T9aqpwbidcgh83fktftogg

THOMAS JURÉHN NY ORDFÖRANDE I OUTDOOR IMPACT

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2008 11:00 CEST

Från och med den 1 september tar mediekonsulten Thomas Juréhn över ordförandeskapet i Outdoor Impact efter Trotte Tillman.

Om Outdoor Impact

Outdoor Impact

Outdoor Impact kan med sin undersökningsmetodik erbjuda den svenska marknaden räckvidd- och frekvenssiffror för utomhusmediet - något som länge saknats och starkt efterfrågats.

I Storbritannien har samma framgångsrika metodik använts under 10 år och har rönt stora framgångar. Undersökningsmetodiken kallas där Postar och är ett fristående bolag som ägs av aktörer på utomhusmediemarknaden, både köpare och säljare. Outdoor Impact och ett antal pågående projekt i Europa bygger på Postars revolutionerande undersökningsmetodik.

Metodiken för Postar, och även Outdoor Impact, har utvecklats av Simon Cooper och Paul Barber, London University. Simon Cooper är även konsult för de projekt i Europa som pågår för att ta fram liknade undersökningar som Postar. Förutom i Sverige pågår undersökningar baserade på Postars metodik även i Irland och Finland.

Outdoor Impacts fyra undersökningsmoment:
- Synbarhetsstudie
- Fotoklassificering
- Resvaneundersökning
- Trafikräkning

Adress

  • Outdoor Impact
  • Skeppsbron 26
  • 111 30 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar