Media no image

Nyanlända ingenjörer får lära sig om energieffektivt byggande

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 10:00 CEST

Tisdag 4 april får Passivhuscentrum Västra Götaland besök av deltagare från den ettåriga utbildningen NCC Nystart. Deltagarna är nyanlända byggnadsingenjörer, flera från Syrien.

Utbildningen drivs av NCC och Kunskapsskolans dotterbolag SkillED, både i Stockholm och Göteborg. Tanken är att akademiker som varit etablerade inom byggbranschen i sina hemländer, till exempel arkitekter och byggingenjörer, snabbt ska vidareutbildas och sedan slussas in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det finns stora behov av arbetskraft inom byggsektorn, NCC vill ta vara på kompetensen hos de nyanlända och ta en aktiv del integrationsarbetet. Det här är ett win-win koncept, säger Lars Karlsson, som är utbildningsledare i Göteborg.

Utbildningen är på heltid, varav två tredjedelar är teori och en tredjedel praktik.

– De lär sig dels svenska språket, både talspråk och fackspråk, och dels hur vi bygger i Sverige, till exempel hur vi bygger i trä. Medianåldern på våra deltagare är ungefär trettio år, vilket betyder att de har mer än trettio år kvar på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är en viktig investering, om den hjälper dem att få jobb snabbt. säger Lars Karlsson.

Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland, ser fram emot besöket.

– För oss är det självklart att bidra till att denna grupp kommer ut på arbetsmarknaden. Vi kommer att berätta om energieffektivt byggande, och göra besök på Stadsskogenskolan och Brogården i Alingsås för att visa hur man bygger och renoverar energisnålt, säger hon.

Välkommen att delta när NCC Nystart besöker Passivhuscentrum Västra Götaland den 4 april klockan 13.

Vi finns på Stora Torget 3A i Alingsås

För mer information kontakta Marie Grahn, tf. verksamhetschef Passivhuscentrum Västra Götaland, tel0721-680292, 0322-616800.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

​Tisdag 4 april får Passivhuscentrum Västra Götaland besök av deltagare från den ettåriga utbildningen NCC Nystart. Deltagarna är nyanlända byggnadsingenjörer, flera från Syrien. Tanken är att akademiker som varit etablerade inom byggbranschen i sina hemländer, till exempel arkitekter och byggingenjörer, snabbt ska vidareutbildas och sedan slussas in på den svenska arbetsmarknaden.

Läs vidare »
Media no image

Välkommen på förhandsvisning av CO2mpakt-huset!

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:37 CET

Nu visar vi upp Sveriges miljövänligaste Attefallshus – CO2mpakt. Välkommen att närvara, torsdag den 23 mars klockan 13-15 i Alströmergymnasiets bygghall.

Spjutspetsprojektet CO2mpakt är ett 25 kvadratmeter stort hus som elever från bygg-och elprogrammen på Alströmergymnasiet bygger under våren. Det byggs med hållbara material i passivhusteknik, och har ett tak helt täckt av solceller. En ny och avancerad energilagringslösning gör att huset självt producerar all den energi som det behöver åtta månader om året. När det gäller hushållsel kommer byggnaden att vara helt självförsörjande året runt.

Studenter från yrkeshögskole-utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande arbetsleder, och Passivhuscentrum Västra Götaland projekterar, projektleder och har det tekniska ansvaret.

Välkommen att få en förhandstitt på framtidens byggande!

Plats:

Alströmergymnasiets bygghall, Bollvägen 11, 441 55 Alingsås

Program:

13.00Kommunalråd Daniel Filipsson (M) inleder. Lärare, elever, projektledare, sponsorer och uppdragsgivare berättar om sina engagemang. Hur har projektet gått hittills? 13.45 Vad innebär de nya NNE-kraven? Hans Eek, arkitekt och energiexpert på Passivhuscentrum Västra Götaland berättar.
14.15 Termografering (fotografering med värmekamera för att undersöka värmeläckage) och visning av huset.
14.45 Kaffe och tårta

För mer information kontakta:

Hanna Wedel, kommunikatör Passivhuscentrum Västra Götaland, tel 0734-000202

Eva Pedersen, projektledare Passivhuscentrum Västra Götaland, 0734-155094

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Nu visar vi upp Sveriges miljövänligaste Attefallshus – CO2mpakt. Välkommen att närvara, torsdag den 23 mars klockan 13-15 i Alströmergymnasiets bygghall i Alingsås.

Läs vidare »
Media no image

Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson till Passivhuscentrum

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 14:26 CET

På måndag, 20 februari, besöker Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson Passivhuscentrum Västra Götaland. Det blir bland annat ett besök på Alströmergymnasiet och innovationsprojektet CO2mpakt.

CO2mpakt är ett Attefallshus som elever från bygg-och elprogrammen bygger i passivhusteknik. Taket får en ovanlig konstruktion, istället för konventionell takbeklädnad som papp, tegel eller betong kommer solceller helt och hållet att utgöra taktäckningen. En energilagringslösning gör att huset blir självförsörjande på el sju av årets tolv månader.

Huset är ett konkret exempel på hur man kan bygga små, energieffektiva boenden med smarta, kompakta lösningar. Yrkeshögskolestudenter från utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande arbetsleder bygget, och Passivhuscentrum Västra Götaland projektleder.

Ola Johansson kommer under dagen också att få samtala med Passivhuscentrum Västra Götalands personal, som bland annat berättar om varför miljöekonomi är så viktigt, och hur vi arbetar med livscykelanalyser i byggmaterial. Dessutom kommer han att få en statusuppdatering om visionen att utveckla Passivhuscentrum Västra Götaland till ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande.

Välkommen att delta när Ola Johansson besöker CO2mpakt-bygget!

Tid: 20 februari kl. 15.30

Plats: Alströmergymnasiets bygghall på Bollvägen 11 i Alingsås

Kontakt:
Marie Grahn, tf. verksamhetschef för Passivhuscentrum Västra Götaland, tel 0322-616800 alt. 0721-680292

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Centret tillhör Alingsås kommun i nära samverkan med Västra Götalandsregionen.

På måndag, 20 februari, besöker Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson Passivhuscentrum Västra Götaland.

Läs vidare »
Vvxdmwjtvfhpvysfeesq

Byggstart för CO2mpakthuset och nätverk för byggtjejer

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 13:00 CET

Onsdag 23 november möts kvinnliga elever från regionens sex bygg-och anläggningsprogram i en nätverksträff på Alströmergymnasiet. – Det går ungefär tjugo tjejer på bygg-och anläggning i regionen, det blir några fler varje år. Vi vill stärka dem, ge dem ett nätverk i skolan som de sen kan ta med ut i yrkeslivet, säger Ann-Sofie Lind på Sveriges Byggindustrier och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Media no image

Hans Eek blir Årets Opinionsbildare

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 09:22 CET

Vid en ceremoni i Lund på tisdagen utsågs Hans Eek, arkitekt, energiexpert och Passivhuscentrum Västra Götalands grundare, till Årets opinionsbildare. Priset är ett av de största inom hållbar utveckling i Sverige, och utses av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande.

– Det känns fantastiskt att ha fått priset! Det finns många som är värda det. Jag jobbar för att vi ska klara av klimatomställningen, och bebyggelsen har en väldigt stor inverkan på klimatet. Jag gör vad jag kan för att påverka omgivningen, säger Hans Eek.

Han fick priset med motiveringen: ”Hans Eek har under många år varit en stark opinionsbildare som aktivt arbetat för energieffektivisering i byggnader. Som arkitekt har han själv medverkat till att ta fram koncept för byggnader med mycket låg energianvändning samt effektivisering av befintlig bebyggelse och han har i samverkan med kollegor och genom nätverk aktivt och kraftfullt fört diskussionen om vikten av en mer energieffektiv bebyggelse.”

Hans Eek var en av de som utvecklade passivhustekniken, han var med och grundade Passivhuscentrum Västra Götaland i Alingsås 2007, och har arbetat med Göteborg 2050, som handlade om att göra visioner om en medelstor stad i en hållbar omvärld. Idag arbetar han med att sprida kunskapen om energisnålt byggande, bland annat genom Passivhuscentrum Västra Götaland och med egna projekt.

– Vi är jätteglada för Hans skull och väldigt stolta över att få arbeta tillsammans med honom! Hans Eek är en föregångare inom energieffektivt byggande i Sverige och har betytt otroligt mycket för att påverka byggbranschen i en mer miljövänlig riktning, säger Marie Grahn, t f verksamhetschef för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande delar sedan 2014 ut priset Årets Framtidsbyggare, som har tre kategorier: Årets innovatör, Årets opinionsbildare, och Årets talang. Tillsammans får pristagarna dela på 1,2 miljoner kronor, varav 250 000 kronor tillfaller Hans Eek.

– Jag kommer satsa pengarna på något vettigt ändamål som har med mitt arbete att göra, säger Hans Eek.

För kommentarer kontakta Hans Eek på 0708-237766, hans.eek@passivhuscentrum.se.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Vid en ceremoni i Lund på tisdagen utsågs Hans Eek, arkitekt, energiexpert och Passivhuscentrum Västra Götalands grundare, till Årets opinionsbildare. Priset är ett av de största inom hållbar utveckling i Sverige, och utses av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande.

Läs vidare »
Uozjoko1xaykrmlp0u6p

Regeringen går på Passivhuscentrums linje - miljoner till hållbart infocentrum

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 15:09 CEST

Regeringen tar initiativ till ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande. Det berättade bostadsminister Peter Eriksson (MP) under sitt besök på Passivhuscentrum Västra Götaland i Alingsås. -Arbetet här har inspirerat oss, säger han.

Media no image

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) till Passivhuscentrum Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:27 CEST

Idag måndag 19 september besöker bostadsminister Peter Eriksson (MP) Passivhuscentrum Västra Götaland. I samband med besöket bjuder statsrådet in till pressträff för att presentera en bostadspolitisk nyhet från regeringens kommande höstbudget.

Bostadsministern kommer under besöket att få en presentation av Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhet med bland annat pilotprojekt inom energieffektivt byggande och livscykelanalys, nationella satsningar på utbildning och läromedel för att möta framtidens byggnormer och få information om Passivhuscentrum Västra Götalands vision att bli ett nationellt kunskapscentrum.

Bostadsministern avslutar sitt besök med en guidad tur på passivhusrenoverade miljonprogramsområdet Brogården, ett av Alingsås unika byggprojekt med miljöprofil.

- Det skall bli väldigt intressant. Utvecklingen av energieffektiva byggnader och hur vi sprider den kunskapen brett är ett viktigt område nu när vi kraftigt ökar takten på byggandet i Sverige, säger Peter Eriksson.

- Vi är enormt stolta över vårt arbete och väldigt glada över att bostadsminister Peter Eriksson valt att besöka oss. Att öka bostadsbyggandet i samklang med miljömålen är en otroligt viktig uppgift och där har vi på Passivhuscentrum Västra Götaland mycket att bidra med, säger verksamhetschef Carlos Andersson.

Representanter för media är välkomna att träffa bostadsminister Peter Eriksson på Passivhuscentrum Västra Götaland, Stora Torget 3 A, Alingsås, klockan 13.30 och att därefter följa med under besöket på Brogården.

För mer information kontakta Marie Grahn, kommunikationschef, Passivhuscentrum Västra Götaland. Tel 0721-680292.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

På måndag 19 september besöker bostadsminister Peter Eriksson (MP) Passivhuscentrum Västra Götaland. I samband med besöket bjuder statsrådet in till pressträff för att presentera en bostadspolitisk nyhet från regeringens kommande höstbudget.

Läs vidare »
Media no image

Passivhuscentrum Västra Götaland byter verksamhetschef - och satsar stort på att bli nationellt centrum

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 16:12 CEST

Passivhuscentrum Västra Götaland får från och med den 1 oktober ny, tillförordnad, verksamhetschef. Det är nuvarande kommunikationschefen Marie Grahn som tar över när Carlos Andersson slutar som verksamhetschef efter fem och ett halvt år.

Arbetet på Passivhuscentrum Västra Götaland är för tillfället inne i en intensiv fas. Ny nationell utbildning lanseras, nationellt läromedel för gymnasieskolan tas fram samtidigt som flera innovationsprojekt fortgår. Dessutom fortsätter Passivhuscentrum Västra Götaland att medverka som talare vid nationella och internationella konferenser, ta emot studiebesök, hålla kurser och seminarier samt bygga upp kunskapsplattformar.

  • Det gångna året har vi rekryterat flera av Sveriges främsta experter när det gäller energieffektivt byggande och livscykelanalysfrågor. Just nu arbetar vi intensivt med att informera, utbilda och verka för fler energieffektiva byggnader, ett arbete som är viktigare än någonsin. Tillsammans med personalen kommer jag att fortsätta det arbete som Carlos Andersson har påbörjat, säger Marie Grahn.

Inte minst fortgår arbetet för att bli ett nationellt kunskapscentrum med statligt uppdrag.

  • Marie Grahn kommer att passa alldeles utmärkt i rollen som verksamhetschef eftersom vi behöver en stark kommunikativ kompetens i den fas vi är nu i arbetet med att bli nationellt centrum, säger Kjell Hult, utvecklingschef i Alingsås kommun och med i Passivhuscentrums Västra Götalands styrgrupp.

För mer information kontakta Kjell Hult, telefon 0706-750801, eller Marie Grahn, telefon 0721-680292.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Passivhuscentrum Västra Götaland får från och med den 1 oktober ny, tillförordnad, verksamhetschef. Det är nuvarande kommunikationschefen Marie Grahn som tar över när Carlos Andersson slutar som verksamhetschef efter fem och ett halvt år.

