Prcmtaxdqnqz1qdgreqk

Media inbjuds till brandmännens diskussioner om komprometterad brand och säkerhet på NBS dagarna.

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 11:48 CEST

​Brandmän i hela Norden upplever en allt tuffare arbetsmiljö. Det brandförbyggande arbetet, byggregler och lagkrav har inte hängt med i en allt tuffare kostnadsjakt och allt hårdare krav på energieffektivisering inom bygg- och bostadssektorn. Den 18 – 21 maj träffas nordiska brandmän för att tillsammans med sakkunniga diskutera och genomföra workshops om brandsäkerhet och hur den kan förbättras.

Yuvi7j9fw58ev3zde9i8

Ett år av brandsäkerhet och ökad energieffektivitet

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 11:08 CEST

Paroc presenterar idag sin hållbarhetsrapport för 2014. Rapporten innehåller detaljerad information om företagets program för att driva ekonomiska, sociala och miljömässiga värden på lång sikt. Iinförandet av ytterligare åtgärder på arbetsmiljöområdet, förbättringar inom företagets interna energieffektivitet och framgångsrika insatser för att lyfta fram brandsäkerheten.

Aatyejvajortkroycbq9

Nya och förbättrade möjligheter för återvinning när Paroc lanserar NEW REWOOL

Pressmeddelanden   •   2015-04-07 13:28 CEST

Itzqyloofzkrbch1wyj2

PAROC® ROBSTER™ - Snabbt och stabilt för takisolering på stålunderlag

Pressmeddelanden   •   2015-04-02 14:21 CEST

Nu lanserar Paroc, ledande tillverkare av stenullsisolering i Östersjöområdet, PAROC ROBSTER – en unik underskiva med mycket hög tramphållfasthet för underlag av bärande profilerad stålplåt. En tunnare skiva och större format ger snabbare läggning. PAROC ROBSTER tillverkas av stenull och är därmed brandsäker, fuktsäker och formstabil – viktiga parametrar för hållbart byggande.

Media-no-image

Paroc Panel System lanserar nya hjälpmedel för säkrare och enklare montering

Pressmeddelanden   •   2015-04-01 11:41 CEST

Att höja arbetssäkerhet och kvalitet vid montering blir allt viktigare i en effektiv byggprocess. Paroc erbjuder nu ett antal nya hjälpmedel som bidrar till säkrare, snabbare och enklare montering av Paroc Panel Systems sandwichelement.

Spännverktyg
Spännverktyget underlättar att snabbt och effektivt spänna samman två Paroc sandwichelement i situationer då elementens egenvikt inte räcker, t.ex vid stående-, undertak- och takmontage. Verktygssatsen hyrs ut i set om två spännverktyg med 5 m vakumslang med snabbkoppling samt en vakum kompressor. Kontakta vårt regionala försäljningskontor för att hyra utrustningen.

Säkerhetslina med magnetlås

Säkerhetslinan med magnetlås underlättar för installatören att snabbt och enkelt lösgöra säkerhetslinan precis innan elementen kopplas ihop . Något som annars tar onödig tid. Säkerhetslinan är utvecklad för att användas endast med Paroc Panel Systems lyftok somhyrs ut i set bestående av lyftverktyg, säkerhetslina med magnetlås, lyftlina , och flexlina. Kontakta vårt regionala försäljningskontor för att hyra utrustningen.

Regnskydd med magnetfäste

Parocs nya regnskydd är enkelt och snabbt att använda och säkerställer att sandwichelementens horisontella ullkärna hålls torr vid hastigt regn eller när installationen måste avbrytas för kvällen. Regnskyddet är 0,4 meter brett och har magnetfäste i båda sidorna och säljs i rullar om 6,5 meter

För detaljerad information –  http://www.paroc.se/losningar-och-produkter/losningar/sandwichelement/montering/lyft-monteringsverktyg

Paroc Group är den ledande tillverkaren av energieffektiva isoleringslösningar i Östersjöområdet. Hörnstenarna för vår verksamhet är kund- och marknadsorientering, kontinuerlig innovation, lönsam tillväxt och hållbar utveckling. Parocs produkter består av byggnadsisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, isolering för sandwichelement och akustikprodukter. Produkterna tillverkas i Finland, Sverige, Litauen och Polen samt från år 2013 även i Ryssland. Paroc har försäljnings- och representationskontor i 14 länder i Europa. Paroc Group ägs av fonder som rådgivs av CVC Capital Partners Limited med Paroc anställda som minoritetsägare. År 2014 uppgick vår omsättning till 418 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 090.

