Skip to main content

Tid för ackreditering till Paralympics i Tokyo 2020

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2019 15:00 CEST

Med drygt 15 månader kvar till Paralympics i Tokyo 2020 inleds idag det första steget för att få pressackrediteringar till spelen, sk "Press by Number". I detta första skede anger medier vilken typ av ackreditering de avser att ansöka, antalet ackrediteringar som önskas samt kontaktperson/kontaktpersoner. Deadline för ansökan, som skickas till Sveriges Paralympiska Kommitté, är den 4 juli 2019.

Tokyo Paralympics arrangeras från den 25 augusti till deb 6 september 2020, med upp till 4 400 Paralympier som gör upp om 540 medaljer i 22 Paralympiska idrotter.

Ansökan om medieackreditering till spelen är en tvåstegsprocess som börjar med detta första steg – Press by Number.

Svenska medier ansöker via Sveriges Paralympiska Kommitté för att få en pressackreditering. I relaterade dokumenten nedan finns mer information om hur ansökan går till:

  • Hur ackrediteringen går till steg-för-steg ("Tokyo 2020 - Paralympic Games Press by Number Accreditation Guide (ENG).pdf”)

Skicka in din ackrediteringsansökan senast den 4 juli 2019 till:

Henrik Hjelmberg, press och kommunikationschef

Sveriges Paralympiska Kommitté

henrik.hjelmberg@parasport.se

Nästa steg för en ackreditering är Press by Name som genomförs under våren 2020.

Icke rättighetsinnehavare från TV och Radio ansöker om pressackreditering direkt via IPC via https://www.paralympic.org/tokyo-2020/media.

Fristen för att begära en ENR-ackreditering är den 12 juli 2019.

Processen för bokning av boende i Tokyo under Paralympics 2020 löper parallellt med ansökan av pressackrediteringen. Den har i sin tur deadline efter Press by Number och då i september. Ansökan om journalister och fotografer boende hanteras dock direkt av Organisationskommittén för Tokyo 2020 och skickas av respektive redaktion via systemet ”Tokyo connect”. I systemet finns mallen för hur ansökan går till, den innehåller:

  • Information rörande ansökan och bokning av boende samt service för medier  och heter: ”Tokyo 2020 - Paralympic Games Press Accommodation Guide.zip” (innehåller: 1. Tokyo 2020 Paralympic Games Press Accommodation Guide 2. Appendix A: Map and List of Hotels for Press Members 3. 2-1 Map of Press Hotels in Tokyo area and Co-Host City 4. 2-2 List of Press Hotels in Tokyo area and Co-Host City 5. Appendix B: Accommodation Request Procedures 6. Appendix C: Hotel Information Sheet))

Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté är ett av 71 Specialidrottsförbund (SF) inom Riksidrottsförbundet (RF) och administrerar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och intellektuella funktionsnedsättningar inom 15 idrotter. Vi har ca 37 000 medlemmar organiserade i ca 500 föreningar. Parasportförbundet innehar även rollen som Sveriges Paralympiska Kommitté med ansvar för den paralympiska idrotten, som även inkluderar idrott organiserad inom ett antal andra SF. Vi leder också arbetet med Special Olympics Sweden, som är bredd- och motionsidrott för personer med utvecklingsstörning.

Notering: Paralympics är Parasportens motsvarighet till de Olympiska Spelen.