Vhuaqvjmfumptvylx12y

Stort intresse för digitalt stressprogram: Papilly utökar och värvar sex toppsäljare

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2017 07:45 CET

Stressprogrammet lanserades på företagsmarknaden i augusti 2016 och intresset är stort, för att möta efterfrågan genomför Papilly nu en expansion av säljkåren. Papillys digitala program har tagits fram av ledande svenska och internationella forskare från bland annat Karolinska Institutet och Stockholms universitet.

N1agxzrojsbpucvrrr0q

Julstressundersökningen avslutad: ”oroväckande stressnivåer”

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 12:28 CET

​De 3900 personer som deltagit i den årliga undersökningen julstress.nu från e-hälsoföretaget Papilly AB (publ) har i genomsnitt hög stressnivå. Kvinnor är signifikant mer stressade än män och högst stressnivå har unga kvinnor. Stressforskare Anders Tengström, leg. psykolog och docent vid Karolinska Institutet: - Att så många ligger på gränsen till hög stress är illavarslande.

Qgqzok9jgnnzqgmnxwph

Rekordhög stressnivå i julstressundersökning

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 14:20 CET

E-hälsoföretaget Papilly märker tydligt i sin undersökning julstress.nu att vi är i slutspurten inför jul. Fler än 3 000 personer har hittills deltagit i undersökningen. Och stressnivåerna är oroväckande höga. Stressforskare Anders Tengström: Vi behöver göra något åt den höga stressnivån, annars befarar jag ökad ohälsa efter jul.

Mzzdd5jejylxbbidswqz

KI-forskare varnar för stress och ohälsa i jul

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 07:14 CET

I år är det minimalt antal lediga dagar i samband med jul. Stressforskare Anders Tengström, leg. psykolog och docent på Karolinska Institutet varnar för en ökning av ohälsa och sjukskrivningar efter jul. För att sätta fokus på den ohälsosamma stressen lanserar Papilly AB nu en ny årlig stressmätning. På sajten julstress.nu finns ett kort och enkelt stresstest öppet för alla.

Wedikf6wfqq0purznxba

Papilly rekryterar Peppe Ekmark som försäljningsdirektör

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 12:16 CEST

Som ett led i Papillys tillväxt och för att kunna möta det ökande intresset för bolagets tjänster rekryterar nu Papilly AB Peter (Peppe) Ekmark till den nyinrättade rollen som försäljningsdirektör. Peppe Ekmark har tidigare bl.a. varit försäljningsdirektör på MTG Media och tidningen Metro.

Jkg3znsd8kdrm9lowqzz

Nu mäter vi stressen i Almedalen!

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2016 14:56 CEST

På söndag öppnar Stressdalen.nu - ett initiativ från Papilly AB. Genom ett kort stresstest mäts den aktuella stressnivån i Almedalen. Kampanjen sker helt digitalt och alla som vill kan gå in och mäta sin stressnivå och samtidigt i realtid se hur stressen i Almedalen utvecklar sig dag för dag.

Media no image

Stressrelaterad ohälsa ökar kraftigt. Forskare: "Digital stressbehandling kan vara vändpunkten"

Nyheter   •   Jun 10, 2016 06:19 CEST

Nya siffror från Försäkringskassan aktualiserar förebyggande insatser mot stress

Kvinnors sjukskrivningar på grund av stress fortsätter öka

En ny analys från Försäkringskassan visar att sjukskrivningarna fortsätter att öka kraftigt. Mellan 2010 och 2015 ökade antalet nya sjukfall med 98 000. Ökningen har varit särskilt kraftig för psykiatriska diagnoser som sedan 2014 är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Stressreaktioner är den diagnos som ökar mest och kvinnor står för 73 procent av ökningen.

–De nya siffrorna från Försäkringskassan understryker ytterligare det akuta behovet av fungerande förebyggande insatser mot stress och psykisk ohälsa, säger Anders Tengström, docent på Karolinska Institutet samt forskningschef för det digitala stressbehandlingsprogrammet Papilly AB. Både denna och föregående regering har flera gånger pekat på att insatser mot psykisk ohälsa är prioriterade men de åtgärder som införts tar inte hänsyn till forskningsbaserad kunskap om hur stress uppstår och förebyggs och vi ser också att den stressrelaterade psykiska ohälsan i Sverige fortsätter att öka.

–Stress uppstår inte bara på jobbet och vi kommer inte hejda sjukskrivningarna genom att, som Regeringen vill, låta arbetsgivare stå för mer av sjuklönekostnaderna eller genom tuffare kontroller på arbetsplatserna. För att kunna vända utvecklingen måste vi byta fokus och satsa på effektiva förebyggande insatser som kan implementeras på bred front, både på och utanför arbetet. Stress är komplext och individuellt. Att på ett evidensbaserat sätt förebygga stress innebär dels kontroll av yttre stressfaktorer men måste framförallt även innefatta att hjälpa individen att funktionellt hantera stress och utmaningar oavsett var och hur de uppstår, säger Anders Tengström, docent på Karolinska Institutet.

–Den digitala utvecklingen innebär stora möjligheter till lättillgänglig stressbehandling i stor skala, för privat användning eller tillgängligt via arbetsgivaren. Ofta räcker relativt små medel för att individen ska uppnå ett mer funktionellt förhållningssätt till stress och andra utmaningar vilket kraftigt minskar risken för ohälsa, säger Anders Tengström.

Papilly AB

Läs mer på papilly.com

För ytterligare information eller kommentar, kontakta docent Anders Tengström, tel: 076-631 80 49

Stressforskare på KI kommenterar att den kraftiga ökningen av stressrelaterad ohälsa där kvinnor står för 73 procent av ökningen: "De nya siffrorna från Försäkringskassan understryker ytterligare det akuta behovet av fungerande förebyggande insatser mot stress och psykisk ohälsa. Många tror att stress bara har med arbetet att göra. Det är fel, vi måste se till hela människan."

Läs vidare »
Media no image

Stresshantering: Papilly AB (publ) tecknar sitt första större kommersiella avtal

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 11:33 CEST

Papilly har idag tecknat avtal med ett marknadsledande nordiskt företag inom outsourcad kundservice (1500+ personer). Avtalet gäller utbildning och medarbetarnas fortlöpande tillgång till Papillys forskningsbaserade interaktiva tjänst Stressprogrammet.

– Det är oerhört glädjande att Papilly nu inleder samarbete med en större arbetsgivare, säger Erik Lissner, VD på Papilly.

Kunden har bett om att i detta skede vara anonym. De första intäkterna i samband med detta avtal kommer under kvartal 2.


– Stress har idag stor påverkan på företagens lönsamhet och hållbarhet. Papillys program hjälper och tränar användaren till ett mer funktionellt förhållningssätt till de oundvikliga utmaningar vi ställs inför som människor. Modern förebyggande friskvård måste innefatta både kropp och tanke, säger Erik Lissner.

Inledningsvis ska programmet implementeras och utvärderas på kundens Stockholmskontor med ca 650 anställda. Programmet är helt webbaserat och framtaget i samarbete med forskare och experter från bland annat Karolinska Institutet. Om utvärdering av den initiala insatsen anses lyckad kommer programmet att successivt implementeras på kundens övriga nordiska kontor.

– Papillys interaktiva program anpassar sig efter användarens unika utmaningar och blir som en snitslad bana mot förändring. Vår plattform kan i stor skala hjälpa företag med den kanske mest avgörande framgångsfaktorn för hållbara och lönsamma organisationer; välmående medarbetare, säger Erik Lissner.

För ytterligare information:

Erik Lissner, VD
Tel: 070-657 00 42 

erik.lissner@papilly.com

Läs mer på Papilly.com

Papilly

I samarbete med ledande forskare från bland annat Karolinska Institutet utvecklar Papilly interaktiva forskningsbaserade program som förebygger stress och ökar psykiskt välmående. Genom Papillys vetenskapligt utprövade webbaserade program kan stressrelaterad ohälsa effektivt förebyggas vilket skapar välmående medarbetare och välfungerande arbetsplatser.

Läs vidare »
T5xupnivqqfjnjxuxeuq

Papilly i Svenska Dagbladet - dags att börja förebygga stress - innan den leder till ohälsa

Nyheter   •   Nov 07, 2015 12:19 CET

Papillys VD och två forskare skriver i SvD om att förebygga stress. Stressrelaterad ohälsa är ett av de största hoten mot folkhälsan, med enorma samhällskostnader. Trots en rad åtgärder och insatser från tidigare och nuvarande regeringar fortsätter ökningen av psykisk ohälsa orsakad av stress. Nu utökas arbetsgivarens redan omfattande ansvar ytterligare. Det är både otillräckligt och oklokt.

Media no image

Papilly i Dagens Nyheter - Digital vägledning ska hjälpa stressade återta kontrollen

Nyheter   •   Okt 08, 2015 07:43 CEST

Sjukskrivningar på grund av stress ökar kraftigt, och förebyggande åtgärder står högst på agendan. Ett nytt webbaserat stressprogram ska hjälpa den som på ett strukturerat sätt vill hitta bättre balans.

