Mt50ths3cvjm2lc3r3hn

Paroc Built-On möjliggjorde fasaden på prisbelönta Skandionkliniken

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 09:57 CET

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av obrännbara sandwichelement, levererade elementen till de nu prisbelönta projekten Skandionkliniken och Hotel von Kraemer i Uppsala. Under branschdagarna PLÅT15 den 18-19 mars tilldelades arkitektbyrån Link Arkitektur hedersutmärkelsen PLÅTPRISET för sitt arbete.

Bad1r1ijrrjovchnztfh

Har du tröttnat på vita undertak?

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 10:40 CET

Det syns och märks när ingen har tänkt på det. Men när det blir en del av en helhet upplevs det som något naturligt trevligt. Restaurang SPISA i Göteborg har gjort det - tänkt på helheten. Allt från meny och miljö till akustik och en bar i världsklass. Arkitekten Johan Olsson, tillsammans med kollegorna på Bornstein Lyckefors, står bakom idén till ett nytt koncept för akustikinnertak.

Wkfjls7sssn1fobzrgbq

Energikloka råd för Teknisk Isolering i fickformat

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 09:58 CET

Media-no-image

Fire Safe Europe för samman brandmän, toppolitiker och experter

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 08:00 CET

Människor tillbringar 90 % av sin tid i byggnader – och 90 % av alla eldsvådor inträffar i dessa byggnader. För att öka uppmärksamheten kring brandsäkerhet sammanförde Fire Safe Europe, en internationell sektorövergripande allians, brandmän, ledamöter i Europaparlamentet, byggbranschexperter och icke-statliga organisationer för brainstorming kring olika sätt att öka brandsäkerheten i europeiska byggnader och placera brandsäkerhet högst upp på EU:s agenda. Högnivådiskussionen om de inkonsekventa och föråldrade brandsäkerhetsbestämmelserna i Europa hölls i Bryssel den 25 februari.

Enligt Fire Safe Europe  varierar gällande bestämmelser kraftigt från land till land. I Tyskland måste nödutgångar i skolor placeras så att det alltid är högst 10 meter till den närmaste, medan det i Italien för närvarande räcker att det finns en nödutgång inom 60 meter. 

Inandning av rök är den vanligaste dödsorsaken vid eldsvådor i byggnader och har kopplats samman med cancer bland brandmän. Trots detta är röktoxicitet hos byggprodukter för närvarande inte en del av euroklassificeringssystemet. 

Den moderna livsstilen och materialen – exempelvis elektronik – som används i byggnader medför även att nya avvägningar tillkommer när det gäller brandsäkerheten: För 50 år sedan kunde en brand i ett rum vara fullt utvecklad efter 25 minuter. I dag är motsvarande tid endast tre minuter. En större andel brännbara material används i moderna bostäder, men brandskyddsbestämmelserna har inte följt med denna utveckling. 

Detta är några av anledningarna till varför Fire Safe Europe kräver att brandföreskrifterna runt om i Europa standardiseras och moderniseras. Detta skulle till exempel innebära att testmetoderna för brandsäkerhet förnyas och att röktoxicitet blir en del av EU:s standarder och bestämmelser för byggprodukter. 

Fire Safe Europe (FSEU) är en Brysselbaserad bred och unik sektorövergripande allians bestående av brandexperter, brandmän, europeiska föreningar och internationella företag, inklusive byggmaterialtillverkare och materialleverantörer inom isolering, kablar, betong, innertak och brandskyddsutrustning. Fire Safe Europes mission är att förbättra brandsäkerheten i byggnader för europeiska medborgare. Paroc är medlem i alliansen.

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen Polen och Ryssland. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2013 var EUR 433 miljoner och antalet anställda drygt 2 000.

Människor tillbringar 90 % av sin tid i byggnader – och 90 % av alla eldsvådor inträffar i dessa byggnader. För att öka uppmärksamheten kring brandsäkerhet sammanförde Fire Safe Europe brandmän, toppolitiker, byggbranschexperter och icke-statliga organisationer för brainstorming kring olika sätt att öka brandsäkerheten i europeiska byggnader och placera brandsäkerhet högst upp på EU:s agenda.

