Media no image

Örebro kommun utvärderar Stressprogrammet från Papilly

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 12:40 CET

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.

"- Det är ett mycket gediget arbete inom HR-avdelningen på Örebro kommun som lett fram till att de nu väljer oss och vårt stressprogram för en ingående utvärdering" säger Martin Nordqvist - försäljningschef Papilly

Digitala forskningsbaserade verktyg som tillämpas inom ramen för den reguljära HR processen har mycket bra förutsättningar att skapa stora värden för både organisationen och den enskilde medarbetaren. Det preventiva Stressprogrammet från Papilly är ett verktyg som har en enorm räckvidd i kraft av den digitala leveransen och i tillägg kräver ett mycket litet ledarengagemang.

" -Stressprogrammets tillgänglighet gör att vi kan fånga upp en bred målgrupp. När programmet ger stöd för medarbetaren såväl i vardagslivet som arbetslivet, bedömer vi att det har en god inverkan på dagens utmaningar med psykisk hälsa" säger Lena Larsson, Personaldirektör Örebro Kommun

Leveransen av Stressprogrammet kommer inledas under januari 2018 och ordervärdet är 100.000 kronor.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly har tagit en ytterligare kommunorder avseende en utvärdering av det unika och banbrytande stressprogrammet. Ordern är resultatet av en längre dialog som pågått sedan sommaren samt ett mycket omfattande arbete som bedrivits av kommunens HR-avdelning.

Läs vidare »
Eqdxg2kfcsx9axsdmzdp

Papilly i medieavtal värt 40 MSEK för att öka kunskapen om förebyggande av stress och psykisk ohälsa i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 09:33 CEST

​Papilly AB ("Papilly") har ingått ett medieavtal med TV4 genom vilket bolagets stressprogram får cirka 40 miljoner kronor i reklamvärde i alla TV4-nätverkets kanaler. Genom avtalet får Papilly möjlighet att inta en ledande position på den svenska marknaden för "mental wellness".

Igyzoodwzzjra1k0rxgq

Papilly erbjuder en gratis prova-på-version av sitt stressprogram

Nyheter   •   Okt 13, 2017 10:42 CEST

Media no image

Papilly förstärker säljorganisationen genom samarbete med A&R Business Consultants

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 16:32 CEST

"Vi har under våren haft ett mycket bra samarbete med A&R som bistått oss med att boka möten med kunder och deras beslutsfattare. Det visade sig att intresset för vår tjänst som ett fristående HR verktyg i mindre företag var stort och mot bakgrund av det har vi nu beslutat att låta A&R hjälpa oss att nå ut till detta mycket viktiga segment av näringslivet", säger Peter Ekmark. VD på Papilly.

"Vi är oerhört tacksamma över att fått möjligheten att vara med från början på denna resa med Papilly. Vi har under inledningen av året haft förmånen att få tala med över 300 verksamhetsdirektörer och HR-chefer gällande just stress på arbetsplatsen och vad det faktiskt leder till på både stora som små företag och organisationer i hela Sverige. Samtliga som vi var i kontakt blev klart nyfikna på Papilly som verktyg och hur det skulle kunna hjälpa även deras företag. Nu tar vi nästa kliv och är glada över att vi blivit presales partner åt Papilly där vi nu även få chansen att tillhandahålla dessa licenser direkt till företagsägare och deras anställda per telefon samt på möten", säger Anna Sylwaner, VD på A&R.

I tillägg är Papilly nu mitt i en process där bolaget aktivt söker samarbetspartners över hela landet som ska bearbeta den lokala marknaden främst utanför storstadsområdena och erbjuda Papillys digitala tjänst till företag med 50 anställa och uppåt. Målsättningen är att ha ett samarbetsavtal klart med upp till 30 företag innan årsskiftet.

"På det här sättet kommer vi att kunna erbjuda vår digitala tjänst till fler företag där behovet idag är stort", säger Peter Ekmark.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Läs vidare »
Media no image

Papilly AB har ingått avtal med Botkyrka kommuns vård- och omsorgsförvaltning

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 09:02 CEST

Avtalsvärdet är 45.000 SEK och avser en initial pilotfas.

