikkontoret på Stockholms stad in till en konferens om pråmtrafikens framtida utveckling i Sverige. Under dagen konstaterades det att pråmtrafiken är ett strategiskt redskap för att optimera transportsystemet och minska dess miljöpåverkan.

Sjöfartsverkets avgiftsmodell bromsar överflyttning till sjöfart

Sjöfartsverkets avgiftsmodell bromsar överflyttning till sjöfart

Blogginlägg   •   Apr 26, 2018 09:57 CEST

I januari 2017 höjdes farleds- och lotsavgifterna med 100 miljoner och i år har summan dubblerats. Dessutom aviserar Sjöfartsverket för att ytterligare höjningar kan komma att ske fram till 2020. Kostnaderna är problematiska eftersom de har en negativ inverkan på sjöfartens konkurrenskraft, menar Ostkusthamnar i samverkan.

Sjöfarten ska stärkas genom ökad samverkan

Sjöfarten ska stärkas genom ökad samverkan

Blogginlägg   •   Mar 23, 2018 11:18 CET

Den 15 mars kallade Ostkusthamnar i samverkan till rundabordssamtal där ledande branschföreträdare och politiker fick möjlighet att diskutera hur sjöfartens potential ska nyttjas bättre. Svaret blev bland annat ökad samverkan och en översikt av ekonomiska incitament.

Statliga fartyg kan bli fossilfria

Statliga fartyg kan bli fossilfria

Blogginlägg   •   Mar 02, 2018 09:39 CET

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, till exempel vägfärjor och lotsbåtar. Ett viktigt steg i rätt riktning menar Ostkusthamnar i samverkan.

Så ska sjöfarten stärkas – historiskt stormöte hos Eneroth

Så ska sjöfarten stärkas – historiskt stormöte hos Eneroth

Blogginlägg   •   Jan 30, 2018 09:25 CET

Infrastrukturminister Eneroth bjöd i förra veckan in till historiskt möte på Näringsdepartementet för att diskutera hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem. Detta var första gången i modern tid som representanter från samtliga Sveriges allmänna hamnar samlades för att diskutera hur sjöfartens transportkapacitet kan utnyttjas smartare.

Erik Froste om sin nya roll och sjöfartens hållbara utveckling

Erik Froste om sin nya roll och sjöfartens hållbara utveckling

Blogginlägg   •   Jan 18, 2018 09:31 CET

Erik Froste tillträdde som ny chef för Färjerederiet den 15 november. Ostkusthamnar i samverkan ringde upp honom och pratade om hans nya roll, hållbarhetsmål och batteridrivna fartyg.

Sjöfarten stärks – ny europeisk förbindelse till Stockholmsregionen

Blogginlägg   •   Dec 05, 2017 08:00 CET

Ett nytt anlöp i Oxelösund på SCA Logistics containerrutt ger snabb access mellan Stockholmsregionens konsumtionsmarknad och Europas containernav i Rotterdam. ​Satsningen är ett konkret exempel på att det går att flytta transporter från landinfrastruktur till sjö.

Oxelösunds Hamn storsatsar på flytande naturgas

Oxelösunds Hamn storsatsar på flytande naturgas

Blogginlägg   •   Nov 01, 2017 12:22 CET

Oxelösunds Hamn är i planeringsstadiet för att bygga en terminal för flytande naturgas. Den så kallade LNG-terminalen ska försörja SSAB med ren och säker energi och möjliggöra för LNG-drivna fartyg att bunkra i hamnen. Den stora vinnaren är miljön, menar Erik Zetterlund, VD Oxelösunds Hamn.

Sjöfarten kan minska antalet riskfyllda godstransporter

Sjöfarten kan minska antalet riskfyllda godstransporter

Blogginlägg   •   Okt 13, 2017 11:00 CEST

Svt rapporterar om hur hundratals lastbilar dagligen åker omkring på våra vägar med dåligt fastsurrade betongelement, vilket beskrivs som kringresande dödsfällor. Det är hög tid att öka säkerheten på våra vägar, menar Ostkusthamnar i samverkan.

Nya budgeten skapar tillfälle för ett transportlandskap i framkant

Nya budgeten skapar tillfälle för ett transportlandskap i framkant

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 08:55 CEST

Ostkusthamnar i samverkan är mycket positiva till regeringens önskan att satsa på sjöfart och den maritima utvecklingen. Samtidigt finns möjligheter för Sverige att ligga i framkant och utveckla moderna och trafikslagsövergripande logistikkedjor.

Trafikverket: det behövs styrmedel som främjar sjöfarten

Trafikverket: det behövs styrmedel som främjar sjöfarten

Blogginlägg   •   Sep 19, 2017 14:13 CEST

I Trafikverkets förslag till nationell transportplan ses sjöfarten som en del av lösningen för att minska trängsel på vägar och avlasta järnvägen. Myndigheten konstaterar att en utökad sjöfart är en viktig del i att nå Sveriges transportpolitiska mål.

​Ny linjetrafik mellan Oxelösund och Nådendal

​Ny linjetrafik mellan Oxelösund och Nådendal

Blogginlägg   •   Jul 12, 2017 09:53 CEST

För att möta ökad efterfrågan under sommarmånaderna för transporter mellan Sverige-Finland så startar Finnlines Group en ny RoRo-trafik mellan Oxelösund-Nådendal den 11 juli 2017. Den nya länken mellan hamnarna blir inriktad mot rullande last och kompletterar redan existerande Finnlink-linje.

​Ostkusthamnar och Naturskyddsföreningen i samverkan under Almedalen

​Ostkusthamnar och Naturskyddsföreningen i samverkan under Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 30, 2017 16:16 CEST

Ostkusthamnar i samverkan arrangerar ett seminarium om lastbilarnas miljöpåverkan tillsammans med Green Cargo och Naturskyddsföreningen i Almedalen.

Stora lastbilar med stora konsekvenser

Stora lastbilar med stora konsekvenser

Blogginlägg   •   Apr 25, 2017 14:43 CEST

På torsdag ska riksdagen besluta om införandet av en ny bärighetsklass på våra vägar, BK4, som ska möjliggöra tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Trafikutskottet föreslår att riksdagen röstar ja till regeringens förslag att höja den tillåtna vikten för lastbilar på vägnätet från 64 till 74 ton.

Första steget mot svensk ECO-bonus taget

Första steget mot svensk ECO-bonus taget

Blogginlägg   •   Apr 18, 2017 09:31 CEST

För att skapa en mer hållbar transportkedja planerar regeringen att införa ett system för ECO-bonus i Sverige. Detta efter att man gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant system. Nu har första delredovisningen av uppdraget kommit som går igenom vilka effekter systemet fått i andra länder.

Södertälje Hamn satsar på fossilfritt bränsle

Södertälje Hamn satsar på fossilfritt bränsle

Blogginlägg   •   Mar 29, 2017 09:15 CEST

Södertälje Hamn arbetar målmedvetet för att göra sin miljöpåverkan så liten som möjligt. Nu har hamnen helt gått över till fossilfritt bränsle till sina fordon, maskiner och kranar. Och hamnen fortsätter utveckla sitt miljöarbete.

​Ostkusthamnar i samverkan på Facebook

​Ostkusthamnar i samverkan på Facebook

Blogginlägg   •   Mar 08, 2017 14:40 CET

Ostkusthamnar i samverkan har startat en Facebooksida. Genom sidan kommer hamnarna fortsätta att driva förändring i Sveriges transportlandskap och sprida kunskap om hur sjöfart kan bidra till ett mer hållbart transportsystem.