Skip to main content

Taggar

Tillgänghetsundersökningen 2018

Tillgänghetsundersökningen 2018

Dokument   •   2018-11-22 07:00 CET

Special Olympics World Winter Games 2021 bid

Special Olympics World Winter Games 2021 bid

Dokument   •   2018-06-13 11:37 CEST

Parasportens mästerskapskalender – 2018

Dokument   •   2018-01-23 12:53 CET

Parasport Sveriges externa undersökning med anledning av #MeToo

För att få svaret på hur vanlig förekomsten av sexuella trakasserier inom parasporten är har Parasport Sverige låtit en extern undersökning genomföras, här presenteras resultatet samt de åtgärder som sätts in pga undersökningens svar.

ALL-IN: Developing Pathways of Lifelong Physical Activity for People with a Disability in Europe

Parasport Sweden has launched an initiative called “ALL-IN; Developing Pathways of Lifelong Physical Activity for People with a Disability in Europe“. It's a 3 years co-financed Erasmus+ project that will seek to establish a cross-sectoral cooperation model at a European sub-regional level to develop, exploit and implement good practices for people with a disability.

Ett enkelt lektionsunderlag som kompletteras av en film kring Special Olympics Sweden

Utgör grund i lektionsunderlag 1 för skolklasser och tänkt att kunna användas from åk 4-9. Togs fram inför Special Olympics Stockholm 2012 men går att använda även efter spelens genomförande då uppgift 1 istället får fungera som grund för resonemang och fundering. Sidan kompletteras av filen "VIDEO: del i lektionsunderlag...". Följs upp av lektion2, besök på en tävling i Special Olympics.

Rio 2016 Paralympic Press Accommodation Guide - June 2015

Deadline 30/9 2015

Rio 2016 Paralympic Games - Press by Number Accreditation Manual - June 2015
Rio 2016 - Paralympic Games Press Rate Card Catalogue
Snabba fakta - om Parasport Sverige

Snabba fakta - om Parasport Sverige

Dokument   •   2015-06-01 14:24 CEST

En kort presentation av Parasport Sverige. Förbundets roller, ansvar och önskan kortfattat samlat på två sidor.

Mediematrikel inför Sotji Paralympics

Mediematrikel inför Sotji Paralympics

Dokument   •   2014-02-13 09:00 CET

Matrikeln ger dig som journalist en god grund för att kontakta ledare och aktiva i den svenska truppen inför och efter datumen för spelen, den ger dig även fakta om idrotterna, schema, klassificeringsinformation samt en enklare överblick inför Paralympics i Sotji.

Utredningen av Stockholm 2022

Utredningen av Stockholm 2022

Dokument   •   2013-10-01 17:00 CEST

Idrottens särskilde utredare Jöran Hägglund presenterar slutsatserna av om förutsättningarna för att arrangera ett Vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022: "Utredningen visar att det ur ekonomisk, teknisk och snömässig synpunkt finns mycket goda möjligheter att genomföra vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022, utan statlig finansiering i genomförandebudgeten.”

Special Olympics Sweden

Special Olympics Sweden

Dokument   •   2013-06-04 12:05 CEST

En informativ broschyr om Special Olympics

Första ackrediteringsformulär inför Paralympics Sotji 2014 - "press by number"

Sista ansökan för Ansökningsformulär för pressens boende under Paralympics Sotji 2014. Ansökningsdeadline är den 1 maj.

Pressinformation inför Paralympics Sotji 2014

Information från organisationskommittén, Sochi 2014. Information samt guide rörande pressfaciliteter, boende, ansökan om boende samt ackrediteringsförfarandet. (Eng)

Utbildningsschema

Utbildningsschema

Dokument   •   2012-06-20 18:10 CEST