Skip to main content

Taggar

transport

sjöfart

hållbarhet

fartyg

hamn

kapacitet

shipping

effektivitet

sjöfarten

short sea

Senaste nytt

Erik Froste om sin nya roll och sjöfartens hållbara utveckling

Erik Froste om sin nya roll och sjöfartens hållbara utveckling

Blogginlägg   •   Jan 18, 2018 09:31 CET

Erik Froste tillträdde som ny chef för Färjerederiet den 15 november. Ostkusthamnar i samverkan ringde upp honom och pratade om hans nya roll, hållbarhetsmål och batteridrivna fartyg.

Media no image

Sjöfarten stärks – ny europeisk förbindelse till Stockholmsregionen

Blogginlägg   •   Dec 05, 2017 08:00 CET

Ett nytt anlöp i Oxelösund på SCA Logistics containerrutt ger snabb access mellan Stockholmsregionens konsumtionsmarknad och Europas containernav i Rotterdam. ​Satsningen är ett konkret exempel på att det går att flytta transporter från landinfrastruktur till sjö.

Oxelösunds Hamn storsatsar på flytande naturgas

Oxelösunds Hamn storsatsar på flytande naturgas

Blogginlägg   •   Nov 01, 2017 12:22 CET

Oxelösunds Hamn är i planeringsstadiet för att bygga en terminal för flytande naturgas. Den så kallade LNG-terminalen ska försörja SSAB med ren och säker energi och möjliggöra för LNG-drivna fartyg att bunkra i hamnen. Den stora vinnaren är miljön, menar Erik Zetterlund, VD Oxelösunds Hamn.

Sjöfarten kan minska antalet riskfyllda godstransporter

Sjöfarten kan minska antalet riskfyllda godstransporter

Blogginlägg   •   Okt 13, 2017 11:00 CEST

Svt rapporterar om hur hundratals lastbilar dagligen åker omkring på våra vägar med dåligt fastsurrade betongelement, vilket beskrivs som kringresande dödsfällor. Det är hög tid att öka säkerheten på våra vägar, menar Ostkusthamnar i samverkan.

Nya budgeten skapar tillfälle för ett transportlandskap i framkant

Nya budgeten skapar tillfälle för ett transportlandskap i framkant

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 08:55 CEST

Ostkusthamnar i samverkan är mycket positiva till regeringens önskan att satsa på sjöfart och den maritima utvecklingen. Samtidigt finns möjligheter för Sverige att ligga i framkant och utveckla moderna och trafikslagsövergripande logistikkedjor.

Trafikverket: det behövs styrmedel som främjar sjöfarten

Trafikverket: det behövs styrmedel som främjar sjöfarten

Blogginlägg   •   Sep 19, 2017 14:13 CEST

I Trafikverkets förslag till nationell transportplan ses sjöfarten som en del av lösningen för att minska trängsel på vägar och avlasta järnvägen. Myndigheten konstaterar att en utökad sjöfart är en viktig del i att nå Sveriges transportpolitiska mål.

​Ny linjetrafik mellan Oxelösund och Nådendal

​Ny linjetrafik mellan Oxelösund och Nådendal

Blogginlägg   •   Jul 12, 2017 09:53 CEST

För att möta ökad efterfrågan under sommarmånaderna för transporter mellan Sverige-Finland så startar Finnlines Group en ny RoRo-trafik mellan Oxelösund-Nådendal den 11 juli 2017. Den nya länken mellan hamnarna blir inriktad mot rullande last och kompletterar redan existerande Finnlink-linje.

​Ostkusthamnar och Naturskyddsföreningen i samverkan under Almedalen

​Ostkusthamnar och Naturskyddsföreningen i samverkan under Almedalen

Blogginlägg   •   Jun 30, 2017 16:16 CEST

Ostkusthamnar i samverkan arrangerar ett seminarium om lastbilarnas miljöpåverkan tillsammans med Green Cargo och Naturskyddsföreningen i Almedalen.

Stora lastbilar med stora konsekvenser

Stora lastbilar med stora konsekvenser

Blogginlägg   •   Apr 25, 2017 14:43 CEST

På torsdag ska riksdagen besluta om införandet av en ny bärighetsklass på våra vägar, BK4, som ska möjliggöra tyngre fordon än vad som är tillåtet i dag. Trafikutskottet föreslår att riksdagen röstar ja till regeringens förslag att höja den tillåtna vikten för lastbilar på vägnätet från 64 till 74 ton.

Första steget mot svensk ECO-bonus taget

Första steget mot svensk ECO-bonus taget

Blogginlägg   •   Apr 18, 2017 09:31 CEST

För att skapa en mer hållbar transportkedja planerar regeringen att införa ett system för ECO-bonus i Sverige. Detta efter att man gett Trafikanalys i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant system. Nu har första delredovisningen av uppdraget kommit som går igenom vilka effekter systemet fått i andra länder.

Södertälje Hamn satsar på fossilfritt bränsle

Södertälje Hamn satsar på fossilfritt bränsle

Blogginlägg   •   Mar 29, 2017 09:15 CEST

Södertälje Hamn arbetar målmedvetet för att göra sin miljöpåverkan så liten som möjligt. Nu har hamnen helt gått över till fossilfritt bränsle till sina fordon, maskiner och kranar. Och hamnen fortsätter utveckla sitt miljöarbete.

​Ostkusthamnar i samverkan på Facebook

​Ostkusthamnar i samverkan på Facebook

Blogginlägg   •   Mar 08, 2017 14:40 CET

Ostkusthamnar i samverkan har startat en Facebooksida. Genom sidan kommer hamnarna fortsätta att driva förändring i Sveriges transportlandskap och sprida kunskap om hur sjöfart kan bidra till ett mer hållbart transportsystem.

Geografiskt differentierad vägskatt gynnar både miljö och näringsliv

Geografiskt differentierad vägskatt gynnar både miljö och näringsliv

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 09:27 CET

Vägslitageskattekommittén lämnade idag över sitt betänkande "Vägskatt" till regeringen. Kommittén föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton – men regeringen har redan sagt att förslaget i dess nu framlagda form inte kommer gå igenom.

Eco-bonus alternativ till vägbygge

Eco-bonus alternativ till vägbygge

Blogginlägg   •   Feb 22, 2017 10:40 CET

​I en debattartikel i Göteborgs-Posten öppnar Karin Svensson Smith (Mp) för nya styrmedel för sjöfarten. Samtidigt gör hon klart att investeringar i sjöfarten istället för i utbyggd vägtrafik är både ekonomiskt och klimatmässigt klokt.

Nu ska VTI ta hänsyn till trängseln

Nu ska VTI ta hänsyn till trängseln

Blogginlägg   •   Feb 15, 2017 09:09 CET

​Regeringen har gett Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) fortsatt uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om sjö- och luftfartens samhällsekonomiska kostnader. Genom uppdraget ska kunskap om sjöfartens samhällsekonomiska kostnader tas fram.

Sjöfartens potential tydliggörs av Slussen

Sjöfartens potential tydliggörs av Slussen

Blogginlägg   •   Feb 06, 2017 10:52 CET

​I samband med ombyggnationen av Slussen i Stockholm levereras byggmaterialet via pråmtrafik från Södertälje hamn. Detta bidrar till både mindre miljöpåverkan och trängsel. Varje pråm motsvarar runt 20 lastbilar som annars hade trängts på Stockholms innerstadsgator. Transportarbetet i Slussen är ett gott exempel på hur vi kan förflytta gods från väg till sjö.

Ostkusthamnar i samverkan står bakom sjöfarts- och hamnuppropet

Ostkusthamnar i samverkan står bakom sjöfarts- och hamnuppropet

Blogginlägg   •   Jan 31, 2017 10:01 CET

​Parterna i initiativet Blå Tillväxt uppmanar alla som på något sätt berörs av sjöfartens höjda avgifter att skriva under deras Sjöfarts- och hamnupprop. Ostkusthamnar i samverkan ställer sig bakom detta initiativ.

Gummihjul genom södra Sverige

Gummihjul genom södra Sverige

Blogginlägg   •   Jan 23, 2017 09:59 CET

​Sverige är beroende av såväl import som export. Vi importerar varje år varor för cirka 1 000 miljarder kronor – och exporterar för ungefär lika mycket. Detta innebär att mycket varor passerar den svenska gränsen, och Green Cargo har kartlagt fördelningen mellan olika transportslag för gods som ankommer södra Sverige med båt.

Ny utredning: Styrmedel krävs för att ta vara på sjöfartens potential

Ny utredning: Styrmedel krävs för att ta vara på sjöfartens potential

Blogginlägg   •   Jan 18, 2017 08:21 CET

​Sjöfarten har stor potential att avlasta väg och järnväg. Detta slås fast i slutrapporten av det regeringsuppdrag som skulle analysera utvecklingspotentialen för svensk sjöfart. För att tillfullo utnyttja den lediga potential som finns till sjöss krävs dock sjöfartsfrämjande styrmedel.

​Ostkusthamnarna utvecklar sin miljöprestation

​Ostkusthamnarna utvecklar sin miljöprestation

Blogginlägg   •   Dec 08, 2016 09:11 CET

Sjöfarten är ett miljövänligt alternativ för den som ska frakta gods, men det kan bli ännu bättre. Därför arbetar Ostkusthamnar i samverkan kontinuerligt för att förbättra miljön i och omkring svenska farvatten. Hamnen i Oxelösund arbetar aktivt med miljöfrågorna.