Stresslarmen har kommit slag i  slag under året. I våras visade siffror från Försäkringskassan att sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat med 73 procent mellan 2012 och 2014. Stress är den vanligaste orsaken. Nyligen presenterade Arbetsmiljöverket ett förslag som ska stärka frågor om psykisk ohälsa i arbetsmiljölagen.

Och i måndags kom Jobbhälsobarometern, en årlig undersökning från branschorganisationen Sveriges Företagshälsor, som visade att 350 000 anställda känner obehag inför att gå till jobbet minst en gång i veckan. Samtidigt visade en inspektion från Arbetsmiljöverket förra året att sex av tio företag i de undersökta branscherna saknar aktiva åtgärder mot stress.

För Nilla Pråhl i Nacka kraschade tillvaron sommaren 2011, när jobbet som butiksansvarig, studierna till näringsterapeut, två små barn och ett aktivt liv även på fritiden blev för mycket.

– Jag gillar att ha många järn i elden. Men jag drev det så långt att jag inte kände signalerna från min kropp, utan bara öste på. Man känner inte att man blir trött och hungrig. Man får yrsel och minnet sviker. Till slut var allting bara en gröt i huvudet, berättar hon.

Dagen innan midsommarafton blev den sista arbetsdagen. Sedan följde ett halvårs avbrott från allt och en tids rehabilitering innan Nilla Pråhl kunde återgå till studierna och det vanliga livet. I dag är hon frisk, utbildar sig till sjuksköterska och vill gärna jobba med stressrehabilitering. Hon ingår i testgruppen för stressprogrammet, ett nytt webbaserat verktyg från e-hälsoföretaget Papilly som ska hjälpa till att upptäcka och åtgärda farlig stress i  tid.

Programmet kombinerar element från bland annat den kognitiva beteendeterapin (KBT), vidareutvecklingen ACT (acceptance and commitment therapy) och mindfulness. Efter ett inledande stresstest får användaren följa programmet i åtta steg, under åtta veckor. Varje steg innehåller övningar som bygger på vad som fungerar som återhämtning för den enskilde, och användaren får boka in sådana aktiviteter fram till nästa veckas programpunkt.

Nilla Pråhl känner igen många moment från sin egen rehabilitering. Tid för återhämtning är viktigt i den livsstilsförändring hon själv gjort för att inte trilla dit igen.

– Det är bra upplagt för att hitta det som du behöver för att återta kontrollen över ditt liv. För mig är det till exempel att paddla, åka längdskidor, dansa och laga mat. Det passar ju inte alla att meditera i  Buddhaställning, säger Nilla Pråhl.

Nu kan till och med hennes döttrar se när det blir för mycket saker på samma gång, berättar hon.

Anders Tengström är leg psykolog, docent i psykologi vid Karolinska institutet och forskningschef för stressprogrammet, som tagit fram av Papillys stressprogram.

– Lösningen på stress är inte nödvändigtvis att göra mindre. Det handlar också om att identifiera vad som är viktigt för dig och försöka göra mer av det. Det viktiga kan vara rätt små steg i vardagen, säger Anders Tengström.

Papilly riktar sig till både privatpersoner och företag med stressprogrammet, men den främsta tanken är att arbetsplatser och cheferna där ska kunna erbjuda stresshantering innan det går för långt.

– Vi har lyckats åtgärda den fysiska arbetsmiljön, vi har mindre av fallolyckor och vi har elsäkerhet. Nu har vi det svåra framför oss – att åtgärda den psykosociala arbetsmiljön, säger Anders Tengström.

Albin Grahn.

Sjukskrivningar på grund av stress ökar kraftigt, och förebyggande åtgärder står högst på agendan. Ett nytt webbaserat stressprogram ska hjälpa den som på ett strukturerat sätt vill hitta bättre balans.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • gwsaooenrafj.danhrdunbdrmjzaoremebmlg@papillrxy.mirqvvcotgm
  • 0739-825842

Om Papilly AB (publ)

Digitala tjänster som förebygger psykisk ohälsa

Stressrelaterad ohälsa har blivit vår nya folksjukdom. Papilly lanserar nu en ny svensk forskningsbaserad metod som förenar svensk stressforskning i världsklass med modern digital teknik.

Tillsammans med sömnsvårigheter, nedstämdhet och andra former av psykisk ohälsa slår stressrelaterade besvär idag hårt mot många människor. Stressen är kostsam på många sätt. Vi på Papilly vill ändra på detta genom att ta ett helhetsgrepp i kampen mot stress och psykisk ohälsa. Vår lösning är både banbrytande och effektiv. Med vetenskapliga metoder och avancerade digitala lösningar kan vi hjälpa människor, organisationer och samhälle att fungera bättre.

Adress

  • Papilly AB (publ)
  • Kungsgatan 58
  • 111 22 Stockholm
  • Sverige

Länkar