Läs vidare »
Media-no-image

Buller i skolmatsalar lätt att åtgärda. Industrin erbjuder rådgivning

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 08:53 CET

Sveriges Radio har i en nyligen publicerad undersökning kunnat visa att ljudnivåerna i många matsalar i svenska skolor är alldeles för höga. ”Hög ljudnivå kan vara en orsak till att skolbarn inte får en välbehövlig paus under lunchen och därmed inte heller den näring kroppen behöver.” Citat SR. Nu reagerar delar av byggmaterialindustrin på detta och Paroc, en av marknadens ledande aktörer inom akustik och interiör, erbjuder rådgivning till de skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen. 
Det är 70 skolor som har undersökts och i en majoritet av dem ligger bullernivåerna över 70 decibel. Det finns inga fastställda riktvärden för ljudnivån i skolmatsalar, men forskning visar att höga ljudnivåer påverkar människan negativt. Redan vid 80 decibel rekommenderar Arbetsmiljöverket användning av hörselskydd. 

- Byggnormen reglerar enbart efterklangstider; inte ljudnivåer. Därför är ljudnivån i många fall för hög, säger Pontus Thorsson, Teknisk Doktor i akustik och ljudkonsult vid företaget Akustikverkstan. - Vid 90 decibel kan du knappt höra en person tala som befinner sig en meter från dig. Det förstår alla att det är en mycket stark ljudnivå som är oacceptabel i en skolmatsal,. Om man vill sänka ljudnivåerna går det inte utan särskilda byggtekniska insatser. Absorbenter måste installeras så att rummet inte förstärker talet. 

Paroc är inte överraskade av mätresultaten och vill nu hjälpa skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning.

- Det är beklagligt att ljudnivån i skolmatsalarna hittills inte verkar ha prioriterats från kommunernas sida säger Lennart Björkholm, Försäljningschef för akustik och interiör på Paroc. - Vi har nu beslutat erbjuda vår kunskap och expertis till de skolor som upplever problem, fortsätter Lennart. Man hör bara av sig till oss så kommer vi ut med konsulter som kan ta fram ett lämpligt beslutsunderlag. 

För ytterligare information om Paroc:s erbjudande till skolor i Sverige kontakta: 
Försäljningschef akustik och interiör Lennart Björkholm, tel 0705-438844 

För ytterligare teknisk information om buller och höga ljudnivåer kontakta: 
Pontus Thorsson, teknisk doktor akustik, Akustikverkstan , tel 0706-593799

Länkar: 

www.paroc.se

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21858

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen Polen och Ryssland. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2013 var EUR 433 miljoner och antalet anställda drygt 2 000.

Sveriges Radio har i en nyligen publicerad undersökning kunnat visa att ljudnivåerna i många matsalar i svenska skolor är alldeles för höga och att lunchen inte blir den paus barnen behöver. Nu reagerar delar av byggmaterialindustrin på detta och Paroc, en av marknadens ledande aktörer inom akustik och interiör, erbjuder rådgivning till de skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen.

Läs vidare »
Media-no-image

Buller i skolmatsalar lätt att åtgärda. Industrin erbjuder rådgivning

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 08:53 CET

Sveriges Radio har i en nyligen publicerad undersökning kunnat visa att ljudnivåerna i många matsalar i svenska skolor är alldeles för höga. ”Hög ljudnivå kan vara en orsak till att skolbarn inte får en välbehövlig paus under lunchen och därmed inte heller den näring kroppen behöver.” Citat SR. Nu reagerar delar av byggmaterialindustrin på detta och Paroc, en av marknadens ledande aktörer inom akustik och interiör, erbjuder rådgivning till de skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen. 
Det är 70 skolor som har undersökts och i en majoritet av dem ligger bullernivåerna över 70 decibel. Det finns inga fastställda riktvärden för ljudnivån i skolmatsalar, men forskning visar att höga ljudnivåer påverkar människan negativt. Redan vid 80 decibel rekommenderar Arbetsmiljöverket användning av hörselskydd. 

