Skip to main content

Svensk Innebandy och Parasportförbundet i avsiktsförklaring

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 09:00 CET

Svensk Innebandy är ett steg närmare att inkludera spelare med funktionsnedsättning i verksamheten. Målet är att på sikt ta över Parasport Sveriges innebandyverksamhet.

Parasport Sverige administrerar idag innebandyn för personer med funktionsnedsättning. Men då Parasportens roll utvecklas mot fungera som ett kompetenscentrum för idrottsrörelsen så ses förutsättningarna för att inkludera innebandyn i Svensk Innebandys verksamhet över.

En avsiktsförklaring är nu påskriven av respektive förbunds generalsekreterare.

– Det betyder inte att något är bestämt men samtidigt känns det som att vi har gjort den första delen som handlar om att se vad det finns för förutsättningar. Och vi har sett att det finns det. Det gäller att titta på de ekonomiska förutsättningarna, det är en av utmaningarna. För oss ligger det helt i linje med att vara en folksport, vi ska vara inkluderande. Innebandyn är till för alla, säger Svensk Innebandys generalsekreterare Göran Harnesk.

– Chansen för parasport att förbättra folkhälsan blev just större. Det finns en otroligt stor potential för inkludering inom just innebandy, mycket beroende på att många aktiva från flera av våra målgrupper redan spelar. Nu gäller det bara att vi tillsammans landar denna bollen på fler innebandyplaner runt om i landet, säger Johan Strid generalsekreterare för Parasport Sverige.

Sedan ett år tillbaka har Svensk Innebandy en anställd tjänsteman som arbetar med parainnebandy.

Under 2016/17 ska en styrgrupp tillsättas bestående av två representanter från respektive förbund med tydligt politiskt mandat. Det ska också till en projektgrupp som ska bestå av tjänstemän från respektive förbund.
– Det skulle betyda otroligt mycket för varje individ om parasporten blev en del av Svensk Innebandy. När jag har pratat med föreningar så är det en känsla av man verkligen vill det här. Det är rätt och har stor betydelse att känna att man tillhör innebandyn, säger Ulrica Backlund som jobbar med frågorna kring spelare med funktionsnedsättning på Svensk Innebandy.

Mer information:
Göran Harnesk, generalsekreterare Svensk Innebandy: 070-728 80 88
Johan Strid, generalsekreterare Parasport Sverige: 08-699 62 73

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett av 71 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsehinder, synskador och utvecklingsstörning inom 19 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 500 föreningar. Parasportförbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics Sweden, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är Parasportens motsvarighet till de Olympiska Spelen.