Att höja arbetssäkerhet och kvalitet vid montering blir allt viktigare i en effektiv byggprocess. Paroc erbjuder nu ett antal nya hjälpmedel som bidrar till säkrare, snabbare och enklare montering av Paroc Panel Systems sandwichelement.

Läs vidare »
Mt50ths3cvjm2lc3r3hn

Paroc Built-On möjliggjorde fasaden på prisbelönta Skandionkliniken

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 09:57 CET

Paroc, en av Europas ledande tillverkare av obrännbara sandwichelement, levererade elementen till de nu prisbelönta projekten Skandionkliniken och Hotel von Kraemer i Uppsala. Under branschdagarna PLÅT15 den 18-19 mars tilldelades arkitektbyrån Link Arkitektur hedersutmärkelsen PLÅTPRISET för sitt arbete.

Bad1r1ijrrjovchnztfh

Har du tröttnat på vita undertak?

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 10:40 CET

Det syns och märks när ingen har tänkt på det. Men när det blir en del av en helhet upplevs det som något naturligt trevligt. Restaurang SPISA i Göteborg har gjort det - tänkt på helheten. Allt från meny och miljö till akustik och en bar i världsklass. Arkitekten Johan Olsson, tillsammans med kollegorna på Bornstein Lyckefors, står bakom idén till ett nytt koncept för akustikinnertak.

Wkfjls7sssn1fobzrgbq

Energikloka råd för Teknisk Isolering i fickformat

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 09:58 CET

Media-no-image

Fire Safe Europe för samman brandmän, toppolitiker och experter

Pressmeddelanden   •   2015-03-06 08:00 CET

Människor tillbringar 90 % av sin tid i byggnader – och 90 % av alla eldsvådor inträffar i dessa byggnader. För att öka uppmärksamheten kring brandsäkerhet sammanförde Fire Safe Europe, en internationell sektorövergripande allians, brandmän, ledamöter i Europaparlamentet, byggbranschexperter och icke-statliga organisationer för brainstorming kring olika sätt att öka brandsäkerheten i europeiska byggnader och placera brandsäkerhet högst upp på EU:s agenda. Högnivådiskussionen om de inkonsekventa och föråldrade brandsäkerhetsbestämmelserna i Europa hölls i Bryssel den 25 februari.

Enligt Fire Safe Europe  varierar gällande bestämmelser kraftigt från land till land. I Tyskland måste nödutgångar i skolor placeras så att det alltid är högst 10 meter till den närmaste, medan det i Italien för närvarande räcker att det finns en nödutgång inom 60 meter. 

Inandning av rök är den vanligaste dödsorsaken vid eldsvådor i byggnader och har kopplats samman med cancer bland brandmän. Trots detta är röktoxicitet hos byggprodukter för närvarande inte en del av euroklassificeringssystemet. 

Den moderna livsstilen och materialen – exempelvis elektronik – som används i byggnader medför även att nya avvägningar tillkommer när det gäller brandsäkerheten: För 50 år sedan kunde en brand i ett rum vara fullt utvecklad efter 25 minuter. I dag är motsvarande tid endast tre minuter. En större andel brännbara material används i moderna bostäder, men brandskyddsbestämmelserna har inte följt med denna utveckling. 

Detta är några av anledningarna till varför Fire Safe Europe kräver att brandföreskrifterna runt om i Europa standardiseras och moderniseras. Detta skulle till exempel innebära att testmetoderna för brandsäkerhet förnyas och att röktoxicitet blir en del av EU:s standarder och bestämmelser för byggprodukter. 

Fire Safe Europe (FSEU) är en Brysselbaserad bred och unik sektorövergripande allians bestående av brandexperter, brandmän, europeiska föreningar och internationella företag, inklusive byggmaterialtillverkare och materialleverantörer inom isolering, kablar, betong, innertak och brandskyddsutrustning. Fire Safe Europes mission är att förbättra brandsäkerheten i byggnader för europeiska medborgare. Paroc är medlem i alliansen.

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen Polen och Ryssland. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2013 var EUR 433 miljoner och antalet anställda drygt 2 000.