Läs vidare »
Media no image

Centerpartiets bostads- och energipolitiska talespersoner till Passivhuscentrum Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 13:38 CEST

På onsdag 24 augusti kommer Ola Johansson, riksdagsledamot och Centerpartiets bostadspolitiska talesperson, samt Rickard Nordin, riksdagsledamot och centerpartiets energipolitiska talesperson, att träffa företrädare för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Ola Johansson och Rikard Nordin kommer bland annat att besöka BoPass hus i Floda, en energieffektiv villa framtagen för att ha flera olika funktioner, som förskola, boende för ensamkommande flyktingbarn eller vanlig villa. Byggnaden är tänkt att vara ett långsiktigt hus med väldigt lågt energibehov och snabb byggtid.

Dessutom kommer Ola Johansson och Rikard Nordin att samtala med Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhetschef Carlos Andersson om vad kommuner kan göra för att stimulera och underlätta energieffektivisering i byggnader som en av de viktigaste åtgärderna för att nå de nya föreslagna miljömålen 2045, samt om visionen att utveckla Passivhuscentrum Västra Götaland till Sveriges Informationscenter för Miljö och Energieffektivt Byggande.

  • Vi är jätteglada för att centerpartiets bostadspolitiska och energipolitiska talespersoner besöker oss på Passivhuscentrum Västra Götaland och kommer bland annat att överlämna vår rapport Kommunala incitament för energieffektiva byggnader, säger verksamhetschef Carlos Andersson.

Med på besöket är också Harald Lagerstedt, gruppledare för centerpartiet i Varberg, samt Johan Engberg, affärsutvecklingschef och delägare i Bopass som kommer att guida besöket.

För mer information kontakta Carlos Andersson, verksamhetschef Passivhuscentrum Västra Götaland, telefon0734-15 50 62.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

På onsdag 24 augusti kommer Ola Johansson, riksdagsledamot och Centerpartiets bostadspolitiska talesperson, samt Rickard Nordin, riksdagsledamot och centerpartiets energipolitiska talesperson, att träffa företrädare för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Läs vidare »
Media no image

Tunga namn på Passivhuscentrum Västra Götalands seminarium i Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2016 10:50 CEST

Flera tunga namn inom Bostadssverige medverkar när Passivhuscentrum Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen arrangerar seminarium i Almedalen på torsdag 7 juli.

Maria Wetterstrand, ordförande i Miljömålsrådet och tidigare språkrör för Miljöpartiet, kommer att vara moderator. Medverkar gör bland andra Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson (s), Emma Hult, bostadspolitisk talesperson (mp), Karin Thomasson, vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting samt kommunstyrelsens ordförande i Östersund samt Anders Sjelvgren, avdelningschef Boverket.

- Det är tunga namn inom Bostadssverige som valt att medverka på vårt seminarium och det är vi jätteglada för, säger Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhetschef Carlos Andersson.

Seminariet har titeln Våga visa vägen – vad kan kommunerna göra för att främja energieffektivt byggande? På seminariet kommer en alldeles färsk rapport som Passivhuscentrum Västra Götaland tagit fram att släppas.

Rapporten bygger på en rikstäckande undersökning av hur Sveriges kommuner arbetar för att främja energieffektivt byggande genom egna initiativ och kommunala incitament, bland annat i förhållande till den så kallade Attefalls stopplag.

- Byggandet av energieffektiva bostäder är en central fråga för miljön och för att uppnå Sveriges klimatmål och vi vill inspirera kommuner till att ta steg framåt, säger Carlos Andersson.

Medverkar i panelen gör även representanter från Sveriges bästa kommuner enligt rankningen: Hagart Valtersson (c), ordförande i nämnden för samhällsplanering i Alvesta samt Dennis Jeryd (s), kommunstyrelsens ordförande i Lerum.

Förutom i det egna seminariet deltar Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhetschef Carlos Andersson i panelen på flera andra seminarier under Almedalsveckan.

- Nu växlar vi upp miljöarbetet ännu mer, både genom att arrangera ett seminarium i eget namn och genom att medverka i panelen på ett flertal andra.

Passivhuscentrum Västra Götalands och Västra Götalandsregionens seminarium äger rum på torsdag 7 juli mellan 9.00 och 10.00 på den Västsvenska arenan i Almedalen.

För mer information kontakta Passivhuscentrum Västra Götalands kommunikationschef Marie Grahn, telefon 0721-680292.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Flera tunga namn inom Bostadssverige medverkar när Passivhuscentrum Västra Götaland tillsammans med Västra Götalandsregionen arrangerar seminarium i Almedalen på torsdag 7 juli.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Om Passivhuscentrum Västra Götaland

Offentligt miljöcenter för energieffektivt byggande

Adress

  • Passivhuscentrum Västra Götaland
  • Stora Torget 3 a
  • 441 30 Alingsås
  • Sverige