Skip to main content

​​Gamla Kronvägen i Partille stängs av för trafik vecka 11

Nyhet   •   Feb 21, 2019 06:59 CET

Vid upp- och nedmonteringen av byggkranarna öppnas en tillfällig gångpassage över Gamla Kronvägen längre österut på vägen (rödmarkerat område). Alternativ väg till Gamla Kronvägen via Slottskullevägen anges med röda prickar.

Partille centrum ska få ett väl synligt landmärke 54 meter upp i luften på bostadshuset Kronhöjdens tak vid Kyrktorget. Installationen sker vecka 11. Då monteras även byggkranen vid torget ned. Av säkerhetsskäl stängs Gamla Kronvägen utmed Kyrktorget tillfälligt av för all fordonstrafik under veckan.

Trafik leds om via Yllebron

Avstängningen av Gamla Kronvägen gäller från söndagen den 10 mars klockan 09 till och med söndagen den 17 mars klockan 20. Trafiken till Partille centrum leds om via Skulltorpsmotet och via nya Yllebron.

– Vi rekommenderar dig som kör bil att välja infart via Skulltorpsmotet om ditt resmål ligger öster om Kyrktorget och via Partillemotet och nya Yllebron om ditt resmål ligger väster om torget, säger Juha Ruuska.

Ändrad färdväg för Gul Express, 501 och 502

Med anledning av avstängningen ändrar Västtrafik färdväg till Partille centrum för Gul Express och busslinjerna 501 och 502. Omläggningen av busslinjerna gäller från söndagen den 10 mars klockan 04 till och med måndagen den 18 mars klockan 04.             

  • Via Yllebron vidare mot Jonsered
    På sträckan från bussterminalen i Allum till Jonsered tar bussarna vägen genom Partille centrum via Yllebron. Alla hållplatser på den ordinarie linjen trafikeras, men restiden till Jonsered beräknas bli några minuter längre.
  • Via E20 efter hållplats Partille Arena mot Partille centrum
    På sträckan från Jonsered till bussterminalen i Allum kör bussarna enligt den vanliga sträckningen fram till och med hållplatsen Partille Arena. Därefter svänger bussarna ut på E20 via påfarten från Arenavägen och kör direkt till bussterminalen i Allum. Det innebär att hållplats Kulturum tillfälligt dras in i riktning mot Partille centrum. Resande hänvisas istället till bussterminalen i Allum.

Läs mer om omläggningen av Gul Express och busslinjerna 501 och 502 på Vasttrafik.se/trafikinformation.

Framkomlighet för gående och cyklister

För att få upp det flera ton tunga landmärket på Kronhöjdens tak och montera ner den 54 meter höga byggkran som står på Kyrktorget just nu, behövs en ännu högre kran. Upp- och nedmonteringen av kranarna planeras att ske längs Gamla Kronvägen utmed Hälsans hus måndagen den 11 mars respektive den 15 mars. Monteringsarbetet beräknas ta cirka fyra timmar vid varje tillfälle.

Vid monteringsarbetena spärras gång- och cykelpassagen över Gamla Kronvägen av vid Kyrktorget. Istället öppnas en tillfällig gångpassage längre österut på vägen. Se rödmarkerat område på kartan ovan. En alternativ väg till Gamla Kronvägen via Slottskullevägen anges även med röda prickar på kartan.                               

Snabbcykla längs Säveån

Gående och cyklister kommer att kunna ta sig fram längs med Gamla Kronvägen på Willyshusets sida hela veckan. Men på grund av vägavspärrningen blir passagen något trängre. Om du cykelpendlar genom Partille centrum och vill komma fram snabbt på sträckan rekommenderar vi dig därför istället att välja att cykla utmed Säveån.