Skip to main content

Kunskap för välgrundade beslut

Blogginlägg   •   Feb 04, 2016 08:26 CET

Att bygga ny infrastruktur kostar pengar. Mycket pengar. Det är därför viktigt att det föregås av noggranna kalkyler som klargör var de svenska skattepengarna gör mest nytta. Förra veckan presenterades en rapport som visar att många anser att man ska lägga mindre vikt vid beräkningsmodellerna och deras kalkyler.

Förra veckan höll SNS ett seminarium med titeln ”Systemfel i transportpolitiken”. Man presenterade sin Konjunkturrådsrapport i vilken man konstaterar att politikerna inte tar hänsyn till de samhällsekonomiska kalkyler som görs. Kalkylerna genomförs men ligger sällan till grund för besluten kring de stora investeringar utveckling av infrastrukturen innebär. Bara i år har staten budgeterat att 44 miljarder kronor, mer pengar än vad som läggs på hela rättsväsendet, ska läggas på främst väg och järnväg. Målet är, och har oavsett politisk majoritet länge varit, att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.

Infrastrukturminister Anna Johansson påtalade att det är skillnad mellan politik och verklighet, att politiker måste genomföra åtgärder de tror är bra för samhället och inte bara vad som är samhällsekonomiskt mest lönsamt. Bland annat tog Johansson återigen upp att regeringen vill förflytta gods till sjöss som en åtgärd man tror är bra för samhället, oavsett vad de ekonomiska kalkylerna skulle visa.

Detta står Johansson fritt att besluta om, och är såklart mycket glädjande för oss. Vi ser stora fördelar med att sjöfarten avlastar landinfrastrukturen för både säkerheten, miljön och ekonomin. Vi är övertygade om att sjöfarten är det bästa alternativet för väldigt mycket gods. Samtidigt är alla åtgärder som fattas i strid med principerna ett mindre effektivt sätt att använda pengarna. Dessutom tycker vi att det är viktigt att skattebetalarna vet vad de betalar för.

Varken den tunga trafiken på väg eller de som kör person- eller godstrafik på järnväg betalar för de kostnader de ger upphov till. Detta är ett faktum. Rapporten menar också att ny järnväg är ett dåligt recept för att möta klimatutmaningarna, istället behövs styrmedel som kan leda till överförflyttning till sjötransporter.

Det är viktigt att man gör kalkyler, och att dessa ligger till grund för de politiska besluten. Men för att göra detta krävs det att modellerna för dessa kalkyler går att lita på. Det gör de inte idag. Kalkylmodellen ASEK, som används för att göra denna typ av beräkningar, tar exempelvis inte hänsyn till trängsel på järnvägen. Till sjöss saknas trängsel och köer vilket skapar konkurrensfördelar för sjöfarten, men detta tar alltså inte ASEK med i beräkningarna.

”Kunskap för välgrundade beslut” är både SNS slogan och en klok hållning när det kommer till investeringar av hundratals skattemiljarder. För att fatta kloka beslut krävs mer än bara magkänsla.

Se en video från seminariet här

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy