Skip to main content

​Tänk rätt, tänk vågrätt

Blogginlägg   •   Feb 17, 2016 15:34 CET

Igår anordnades en kustsjöfartskonferens i Västerås. Konferensen samlade många viktiga beslutsfattare i branschen och handlade om hur kustsjöfarten ska bli en del i framtidens transportsystem. Bakom arrangemanget stod bland andra Ostkusthamnar i samverkans medlemshamn Mälarhamnar.

Tänk rätt, tänk vågrätt. På detta sätt inledde Carola Alzén från Mälarhamnar konferensen. Detta förhållningssätt, att ett sjöfartsvänligt förhållningssätt är bäst för Sverige av många olika anledningar, genomsyrade sedan hela konferensen. Erik Bromander, statssekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson, klargjorde tidigt att regeringen vill att den inrikes sjöfarten ska få större betydelse. Av denna anledning ska Regeringen nu ge Sjöfartsverket och Trafikverket i uppdrag att undersöka vad som krävs för att öka andelen sjötransporter för inrikes gods.

Av Sveriges import och export sker cirka 90 procent till sjöss, medan de inrikes transporterna över köl endast uppgår till knappt 10 procent. Detta trots att Sverige har EUs längsta kust och således bör ha goda förutsättningar för att bedriva även inrikes sjöfart i hög grad.

Det svenska godset färdas till för stor del med landtransporter. Det tar ungefär lika lång tid sjövägen från Rotterdam till Göteborg som det tar till en Mälardalshamn. Om godset ändå ska till östkusten finns det ingen anledning att köra via Göteborg, menade Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, och Niklas Nordström, kommunalråd i Luleå. Om fler såg nyttorna med att frakta gods så kort sträcka som möjligt på land skulle stora delar av systemet kunna avlastas.

Lena Erixon, generaldirektör vid Trafikverket tog upp vad hon såg som en orsak till att sjöfartens kapacitet inte används i den utsträckning den borde. Erixon lyfte fram de ojämlikheter som finns mellan land- och sjötransporter. En av lösningarna kan vara en miljökompensation för att utjämna dessa skillnader, menade hon.

Flera andra talare, bland annat Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz och Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen, poängterade att dessa orättvisor även springer ur en skev finansieringsstruktur. Sjöfartsverket finansieras av avgifter från sjöfarten, medan Trafikverket finansernas av statliga anslag som finansieras av skattepengar.

På det stora hela verkade samstämmigheten stor. Att gods behöver förflyttas från landtransporter till sjöfarten råder det enighet kring. Den stora frågan som kvarstår är hur detta ska ske, och vem som bär ansvaret. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy