Skip to main content

Ny teknik tvättar blodet rent från vita blodkroppar

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 09:03 CEST

En ny medicinteknisk behandlingsmetod av inflammatoriska tarmsjukdomar, som Crohns sjukdom och ulcerös kolit, har framgångsrikt använts på skandinaviska patienter. Enligt en ny skandinavisk studie förbättrades två tredjedelar av patienterna som tidigare varit beroende av kraftig medicinering.

I den skandinaviska studien, som i dagarna presenterades på en läkarkongress för gastroenterologer i Prag, har hundra patienter behandlats med Adacolumn på sjukhus över hela Skandinavien. Studien visar att två tredjedelar av patienterna med inflammatoriska tarmsjukdomar upplever sig som helt friska i upp till tolv månader efter behandlingen .

 För patienter där vi tidigare övervägt en stomioperation har vi nu istället fått så goda resultat att de blivit helt symptomfria. Det är oerhört tillfredsställande för en grupp patienter med så besvärliga symptom, säger professor Robert Löfberg, chef för IBD-enheten på Sophiahemmet i Stockholm. Sophiahemmet är ett av de specialistsjukhus i Sverige som använder Adacolumn som behandlingsmetod. Adacolumn rekommenderas för patienter som inte svarar på konventionell läkemedelsbehandling eller som är överkänsliga mot konventionell behandling.

Inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit och Crohns sjukdom har ökat över hela världen de senaste 25 åren. I Europa har de femdubblats under samma tid. Uppskattningsvis lider cirka 90 000 svenskar av dessa sjukdomar, som i huvudsak drabbar yngre människor. Det sociala handikappet är stort hos patientgruppen, bland annat genom hög toalettfrekvens.

 Vi vet ännu inte orsakerna till att sjukdomarna ökar, men det hänger sannolikt ihop med förändrade levnadsvillkor. För tjugo år sedan fanns knappast sjukdomen alls, säger professor Löfberg.

Patienter som lider av inflammatoriska tarmsjukdomar har vanligtvis fördubblad nivå av en typ av vita blodkroppar som ökar under inflammation. Adacolumn minskar mängden vita blodkroppar i blodet och motverkar deras skadliga effekter. Metoden innebär att blod leds från patientens armveck genom en kolonn som innehåller kulor av cellulosa-acetat. Kolonnen reducerar de skadliga blodkropparna, varefter det renade blodet leds tillbaka till det andra armvecket. Behandlingen tar cirka en timme, under vilken cirka två liter av blodet renas. Normalt sker behandlingen en gång i veckan i fem veckor. Den kan utföras av specialutbildad personal utan inläggning på sjukhus.

Biverkningarna är få och oftast övergående och milda. De vanligaste är hjärtklappning, rodnad, huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet och feber.

Vid den medicinska kongressen för gastroenterologer i Prag i veckan, presenterades åtta vetenskapliga arbeten kring Adacolumn, varav den nya skandinaviska studien var ett.


Behandling med Adacolumn innebär att sjukvården nu fått tillgång till en nytt effektivt, icke-farmakologiskt alternativ för dessa patienter som har en kronisk och behandlingskrävande sjukdom.

För mer information vänligen kontakta:

Anders Nilsson, VD, Otsuka Pharma Scandinavia AB
Mobiltelefon: 070-252 02 74

Tryggve Ljung, medicinsk chef, Otsuka Pharma Scandinavia AB
Mobiltelefon: 070-5452866

www.otsuka.se
Om Otsuka Pharma Scandinavia
Otsuka Pharma Scandinavia startades i Stockholm 2001 och ingår i Otsuka Pharmaceutical Co, Ltd (OPC), ett av de största företagen inom hälsosektorn i Japan. Företaget är engagerat i forskning och utveckling av innovativa medicinska och farmaceutiska produkter samt kosttillskott som förbättrar livskvaliteten. OPC har i 20 år bedrivit forskning i Europa inom områden som sjukdomar i det centrala nervsystemet, lungsjukdomar, onkologi, dermatologi, oftalmologi, kardiologi och gastroenterologi.Otsuka Pharma marknadsför Adacolumn i de nordeuropeiska länderna och har kontor även i Norge och Danmark. Adacolumn är en ny medicinteknisk behandlingsmetod av inflammatoriska tarmsjukdomar och reumatoid artrit.