Skip to main content

Del av Paradisvägen stängs av efter geoteknisk undersökning

Nyhet   •   Aug 25, 2017 16:45 CEST

Avstängningen är markerad med röd färg. Alternativ bilväg är markerad med grön färg.

Av säkerhetsskäl stängs en del av Paradisvägen förbi Eckens damm i Partille tillfälligt av för bilar på grund av bristande stabilitet. Trafiken dirigerades om under fredagseftermiddagen och leds via Gavelåsvägen till Paradiset.

Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för bostäder i Paradiset i Partille. Efter påpekande från allmänheten vid samrådet av planförslaget genomför kommunen en fördjupad geoteknisk undersökning av Paradisvägen. I samband med den har det visat sig att en del av vägen är instabil. Av säkerhetsskäl stängs därför sträckan av för biltrafik.

Vilken del av Paradisvägen är det som stängs av?

– Paradisvägen stängs av för biltrafik på sträckan längs med Eckens damm. Det vill säga från korsningen med Gavelåsvägen fram till korsningen med Kyrkåsliden. Avstängningen gäller all biltrafik. Men det är möjligt att fortsätta att gå och att cykla på vägen, säger Per Söderquist, teknisk chef.

Är instabiliteten begränsad till den här delen av Paradisvägen?

– Det är den brantaste delen av vägen som visat sig vara instabil och som därför nu stängs av. Av säkerhetsskäl stänger vi även av gångvägen nedanför Paradisvägen, den så kallade Kärleksstigen längs med Eckens damm, säger Per Söderquist.

Vilka vägar ska boende i Paradiset som kör bil välja istället?

– Alternativ väg till området blir via Gavelåsvägen. Omledningsskyltar kommer att sättas upp som visar vägen förbi avstängningen på Paradisvägen.

På kartan ovanför texten är avstängningen markerad med röd färg. Den gröna sträckningen visar den alternativa vägen för biltrafiken via Gavelåsvägen. Den gröna markeringen längst ner på kartan visar kommunens parkering vid Gamla gatan. Vid behov kan boende i området parkera sin bil här.

Hur lång tid kommer vägsträckan att vara avstängd?

– Vi tittar på lämpliga lösningar för att långsiktigt kunna åtgärda Paradisvägens stabilitet. I nuläget är det därför oklart hur länge avstängningen blir kvar.

Mer information

Vi uppdaterar på kommunens webbplats partille.se när vi har ny information. Bor du i området och har frågor om avstängningen av Paradisvägen i höjd med Eckens damm kan du kontakta Partille kundcenter. Telefonnummer: 031-792 10 00 eller via e-post: kundcenter@partille.se.