Skip to main content

Piteå hamn slår miljömålen

Blogginlägg   •   Aug 19, 2015 15:32 CEST

Genom hamnen vid Harholmen, 12 km från Piteå stad, passerar stora mängder skogsråvara och pappersprodukter varje år. Med sin närhet till skogsindustriområdena som ligger vid Bottenvikens kust är hamnen ett naturligt nav för den vidare transporten.

I hamnen pågår flertalet miljöprojekt, berättar Clas Johansson, sjöfartsansvarig i Piteå Hamn. Man har bland annat gjort stora förändringar gällande belysningen.

– För några år sedan började vi byta till LED-belysning i våra 60 000 kvadratmeter stora magasin, säger Clas Johansson. Det gör att vi har fått ner elförbrukningen, sänkt driftskostnaden och förhoppningsvis har LED-lamporna också längre livslängd.

Några andra miljöinsatser som gjorts är att man har elektrifierat järnvägsnätet mellan hamnen och stambanan och byggt en bunkringsledning så att fartyg kan tankas i hamnen. Detta minskar fartygens transporter för tankningar och därmed utsläppen. Man arbetar även med att optimera logistikflöden, så att gods placeras med färre omlastningar och mellanlager, och att öka tonnaget på lastbilarna som fraktar gods till och från hamnen.

Även operatören Shorelink har gjort en rad miljöåtgärder, så som satsningar på ECO-driving, kranar på el och jordvärme i alla fastigheter. Och satsningarna har fått effekt. Till exempel satte kommunen som mål att energiförbrukningen i hamnen skulle minska med 25 procent inom fem år. Efter fyra år har man minskat elförbrukningen med 34 procent, trots att verksamheten har expanderat under samma period.

Detta innebär både miljömässiga och ekonomiska vinster. Men pengarna man sparar kommer miljön till godo igen.

– Vi lägger in besparingarna i ytterligare miljöåtgärder, berättar Clas Johansson. Det vore nästan tjänstefel att inte göra det!

Att minimera miljöpåverkan kommer att bli än viktigare i framtiden och i Piteå Hamn fortsätter man utveckla sitt miljöarbete. Curt Johansson tror att det kommer behövas mer samarbete mellan hamnar framåt.

– En utmaning är till exempel att utöka landströmsanvändningen, vilket minskar miljöutsläppen när fartyg ligger vid kaj. Men då krävs mer samarbete mellan hamnar och ökad standardisering för fartyg som kommer till hamnarna, konstaterar han. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy