Skip to main content

Replik: Samhället behöver inte byggas om

Blogginlägg   •   Okt 08, 2015 09:44 CEST

Hans Stjernlycke beskriver på Dagens Samhälle Debatt (”Samhället måste byggas om för järnvägen”, 7/8) vad han tycker är fel med det svenska transportsystemet och hur man ska förbättra det. Jag håller med om den grundläggande problembeskrivningen, men i vanlig ordning glöms ett helt transportslag bort. Sjöfarten.

Att begränsa utsläppen av koldioxid är en av vår tids stora utmaningar. Ett effektivare transportsystem kan och ska bidra till minskad klimatpåverkan. Av denna anledning måste transporterna med lastbil minska. Om detta håller jag med Stjernlycke. Jag håller dock inte med om att allt gods ska flyttas till järnvägen. Staten bör istället ta ett helhetsgrepp om transportsystemet. Stora delar av godset kan flyttas till sjön och ge utrymme för persontransporter som med fördel bör ske på den befintliga järnvägen.

Enligt artikeln har transporter på järnvägen stora konkurrensfördelar eftersom de är så billiga. Förslitningsskadorna på räls är mycket lägre än de lastbilarna skapar på vägarna. Sjöfarten har i det perspektivet ännu lägre förslitningsskador, ett fartyg orsakar mycket begränsade förslitningsskador och en farled kräver i sammanhanget mycket låga reinvesteringar.

Men det är inte kostnaderna för förslitningar som gör sjöfarten till det mest ekonomiska alternativet för att avlasta transportsystemet. Det är det faktum att sjöfarten inte behöver några stora investeringar för att användas och utvidgas.

I samband med utformningen av det befintliga transportsystemet uttalades krav från Trafikverket att följa den så kallade Fyrstegsprincipen. Syftet är att begränsa den stora ekonomiska investeringen och miljöbelastningen det innebär att bygga nya vägar och järnvägar. Principen innebär att infrastrukturutmaningar initialt ska lösas genom att påverka transportbehovet och att effektivare utnyttja befintlig infrastruktur. Först senare rekommenderas att bygga om respektive bygga helt nytt. Principen är alltså en trappa där lösningarna blir dyrare och mer komplicerade ju högre upp i trappan man kommer.

Det är här Stjernlycke tänker fel. Han menar att Sverige behöver ny infrastruktur. Jag menar att det vi framförallt behöver är vett nog att använda den befintliga infrastrukturen på ett effektivt sätt. I artikelns slutsats kräver han att cirka 40 miljarder kronor ska investeras för att bygga om och bygga ny järnväg. Detta för att hantera den ökande mängden godstransporter. Det behövs absolut investeringar, men inte så stora. Det finns nämligen redan ledig och outnyttjad kapacitet för transporter av gods till sjöss. Helt gratis.

Carola Alzén, vd Mälarhamnar

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.