- Byggnormen reglerar enbart efterklangstider; inte ljudnivåer. Därför är ljudnivån i många fall för hög, säger Pontus Thorsson, Teknisk Doktor i akustik och ljudkonsult vid företaget Akustikverkstan. - Vid 90 decibel kan du knappt höra en person tala som befinner sig en meter från dig. Det förstår alla att det är en mycket stark ljudnivå som är oacceptabel i en skolmatsal,. Om man vill sänka ljudnivåerna går det inte utan särskilda byggtekniska insatser. Absorbenter måste installeras så att rummet inte förstärker talet. 

Paroc är inte överraskade av mätresultaten och vill nu hjälpa skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning.

- Det är beklagligt att ljudnivån i skolmatsalarna hittills inte verkar ha prioriterats från kommunernas sida säger Lennart Björkholm, Försäljningschef för akustik och interiör på Paroc. - Vi har nu beslutat erbjuda vår kunskap och expertis till de skolor som upplever problem, fortsätter Lennart. Man hör bara av sig till oss så kommer vi ut med konsulter som kan ta fram ett lämpligt beslutsunderlag. 

För ytterligare information om Paroc:s erbjudande till skolor i Sverige kontakta: 
Försäljningschef akustik och interiör Lennart Björkholm, tel 0705-438844 

För ytterligare teknisk information om buller och höga ljudnivåer kontakta: 
Pontus Thorsson, teknisk doktor akustik, Akustikverkstan , tel 0706-593799

Länkar: 

www.paroc.se

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21858

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen Polen och Ryssland. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2013 var EUR 433 miljoner och antalet anställda drygt 2 000.

Sveriges Radio har i en nyligen publicerad undersökning kunnat visa att ljudnivåerna i många matsalar i svenska skolor är alldeles för höga och att lunchen inte blir den paus barnen behöver. Nu reagerar delar av byggmaterialindustrin på detta och Paroc, en av marknadens ledande aktörer inom akustik och interiör, erbjuder rådgivning till de skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen.

Läs vidare »
Qogvubx5e0krglgccrbq

PRESSINBJUDAN: Arkitekt Johan Olsson, Bornstein Lyckefors, föreläser på temat - Undertak bortom kant A och E

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 16:37 CET

Paroc Akustik & Interiör bjuder in till Stockholm Furniture Fair och en föreläsning av Arkitekt Johan Olsson, Bornstein Lyckefors, på temat - Undertak bortom kant A och E. Johan vill i sin föreläsning utmana tanken om vad undertak kan vara med utgångspunkt i en bransch som fokuserat väldigt mycket på funktion men som ibland missar det arkitektoniska uttrycket.

Ryiurfyi0svv7mnflvxb

PAROC Linio 10 utsedd till Årets produkt i Litauen

Pressmeddelanden   •   2015-02-04 14:40 CET

Paroc Linio 10 lanserades på den litauiska marknaden 2014, när Paroc uppdaterade sitt sortiment av produkter för putsade fasader. Den nyligen introducerade produkten fick ett mycket positivt mottagande och har nu fått en guldmedalj som årets produkt i Litauen. Vid prisceremonin överräckte Litauens premiärminister Algirdas Butkevičius priset till Parocs platschef, Jonas Liubertas.

Media-no-image

CVC Capital Partners agrees to acquire Paroc

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 15:11 CEST

Funds advised by CVC Capital Partners (“CVC”) today announced the successful acquisition of Paroc Group (“Paroc”) from its existing institutional shareholder group for an Enterprise Value of approximately €700 million.

Headquartered in Helsinki, Paroc is the leading producer of stone wool insulation in the Nordic and Baltic regions, producing building insulation and technical insulation for the residential and commercial construction markets, as well as various industrial applications.  The group has approximately 2,100 employees and a pan-European sales presence, supported by 9 production facilities in Finland, Sweden, Lithuania, Poland and Russia.

In a successful 5-year period under the ownership of its current shareholder group, Paroc has grown its revenues from €317m (in 2009) to €433m (in 2013), and EBITDA from €46m to €80m, which has been achieved through organic growth.  The development of the group’s higher-value, higher-margin technical insulation division, aided by investment in the group’s production facility in Trzemeszno, Poland, has represented one of the group’s success stories during this period.  Most recently, the group has invested in a new facility in Izoplit, Russia, enabling the expansion of existing sales into the rapidly growing Russian market.

