Media no image

Elevernas spjutspetsprojekt är färdigt – på fredag inviger vi världens mest energieffektiva Attefallshus

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 10:30 CEST

Solcellerna är på plats, det energilagrande batteriet är monterat, ytterpanelen är uppe och innerväggarna är laserade. Eleverna på bygg-och elprogrammen vid Alströmergymnasiet i Alingsås har under året byggt ett Attefallshus som vi tror kommer bli världens mest energieffektiva. Vi kallar det CO2mpakt-huset.

Huset är byggt helt i miljövänliga material, och solcellerna tillsammans med energilagringslösningen gör huset så energisnålt att det bara kommer behöva ett litet tillskott av energi de kallaste månaderna. Totalt sett på ett år producerar huset dubbelt så mycket energi som det använder, vid normal el-förbrukning. Elen som blir över kan man till exempel använda för att ladda en elbil som, beroende på modell, skulle kunna köra 1500 mil!

– Vi har drivit det här projektet för att ge eleverna kunskap om senaste tekniken inom hållbart och energieffektivt byggande, och hoppas att andra skolor i landet ska ta efter. Eleverna är ju nästa generations byggarbetare, dessa kunskaper behöver de ha med sig när de kommer ut i arbetslivet eftersom reglerna för energieffektivitet vid husbyggnation kommer att skärpas, säger Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland.

Fredagen den 19 maj visar vi upp huset för allmänheten, på plats vid Alströmergymnasiets bygghall, Bollvägen 11, i Alingsås. I samband med det håller vi en byggmässa, från klockan 12 till klockan 18. Läs mer om byggmässan här.

Huset är också till salu. Det kan du läsa mer om här.

Välkommen att besöka byggmässan, eller höra av dig för en intervju om CO2mpakt-projektet!

Eva Pedersen, utbildningsstrateg Passivhuscentrum Västra Götaland

eva.pedersen@passivhuscentrum.se, tel 0734-155094

www.passivhuscentrum.se

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Solcellerna är på plats, det energilagrande batteriet är monterat, ytterpanelen är uppe och innerväggarna laserade. Eleverna på bygg-och elprogrammen vid Alströmergymnasiet har under året byggt ett Attefallshus som vi tror kommer bli världens mest energieffektiva. Vi kallar det CO2mpakt-huset. Fredagen den 19 maj visar vi upp huset för allmänheten, vid Alströmergymnasiets bygghall, i Alingsås.

Läs vidare »
Media no image

Nyanlända ingenjörer får lära sig om energieffektivt byggande

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 10:00 CEST

Tisdag 4 april får Passivhuscentrum Västra Götaland besök av deltagare från den ettåriga utbildningen NCC Nystart. Deltagarna är nyanlända byggnadsingenjörer, flera från Syrien.

Utbildningen drivs av NCC och Kunskapsskolans dotterbolag SkillED, både i Stockholm och Göteborg. Tanken är att akademiker som varit etablerade inom byggbranschen i sina hemländer, till exempel arkitekter och byggingenjörer, snabbt ska vidareutbildas och sedan slussas in på den svenska arbetsmarknaden.

– Det finns stora behov av arbetskraft inom byggsektorn, NCC vill ta vara på kompetensen hos de nyanlända och ta en aktiv del integrationsarbetet. Det här är ett win-win koncept, säger Lars Karlsson, som är utbildningsledare i Göteborg.

Utbildningen är på heltid, varav två tredjedelar är teori och en tredjedel praktik.

– De lär sig dels svenska språket, både talspråk och fackspråk, och dels hur vi bygger i Sverige, till exempel hur vi bygger i trä. Medianåldern på våra deltagare är ungefär trettio år, vilket betyder att de har mer än trettio år kvar på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen är en viktig investering, om den hjälper dem att få jobb snabbt. säger Lars Karlsson.

Marie Grahn, tillförordnad verksamhetschef på Passivhuscentrum Västra Götaland, ser fram emot besöket.