"Vi är oerhört glada och förväntansfulla inför förtroendet att få leverera och implementera vårt program till anställda inom Botkyrka kommun", säger Peter Ekmark, VD på Papilly AB och fortsätter:

"Botkyrka kommun har visat ett föredömligt ledarskap i att säkra att anställda ges goda förutsättningar att hålla hela arbetslivet - vårt program ska bidra aktivt till den målsättningen genom att förebygga uppkomsten av stress och psykisk ohälsa hos medarbetarna. Vi för sedan en längre tid tillbaka dialoger med ett flertal kommuner där frågan kring de anställdas hälsa tas på stort allvar, och Botkyrka kommun är nu en av de som är först ut med vårt program."

"Vi kommer testa det här programmet på två medarbetargrupper som vi ser är utsatta för stress i arbetet. I Botkyrka arbetar vi ständigt med att förbättra arbetsmiljön, och det här är ett led i det arbetet", säger Petra Oxonius, verksamhetschef för Botkyrka kommuns äldre- och funktionshinderomsorg.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB (”Papilly”) har ingått avtal med Botkyrka kommuns vård- och omsorgsförvaltning om leverans och införande av Stressprogrammet, det unika och banbrytande programmet för att motverka stress och psykisk ohälsa. Genomförandet startar under oktober 2017 och beräknas slutföras under vintern/våren 2018.

Läs vidare »
Mrruruk3mwmla9jxz9du

Kort om Papilly och varför vi finns

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 11:16 CEST

Nxyvp0bxmy154q8ezua7

Intervju med Petra Laewen på Women Ahead som samarbetar med Papilly

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 11:12 CEST

Izmuqmsotcnoilgivqq7

Hemligheten bakom ett starkt varumärke

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 10:43 CEST

Iyg0rvcfwyqy5gdia7qd

Så här fungerar stressprogrammet – 8 enkla steg

Blogginlägg   •   Sep 22, 2017 10:38 CEST

Media no image

Papilly ingår avtal med HP PPS Sverige

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 10:32 CEST

"Vi har fört en dialog med HP PPS under en tid och är oerhört glada och ödmjuka inför förtroendet vi fått att leverera och implementera vårt program till de anställda på HP PPS Sverige AB", säger Peter Ekmark, VD på Papilly AB och fortsätter:

"Vi upplever ett starkt ökande intresse bland företag och organisationer för vårt program som verkar preventivt mot uppkomsten av stress och psykisk ohälsa. Förklaringen ligger i en ökad medvetenhet och omsorg om de anställdas psykiska hälsa hos företagen, men även det nya regelverk som gäller sedan den 31 mars 2016 (AFS 2015:4) där arbetsgivarna bland annat åläggs ett större ansvar än tidigare att säkra och aktivt förebygga uppkomsten av stress och psykisk ohälsa hos sina medarbetare."

"För att HP skall fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare och ta nästa steg i hur vi kan hjälpa vår personal att må bra har vi nu ingått avtal med Papilly för att få ett modernt program för att motverka stress och ohälsa", säger Stefan Bergdahl, VD på HP PPS Sverige AB.

Papilly är ett innovationsdrivet hälsoföretag som i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet utvecklar digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa. Bolagets vision är att genom vetenskapligt utprövade och lättillgängliga program minska stressrelaterad ohälsa på och utanför arbetet och därigenom förbättra människors välmående och livskvalitet.

Papilly AB ("Papilly") har ingått avtal med HP PPS Sverige AB om leverans och införande av sitt unika preventiva program för att motverka stress och psykisk ohälsa. Leveransen av programmet startar under fjärde kvartalet 2017 och beräknas slutföras under första kvartalet 2018. Avtalsvärdet är 220 000 kronor.

Läs vidare »

Bilder & Videor 5 bilder

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Papilly AB (publ)

Digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa

Stressrelaterad ohälsa har blivit vår nya folksjukdom. Papilly lanserar nu en ny svensk forskningsbaserad metod som förenar svensk stressforskning i världsklass med modern digital teknik.

Tillsammans med sömnsvårigheter, nedstämdhet och andra former av psykisk ohälsa slår stressrelaterade besvär idag hårt mot många människor. Stressen är kostsam på många sätt. Vi på Papilly vill ändra på detta genom att ta ett helhetsgrepp i kampen mot stress och psykisk ohälsa. Vår lösning är både banbrytande och effektiv. Med vetenskapliga metoder och avancerade digitala lösningar kan vi hjälpa människor, organisationer och samhälle att fungera bättre.

Adress

  • Papilly AB (publ)
  • Tullvaktsvägen 2
  • 115 56 Stockholm
  • Sverige

Länkar