Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

Geografiskt differentierad vägskatt gynnar både miljö och näringsliv

Geografiskt differentierad vägskatt gynnar både miljö och näringsliv

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 09:27 CET

Vägslitageskattekommittén lämnade idag över sitt betänkande "Vägskatt" till regeringen. Kommittén föreslår bland annat en vägskatt för svenska och utländska lastbilar och lastbilskombinationer på minst 12 ton – men regeringen har redan sagt att förslaget i dess nu framlagda form inte kommer gå igenom.

OHS kommenterar rapporten "Rätt trafik på rätt spår"

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2015 15:03 CET

Sveriges transportarbete kommer att fördubblas till 2040. Vi har i dagsläget flera flaskhalsar i landinfrastrukturen som skapar förseningar och hämmar det svenska näringslivets tillväxt. Att flytta gods från landinfrastrukturen till sjön är nödvändigt för att klara av det framtida transportarbetet.

Nu inför Sverige reglerna om inre vattenvägar

Nu inför Sverige reglerna om inre vattenvägar

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 15:31 CET

​Nu införs reglerna för inre vattenvägar i Sverige. Redan den 16 december blir det möjligt att börja använda de nya certifikaten.

Kalmar Hamn ansluter till OHS

Kalmar Hamn ansluter till OHS

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2014 11:20 CEST

Ostkusthamnar i samverkan (OHS) fortsätter att växa. I dagarna anslöt Kalmar hamn vilket gör att gruppen nu utgörs av tio hamnar – från Kalmar i söder till Piteå i norr. Mats Gustafsson, VD för Kalmar hamn ser fram emot att bidra till ökat fokus på sjöfartsfrågor.

Nyheter 2 träffar

Nu får Sverige ett femte transportslag

Nu får Sverige ett femte transportslag

Nyheter   •   Dec 17, 2014 15:30 CET

​Sverige inför i dagarna ett femte transportslag - inlandsfartyg. Detta kan ge fantastiska möjligheter att avlasta landinfrastrukturen på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt.

Satsa på Sveriges hållbara transportlösningar

Satsa på Sveriges hållbara transportlösningar

Nyheter   •   Nov 18, 2014 15:14 CET

Fyra S-kommunalråd skrev igår (18/11) på DI Debatt att diskussionen om Bromma flygplats och Förbifart Stockholm är oroväckande. De menar att Sverige behöver fungerande transportlösningar i hela landet för att Sverige ska kunna fungera som en industrination.

Blogginlägg Visa alla 25 träffar

Hamnexpansion, högkonjunktur och mera gods – så mår ostkusthamnarna

Hamnexpansion, högkonjunktur och mera gods – så mår ostkusthamnarna

Blogginlägg   •   Sep 26, 2018 08:30 CEST

De svenska hamnarna, och ostkusthamnarna i synnerhet, har gynnats av den rådande högkonjunkturen – och den positiva trenden ser ut att fortskrida. - Svensk industri går starkt, och fler ser nu i större utsträckning de hållbara möjligheter som sjöfart innebär, säger Ola Hjärtström, marknadschef Norrköpings Hamn.

OHS välkomnar nationellt godstransportråd

OHS välkomnar nationellt godstransportråd

Blogginlägg   •   Aug 30, 2018 09:52 CEST

Regeringen har nyligen beslutat att inrätta ett nationellt godstransportråd.

Sjöfarten ska stärkas genom ökad samverkan

Sjöfarten ska stärkas genom ökad samverkan

Blogginlägg   •   Mar 23, 2018 11:18 CET

Den 15 mars kallade Ostkusthamnar i samverkan till rundabordssamtal där ledande branschföreträdare och politiker fick möjlighet att diskutera hur sjöfartens potential ska nyttjas bättre. Svaret blev bland annat ökad samverkan och en översikt av ekonomiska incitament.

Statliga fartyg kan bli fossilfria

Statliga fartyg kan bli fossilfria

Blogginlägg   •   Mar 02, 2018 09:39 CET

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska analysera förutsättningarna för en omställning till fossilfrihet för statligt ägda fartyg, till exempel vägfärjor och lotsbåtar. Ett viktigt steg i rätt riktning menar Ostkusthamnar i samverkan.

Videor 2 träffar

Så löser vi framtidens transportproblem - med befintliga resurser
Godsets väg

Godsets väg

Importen och exporten av varor ökar för varje år. Med ökad globalisering och förändrade konsumtionsmönster passerar mer gods än någonsin ...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

640 x 360 px

Dokument Visa alla 6 träffar

Ta vattenvägen också!

Ta vattenvägen också!

Dokument   •   2017-09-06 16:07 CEST

I den här skriften ger vi en bild av ett antal trender som påverkar utvecklingen av fram- tidens transporter i Sverige. Vi visar ett nytt möjligt transportlandskap och vad som måste göras för att det ska bli verklighet. Det nns gott om konkreta förslag, bland annat i regeringens Maritima Strategi. Men det är bråttom. För varje dag växer bilköerna – och miljöpåverkan – mer och mer.

Vägval - Ostkusthamnar i samverkan

Vägval - Ostkusthamnar i samverkan

Dokument   •   2015-08-25 14:02 CEST

Mer av köer, kostnader och koldioxidutsläpp – eller en satsning på effektivitet, pålitlighet och hållbarhet? Sverige står inför ett vägval. Mer av gamla lösningar – eller den nya vägen.

Ostkusthamnar i samverkan bjuder in till seminarium

Den 2 juli kommer OHS arrangera ett seminarium i Almedalen på temat miljömyter. Det finns ett flertal vanliga missuppfattningar om sjöfartens miljöpåverkan. Miljöexperter presenterar 9 miljömyter om sjöfarten och ställer dem mot forskning och statistik. Representanter från sjöfarten och politiker diskuterar hur man på ett hållbart sätt kan nyttja sjöfartens obegränsade kapacitet.

Rapport om kostnader som läggs på sjöfarten

På initiativ av OHS i samverkan har VTI, statens väg- och transportforskningsinstitut, tagit fram en rapport som kartlägger kostnader och avgifter för fem svenska, gränsöverskridande godstransporter. De har undersökt marginalkostnaden (kostnader för slitage, trafiksäkerhet och luftföroreningar) för olika transportslag. Generellt är de externa kostnaderna per godsenhet lägst för sjötransporter.