– För oss är det självklart att bidra till att denna grupp kommer ut på arbetsmarknaden. Vi kommer att berätta om energieffektivt byggande, och göra besök på Stadsskogenskolan och Brogården i Alingsås för att visa hur man bygger och renoverar energisnålt, säger hon.

Välkommen att delta när NCC Nystart besöker Passivhuscentrum Västra Götaland den 4 april klockan 13.

Vi finns på Stora Torget 3A i Alingsås

För mer information kontakta Marie Grahn, tf. verksamhetschef Passivhuscentrum Västra Götaland, tel0721-680292, 0322-616800.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

​Tisdag 4 april får Passivhuscentrum Västra Götaland besök av deltagare från den ettåriga utbildningen NCC Nystart. Deltagarna är nyanlända byggnadsingenjörer, flera från Syrien. Tanken är att akademiker som varit etablerade inom byggbranschen i sina hemländer, till exempel arkitekter och byggingenjörer, snabbt ska vidareutbildas och sedan slussas in på den svenska arbetsmarknaden.

Läs vidare »
Media no image

Välkommen på förhandsvisning av CO2mpakt-huset!

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2017 08:37 CET

Nu visar vi upp Sveriges miljövänligaste Attefallshus – CO2mpakt. Välkommen att närvara, torsdag den 23 mars klockan 13-15 i Alströmergymnasiets bygghall.

Spjutspetsprojektet CO2mpakt är ett 25 kvadratmeter stort hus som elever från bygg-och elprogrammen på Alströmergymnasiet bygger under våren. Det byggs med hållbara material i passivhusteknik, och har ett tak helt täckt av solceller. En ny och avancerad energilagringslösning gör att huset självt producerar all den energi som det behöver åtta månader om året. När det gäller hushållsel kommer byggnaden att vara helt självförsörjande året runt.

Studenter från yrkeshögskole-utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande arbetsleder, och Passivhuscentrum Västra Götaland projekterar, projektleder och har det tekniska ansvaret.

Välkommen att få en förhandstitt på framtidens byggande!

Plats:

Alströmergymnasiets bygghall, Bollvägen 11, 441 55 Alingsås

Program:

13.00Kommunalråd Daniel Filipsson (M) inleder. Lärare, elever, projektledare, sponsorer och uppdragsgivare berättar om sina engagemang. Hur har projektet gått hittills? 13.45 Vad innebär de nya NNE-kraven? Hans Eek, arkitekt och energiexpert på Passivhuscentrum Västra Götaland berättar.
14.15 Termografering (fotografering med värmekamera för att undersöka värmeläckage) och visning av huset.
14.45 Kaffe och tårta

För mer information kontakta:

Hanna Wedel, kommunikatör Passivhuscentrum Västra Götaland, tel 0734-000202

Eva Pedersen, projektledare Passivhuscentrum Västra Götaland, 0734-155094

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Nu visar vi upp Sveriges miljövänligaste Attefallshus – CO2mpakt. Välkommen att närvara, torsdag den 23 mars klockan 13-15 i Alströmergymnasiets bygghall i Alingsås.

Läs vidare »
Media no image

Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson till Passivhuscentrum

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2017 14:26 CET

På måndag, 20 februari, besöker Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson Passivhuscentrum Västra Götaland. Det blir bland annat ett besök på Alströmergymnasiet och innovationsprojektet CO2mpakt.

CO2mpakt är ett Attefallshus som elever från bygg-och elprogrammen bygger i passivhusteknik. Taket får en ovanlig konstruktion, istället för konventionell takbeklädnad som papp, tegel eller betong kommer solceller helt och hållet att utgöra taktäckningen. En energilagringslösning gör att huset blir självförsörjande på el sju av årets tolv månader.

Huset är ett konkret exempel på hur man kan bygga små, energieffektiva boenden med smarta, kompakta lösningar. Yrkeshögskolestudenter från utbildningen Byggproduktionsingenjör med fördjupning inom hållbart byggande arbetsleder bygget, och Passivhuscentrum Västra Götaland projektleder.