Människor tillbringar 90 % av sin tid i byggnader – och 90 % av alla eldsvådor inträffar i dessa byggnader. För att öka uppmärksamheten kring brandsäkerhet sammanförde Fire Safe Europe brandmän, toppolitiker, byggbranschexperter och icke-statliga organisationer för brainstorming kring olika sätt att öka brandsäkerheten i europeiska byggnader och placera brandsäkerhet högst upp på EU:s agenda.

Läs vidare »
Media-no-image

Buller i skolmatsalar lätt att åtgärda. Industrin erbjuder rådgivning

Pressmeddelanden   •   2015-03-03 08:53 CET

Sveriges Radio har i en nyligen publicerad undersökning kunnat visa att ljudnivåerna i många matsalar i svenska skolor är alldeles för höga. ”Hög ljudnivå kan vara en orsak till att skolbarn inte får en välbehövlig paus under lunchen och därmed inte heller den näring kroppen behöver.” Citat SR. Nu reagerar delar av byggmaterialindustrin på detta och Paroc, en av marknadens ledande aktörer inom akustik och interiör, erbjuder rådgivning till de skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen. 
Det är 70 skolor som har undersökts och i en majoritet av dem ligger bullernivåerna över 70 decibel. Det finns inga fastställda riktvärden för ljudnivån i skolmatsalar, men forskning visar att höga ljudnivåer påverkar människan negativt. Redan vid 80 decibel rekommenderar Arbetsmiljöverket användning av hörselskydd. 

- Byggnormen reglerar enbart efterklangstider; inte ljudnivåer. Därför är ljudnivån i många fall för hög, säger Pontus Thorsson, Teknisk Doktor i akustik och ljudkonsult vid företaget Akustikverkstan. - Vid 90 decibel kan du knappt höra en person tala som befinner sig en meter från dig. Det förstår alla att det är en mycket stark ljudnivå som är oacceptabel i en skolmatsal,. Om man vill sänka ljudnivåerna går det inte utan särskilda byggtekniska insatser. Absorbenter måste installeras så att rummet inte förstärker talet. 

Paroc är inte överraskade av mätresultaten och vill nu hjälpa skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen genom att erbjuda kostnadsfri rådgivning.

- Det är beklagligt att ljudnivån i skolmatsalarna hittills inte verkar ha prioriterats från kommunernas sida säger Lennart Björkholm, Försäljningschef för akustik och interiör på Paroc. - Vi har nu beslutat erbjuda vår kunskap och expertis till de skolor som upplever problem, fortsätter Lennart. Man hör bara av sig till oss så kommer vi ut med konsulter som kan ta fram ett lämpligt beslutsunderlag. 

För ytterligare information om Paroc:s erbjudande till skolor i Sverige kontakta: 
Försäljningschef akustik och interiör Lennart Björkholm, tel 0705-438844 

För ytterligare teknisk information om buller och höga ljudnivåer kontakta: 
Pontus Thorsson, teknisk doktor akustik, Akustikverkstan , tel 0706-593799

Länkar: 

www.paroc.se

http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=21858

Paroc Group är en av de ledande tillverkarna av mineralullsisolering och lösningar i Europa. PAROC® produkterna omfattar byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering, sandwichelement och akustikprodukter. Vi har verksamhet i 13 europeiska länder och tillverkning i Finland, Sverige, Litauen Polen och Ryssland. Paroc Group ägs av ett antal institutionella investerare med Paroc-anställda som minoritetsägare. Vår omsättning år 2013 var EUR 433 miljoner och antalet anställda drygt 2 000.

Sveriges Radio har i en nyligen publicerad undersökning kunnat visa att ljudnivåerna i många matsalar i svenska skolor är alldeles för höga och att lunchen inte blir den paus barnen behöver. Nu reagerar delar av byggmaterialindustrin på detta och Paroc, en av marknadens ledande aktörer inom akustik och interiör, erbjuder rådgivning till de skolor som vill komma till rätta med ljudproblemen.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • Byggisolering
  • rjqwmaria.ubmehnkhoperhj@pardvocxu.com
  • 0500-46 91 78

Om Paroc

Kort beskrivning av Paroc

Paroc Group är ledande inom energieffektiva isoleringsprodukter och lösningar. Vår fackkunskap inom energieffektivitet, med stöd av effektivt processutnyttjande, utgör grunden för hela vår verksamhet.

Paroc Group ägs av fonder som rådgivs av CVC Capital Partners Limited med Paroc anställda som minoritetsägare. År 2014 uppgick vår omsättning till 418 miljoner euro och antalet anställda var i genomsnitt 2 090.

Adress

Länkar