Skip to main content

Taggar

ALL-IN: Developing Pathways of Lifelong Physical Activity for People with a Disability in Europe

Parasport Sweden has launched an initiative called “ALL-IN; Developing Pathways of Lifelong Physical Activity for People with a Disability in Europe“. It's a 3 years co-financed Erasmus+ project that will seek to establish a cross-sectoral cooperation model at a European sub-regional level to develop, exploit and implement good practices for people with a disability.

Ett enkelt lektionsunderlag som kompletteras av en film kring Special Olympics Sweden

Utgör grund i lektionsunderlag 1 för skolklasser och tänkt att kunna användas from åk 4-9. Togs fram inför Special Olympics Stockholm 2012 men går att använda även efter spelens genomförande då uppgift 1 istället får fungera som grund för resonemang och fundering. Sidan kompletteras av filen "VIDEO: del i lektionsunderlag...". Följs upp av lektion2, besök på en tävling i Special Olympics.

Rio 2016 Paralympic Press Accommodation Guide - June 2015

Deadline 30/9 2015

Rio 2016 Paralympic Games - Press by Number Accreditation Manual - June 2015
Rio 2016 - Paralympic Games Press Rate Card Catalogue
Snabba fakta - om Parasport Sverige

Snabba fakta - om Parasport Sverige

Dokument   •   2015-06-01 14:24 CEST

En kort presentation av Parasport Sverige. Förbundets roller, ansvar och önskan kortfattat samlat på två sidor.

Mediematrikel inför Sotji Paralympics

Mediematrikel inför Sotji Paralympics

Dokument   •   2014-02-13 09:00 CET

Matrikeln ger dig som journalist en god grund för att kontakta ledare och aktiva i den svenska truppen inför och efter datumen för spelen, den ger dig även fakta om idrotterna, schema, klassificeringsinformation samt en enklare överblick inför Paralympics i Sotji.

Utredningen av Stockholm 2022

Utredningen av Stockholm 2022

Dokument   •   2013-10-01 17:00 CEST

Idrottens särskilde utredare Jöran Hägglund presenterar slutsatserna av om förutsättningarna för att arrangera ett Vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022: "Utredningen visar att det ur ekonomisk, teknisk och snömässig synpunkt finns mycket goda möjligheter att genomföra vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022, utan statlig finansiering i genomförandebudgeten.”

Special Olympics Sweden

Special Olympics Sweden

Dokument   •   2013-06-04 12:05 CEST

En informativ broschyr om Special Olympics

Första ackrediteringsformulär inför Paralympics Sotji 2014 - "press by number"

Sista ansökan för Ansökningsformulär för pressens boende under Paralympics Sotji 2014. Ansökningsdeadline är den 1 maj.

Pressinformation inför Paralympics Sotji 2014

Information från organisationskommittén, Sochi 2014. Information samt guide rörande pressfaciliteter, boende, ansökan om boende samt ackrediteringsförfarandet. (Eng)

Utbildningsschema

Utbildningsschema

Dokument   •   2012-06-20 18:10 CEST