Ola Johansson kommer under dagen också att få samtala med Passivhuscentrum Västra Götalands personal, som bland annat berättar om varför miljöekonomi är så viktigt, och hur vi arbetar med livscykelanalyser i byggmaterial. Dessutom kommer han att få en statusuppdatering om visionen att utveckla Passivhuscentrum Västra Götaland till ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande.

Välkommen att delta när Ola Johansson besöker CO2mpakt-bygget!

Tid: 20 februari kl. 15.30

Plats: Alströmergymnasiets bygghall på Bollvägen 11 i Alingsås

Kontakt:
Marie Grahn, tf. verksamhetschef för Passivhuscentrum Västra Götaland, tel 0322-616800 alt. 0721-680292

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt miljöcenter som främjar energieffektivt byggande och renovering. Vi är ett kompetenscentrum som arbetar med utbildningar, seminarier, information, rådgivning, studiebesök och utvecklingsprojekt inom miljövänligt byggande och renovering, företrädelsevis passivhus.

Centret tillhör Alingsås kommun i nära samverkan med Västra Götalandsregionen.

På måndag, 20 februari, besöker Centerpartiets bostadspolitiska talesperson Ola Johansson Passivhuscentrum Västra Götaland.

Läs vidare »
Vvxdmwjtvfhpvysfeesq

Byggstart för CO2mpakthuset och nätverk för byggtjejer

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 13:00 CET

Onsdag 23 november möts kvinnliga elever från regionens sex bygg-och anläggningsprogram i en nätverksträff på Alströmergymnasiet. – Det går ungefär tjugo tjejer på bygg-och anläggning i regionen, det blir några fler varje år. Vi vill stärka dem, ge dem ett nätverk i skolan som de sen kan ta med ut i yrkeslivet, säger Ann-Sofie Lind på Sveriges Byggindustrier och Byggnadsindustrins Yrkesnämnd.

Media no image

Hans Eek blir Årets Opinionsbildare

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 09:22 CET

Vid en ceremoni i Lund på tisdagen utsågs Hans Eek, arkitekt, energiexpert och Passivhuscentrum Västra Götalands grundare, till Årets opinionsbildare. Priset är ett av de största inom hållbar utveckling i Sverige, och utses av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande.

– Det känns fantastiskt att ha fått priset! Det finns många som är värda det. Jag jobbar för att vi ska klara av klimatomställningen, och bebyggelsen har en väldigt stor inverkan på klimatet. Jag gör vad jag kan för att påverka omgivningen, säger Hans Eek.

Han fick priset med motiveringen: ”Hans Eek har under många år varit en stark opinionsbildare som aktivt arbetat för energieffektivisering i byggnader. Som arkitekt har han själv medverkat till att ta fram koncept för byggnader med mycket låg energianvändning samt effektivisering av befintlig bebyggelse och han har i samverkan med kollegor och genom nätverk aktivt och kraftfullt fört diskussionen om vikten av en mer energieffektiv bebyggelse.”

Hans Eek var en av de som utvecklade passivhustekniken, han var med och grundade Passivhuscentrum Västra Götaland i Alingsås 2007, och har arbetat med Göteborg 2050, som handlade om att göra visioner om en medelstor stad i en hållbar omvärld. Idag arbetar han med att sprida kunskapen om energisnålt byggande, bland annat genom Passivhuscentrum Västra Götaland och med egna projekt.

– Vi är jätteglada för Hans skull och väldigt stolta över att få arbeta tillsammans med honom! Hans Eek är en föregångare inom energieffektivt byggande i Sverige och har betytt otroligt mycket för att påverka byggbranschen i en mer miljövänlig riktning, säger Marie Grahn, t f verksamhetschef för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande delar sedan 2014 ut priset Årets Framtidsbyggare, som har tre kategorier: Årets innovatör, Årets opinionsbildare, och Årets talang. Tillsammans får pristagarna dela på 1,2 miljoner kronor, varav 250 000 kronor tillfaller Hans Eek.

– Jag kommer satsa pengarna på något vettigt ändamål som har med mitt arbete att göra, säger Hans Eek.