Kari Lehtinen, CEO of Paroc, remarks:  

“The last five years have been successful, especially given the challenging economic backdrop and we are grateful to our former owners for their support during this period.  We see a strong future for our business, with recovery in many of our markets expected in the coming years, and with our presence in the fast-growing Russian market.  We look forward to taking Paroc forward in close cooperation with CVC, who are supportive of our strategy.  CVC offer us a depth of experience and a strong track record with value-creating investments, expertise in the building materials sector and in the Nordic region.  We are excited to share with CVC the next phase of our growth.”

In a joint statement, Peter Törnquist and Søren Vestergaard-Poulsen, partners at CVC, said:  

“We have known Paroc as a successful and well-managed company for many years.  It is recognised amongst customers for the high quality of its products and innovative solutions.  Paroc has strong market positions in the Nordic and Baltic regions, and has, over recent years, expanded in the CEE region and most recently, in Russia with the establishment of domestic production in 2014.  We look forward to a close cooperation with Paroc’s management in the coming years and to support them in the further development and continued expansion of the group.”

The transaction has been approved by the Group’s current shareholder group, and the completion of the transaction is subject only to the receipt of customary competition clearances.

CVC was advised by Deutsche Bank, Merasco, FTI Consulting, Freshfields Bruckhaus Deringer, Avance, BCG, Golder and Aon.

Paroc was advised by Lazard & Co., Limited, Macfarlanes, Borenius and KPMG, and the management team of Paroc was also advised by PCA Corporate Finance and Eversheds.

For further information, please contact:

CVC

Carsten Huwendiek, Head of Communications,  tel. +44 (0)207 420 4240

Paroc

Kari Lehtinen, CEO, tel. +358 (0) 46 876 8000

Anders Dahlblom, CFO, tel. +358 (0) 46 876 8000

About Paroc

Paroc is the leading manufacturer of energy-efficient insulation solutions in the Baltic Sea region. The cornerstones of our operations are customer and personnel orientation, constant innovation, profitable growth and sustainable development. Paroc products include building insulation, technical insulation, marine and offshore insulation, construction panels and acoustic products. The products are manufactured in Finland, Sweden, Lithuania and Poland and, starting in 2014, also in Russia. The company has sales and representative offices in 14 European countries. In 2013, our net sales amounted to €433m and we employed over 2,000 people.

About CVC Capital Partners

CVC Capital Partners (‘CVC') is one of the world's leading private equity and investment advisory firms. Founded in 1981, CVC today has a network of 21 offices and over 300 employees throughout Europe, Asia and the US. Currently, CVC manages funds on behalf of over 300 investors from North America, Europe, Asia and the Middle East, amounting to over US$65 billion. CVC has during the last 30 years completed over 300 investments with an aggregate transaction value of over US$125 billion globally, of which 20 investments have been made in the Nordic region during the last 20 years. CVC has offices in Stockholm and Copenhagen.


Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen och Polen. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2012 var EUR 430 miljoner och antalet anställda 2 020.

Funds advised by CVC Capital Partners (“CVC”) today announced the successful acquisition of Paroc Group (“Paroc”) from its existing institutional shareholder group for an Enterprise Value of approximately €700 million.

Läs vidare »
Akubwswz0q9z8cyl2ph7

Fire Safe Europes brandseminarium och brandtest: Storskalig brandtest ifrågasätter gällande brandklassificering för isolermaterial

Pressmeddelanden   •   2014-10-20 11:14 CEST

Den 9 oktober organiserade Fire Safe Europe ett seminarium om brandegenskaper hos isoleringsmaterial för fasader. I seminariet ingick en omfattande branddemonstration som visade att aktuella europeiska teststandarder inte återspeglar isolermaterialens faktiska brand-egenskaper i en verklig brandsituation. Materialet med det sämsta testresultatet motstod lågorna i cirka 50 sekunder.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • Byggisolering
  • maria.mehner@paroc.com
  • 0500-46 91 78

Om Paroc

Kort beskrivning av Paroc

Paroc Group är ledande inom energieffektiva isoleringsprodukter och lösningar. Vår fackkunskap inom energieffektivitet, med stöd av effektivt processutnyttjande, utgör grunden för hela vår verksamhet.

Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare.
Omsättningen uppgick 2013 till 433 miljoner euro och antal anställda till drygt 2 000 personer.

Adress

Länkar