För kommentarer kontakta Hans Eek på 0708-237766, hans.eek@passivhuscentrum.se.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Vid en ceremoni i Lund på tisdagen utsågs Hans Eek, arkitekt, energiexpert och Passivhuscentrum Västra Götalands grundare, till Årets opinionsbildare. Priset är ett av de största inom hållbar utveckling i Sverige, och utses av Stiftelsen för utveckling av energieffektivt byggande.

Läs vidare »
Uozjoko1xaykrmlp0u6p

Regeringen går på Passivhuscentrums linje - miljoner till hållbart infocentrum

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 15:09 CEST

Regeringen tar initiativ till ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande. Det berättade bostadsminister Peter Eriksson (MP) under sitt besök på Passivhuscentrum Västra Götaland i Alingsås. -Arbetet här har inspirerat oss, säger han.

Media no image

Bostadsminister Peter Eriksson (MP) till Passivhuscentrum Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2016 08:27 CEST

Idag måndag 19 september besöker bostadsminister Peter Eriksson (MP) Passivhuscentrum Västra Götaland. I samband med besöket bjuder statsrådet in till pressträff för att presentera en bostadspolitisk nyhet från regeringens kommande höstbudget.

Bostadsministern kommer under besöket att få en presentation av Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhet med bland annat pilotprojekt inom energieffektivt byggande och livscykelanalys, nationella satsningar på utbildning och läromedel för att möta framtidens byggnormer och få information om Passivhuscentrum Västra Götalands vision att bli ett nationellt kunskapscentrum.

Bostadsministern avslutar sitt besök med en guidad tur på passivhusrenoverade miljonprogramsområdet Brogården, ett av Alingsås unika byggprojekt med miljöprofil.

- Det skall bli väldigt intressant. Utvecklingen av energieffektiva byggnader och hur vi sprider den kunskapen brett är ett viktigt område nu när vi kraftigt ökar takten på byggandet i Sverige, säger Peter Eriksson.

- Vi är enormt stolta över vårt arbete och väldigt glada över att bostadsminister Peter Eriksson valt att besöka oss. Att öka bostadsbyggandet i samklang med miljömålen är en otroligt viktig uppgift och där har vi på Passivhuscentrum Västra Götaland mycket att bidra med, säger verksamhetschef Carlos Andersson.

Representanter för media är välkomna att träffa bostadsminister Peter Eriksson på Passivhuscentrum Västra Götaland, Stora Torget 3 A, Alingsås, klockan 13.30 och att därefter följa med under besöket på Brogården.

För mer information kontakta Marie Grahn, kommunikationschef, Passivhuscentrum Västra Götaland. Tel 0721-680292.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

På måndag 19 september besöker bostadsminister Peter Eriksson (MP) Passivhuscentrum Västra Götaland. I samband med besöket bjuder statsrådet in till pressträff för att presentera en bostadspolitisk nyhet från regeringens kommande höstbudget.

Läs vidare »
Media no image

Passivhuscentrum Västra Götaland byter verksamhetschef - och satsar stort på att bli nationellt centrum

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2016 16:12 CEST

Passivhuscentrum Västra Götaland får från och med den 1 oktober ny, tillförordnad, verksamhetschef. Det är nuvarande kommunikationschefen Marie Grahn som tar över när Carlos Andersson slutar som verksamhetschef efter fem och ett halvt år.

Arbetet på Passivhuscentrum Västra Götaland är för tillfället inne i en intensiv fas. Ny nationell utbildning lanseras, nationellt läromedel för gymnasieskolan tas fram samtidigt som flera innovationsprojekt fortgår. Dessutom fortsätter Passivhuscentrum Västra Götaland att medverka som talare vid nationella och internationella konferenser, ta emot studiebesök, hålla kurser och seminarier samt bygga upp kunskapsplattformar.

  • Det gångna året har vi rekryterat flera av Sveriges främsta experter när det gäller energieffektivt byggande och livscykelanalysfrågor. Just nu arbetar vi intensivt med att informera, utbilda och verka för fler energieffektiva byggnader, ett arbete som är viktigare än någonsin. Tillsammans med personalen kommer jag att fortsätta det arbete som Carlos Andersson har påbörjat, säger Marie Grahn.

Inte minst fortgår arbetet för att bli ett nationellt kunskapscentrum med statligt uppdrag.

  • Marie Grahn kommer att passa alldeles utmärkt i rollen som verksamhetschef eftersom vi behöver en stark kommunikativ kompetens i den fas vi är nu i arbetet med att bli nationellt centrum, säger Kjell Hult, utvecklingschef i Alingsås kommun och med i Passivhuscentrums Västra Götalands styrgrupp.

För mer information kontakta Kjell Hult, telefon 0706-750801, eller Marie Grahn, telefon 0721-680292.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

Passivhuscentrum Västra Götaland får från och med den 1 oktober ny, tillförordnad, verksamhetschef. Det är nuvarande kommunikationschefen Marie Grahn som tar över när Carlos Andersson slutar som verksamhetschef efter fem och ett halvt år.

Läs vidare »
Media no image

Centerpartiets bostads- och energipolitiska talespersoner till Passivhuscentrum Västra Götaland

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2016 13:38 CEST

På onsdag 24 augusti kommer Ola Johansson, riksdagsledamot och Centerpartiets bostadspolitiska talesperson, samt Rickard Nordin, riksdagsledamot och centerpartiets energipolitiska talesperson, att träffa företrädare för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Ola Johansson och Rikard Nordin kommer bland annat att besöka BoPass hus i Floda, en energieffektiv villa framtagen för att ha flera olika funktioner, som förskola, boende för ensamkommande flyktingbarn eller vanlig villa. Byggnaden är tänkt att vara ett långsiktigt hus med väldigt lågt energibehov och snabb byggtid.

Dessutom kommer Ola Johansson och Rikard Nordin att samtala med Passivhuscentrum Västra Götalands verksamhetschef Carlos Andersson om vad kommuner kan göra för att stimulera och underlätta energieffektivisering i byggnader som en av de viktigaste åtgärderna för att nå de nya föreslagna miljömålen 2045, samt om visionen att utveckla Passivhuscentrum Västra Götaland till Sveriges Informationscenter för Miljö och Energieffektivt Byggande.

  • Vi är jätteglada för att centerpartiets bostadspolitiska och energipolitiska talespersoner besöker oss på Passivhuscentrum Västra Götaland och kommer bland annat att överlämna vår rapport Kommunala incitament för energieffektiva byggnader, säger verksamhetschef Carlos Andersson.

Med på besöket är också Harald Lagerstedt, gruppledare för centerpartiet i Varberg, samt Johan Engberg, affärsutvecklingschef och delägare i Bopass som kommer att guida besöket.

För mer information kontakta Carlos Andersson, verksamhetschef Passivhuscentrum Västra Götaland, telefon0734-15 50 62.

Passivhuscentrum Västra Götaland är ett offentligt informationscentrum för miljö och energieffektivt byggande som drivs av Alingsås kommun tillsammans med miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Ambitionen är att bli Sveriges Informationscentrum för Miljö och Energieffektivt Byggande.

I en tid när byggnader beräknas stå för 40 procent av den globala energianvändningen har Passivhuscentrum Västra Götaland en viktig roll som pådrivare, kunskapsnod och möjliggörare för att nå den svenska miljömålen samt uppfylla kraven i EU-direktivet EPBD 2, The Energy Performance of Buildnings Directive, som säger att all nybyggnation samt alla omfattande renoveringar från och med 31 december 2020 skall vara nära noll energibyggnader.

På onsdag 24 augusti kommer Ola Johansson, riksdagsledamot och Centerpartiets bostadspolitiska talesperson, samt Rickard Nordin, riksdagsledamot och centerpartiets energipolitiska talesperson, att träffa företrädare för Passivhuscentrum Västra Götaland.

Läs vidare »

Bilder & Videor 1 bild

Om Passivhuscentrum Västra Götaland

Offentligt miljöcenter för energieffektivt byggande

Adress

  • Passivhuscentrum Västra Götaland
  • Stora Torget 3 a
  • 441 30 Alingsås
  • Sverige