PDSVISION på IHM Malmö

Nyheter   •   Okt 11, 2019 14:40 CEST

Ett starkt fundament som vi bygger en framgångsrik affär på, en ideologi som bygger på lyhördhet gentemot marknad och kund samt ärlighet och öppenhet i dialogen. Detta som bas så har PDSVISION under flera år växt och det har skapat ett behov av ett bredare ecosystem och nätverk. IHM är en fantastisk organisation för samarbeta och deras näringslivsdag ett perfekt tillfälle att nätverka.

​”Not All Those Who Wander Are Lost” - JRR Tolkien

Nyheter   •   Okt 11, 2019 11:02 CEST

TS-Fika vid Malmö Universitet

Nyheter   •   Sep 23, 2019 09:42 CEST

PDSVISION deltog den 18:e September på Malmö Universitets TS-fika. Som ett av de deltagande företagen gjorde PDSVISION också en företagspitch där man under 4 minuter förklarade för cirka 80 studenter och fakultetspersonal vad PDSVISION levererar för affärsnytta, hur det görs samt vilka värderingar som finns inom verksamheten. Denna mottogs på ett mycket bra sätt och PDSVISION har efter detta etablerat flera goda dialoger.

Fakulteten för teknik och samhälle beskriver TS-Fikan som ett möte mellan studenter och arbetsgivare som kan resultera i ett projektarbete som båda har nytta av, ett examensarbete som hjälper till att lösa ett ”problem” hos en organisation eller till och med en lyckad anställning. Bland de företag och organisationer som deltog fanns Atea, Axis, Capgemini, CGI, ICA, Moderna Försäkringar, Sigma, TryggHansa. 

I denna laguppställning syntes också PDSVISION och vi tog både plats och utrymme trots att vi idag inte har samma storlek och varumärke som många andra deltagande företag. Vi är självklart intresserade i att arbete med fakulteten kring både projekt och examensarbeten och hoppas givetvis att de också leder till positiva långsiktiga effekter som tex en anställning.

Med anledning av den goda tillväxt vi haft under flera år kopplat till de utmaningar våra kunder står inför kring en digital transformation de närmsta åren så är det av stor vikt för oss att bredda vårt ecosystem och bygga ut vårt nätverk.

PDSVISION deltog den 18:e September på Malmö Universitets TS -fika. Med anledning av den goda tillväxt PDSVISION haft under flera år kopplat till de utmaningar våra kunder står inför kring en digital transformation de närmsta åren så är det av stor vikt för oss att bredda vårt ecosystem och bygga ut vårt nätverk.

Läs vidare »

BoM Transformation - Produktens livscykeldata skapas av ingenjörerna

Blogginlägg   •   Sep 16, 2019 10:18 CEST

Svensk sammanfattning: Missar du ditt marknadsfönster på grund av produktförseningar? Har du högre utvecklingskostnader än nödvändigt på grund av fel i produkten? Eller kanske upplever ni produktåterkallelser på grund av dålig kvalitet? Dessa utmaningar relateras inte alltid till hur du hanterar din BOM'ar, men vi skulle uppmuntra dig att analysera området.

Läs vidare »

Change Management - En hörnsten för framgångsrik PLM

Blogginlägg   •   Sep 16, 2019 10:08 CEST

Svensk sammanfattning: ".... det mesta design arbetet är en variation från eller modifiering till en redan befintlig produkt eller maskin". (Cross, N. (1989), Engineering Design Methods, Chichester: John Wiley & Sons). Betydelsen av att hantera förändringar på ett bra sätt ett stor. Heraclitus, en grekisk filosof, citerades för att säga ”förändring är den enda konstanten i livet”.

Läs vidare »

Lyckat frukostseminarium kring Augmented Reality

Nyheter   •   Sep 13, 2019 15:58 CEST

Ett konferensrum fylld till brytpunkten var scenariot när vi var värd för ett frukostseminarium tillsammans med Prevas och LTH.

Ämnet handlade om framtiden för produktutveckling med fokus på augmented reality. Professor Günter Alce tog deltagarna på en resa som gav insikt i hur detta område har utvecklats och hur både akademin och organisationerna ser AR och har antagit det.

Intressant att se och förstå att något vi formulerade som ”framtiden för produktutveckling” går så långt tillbaka som till 90-talet och till och med 70-talet. Det sätter saker i perspektiv. Günter beskrev och visade upp ett antal av de projekt han har varit involverad i och gav insikt i utvecklingen under tid.

Pekade på hur Augmented Reality kan ge ditt företag värde på många områden. I det industriella företaget finns det användningsfall med snabb ROI, enkelt införande och ett meningsfullt sätt att differentiera sig från konkurrens. André Floreby, Prevas och Roger Thyrell, PDSVISION, tillhandahöll sedan deras syn på den dialog och interaktion de har med organisationer om detta ämne.

I dialoger med publiken efter evenemanget var det många relevanta diskussioner om användningsfall i de olika organisationerna.

Fallet om användning av Ar i ett service scenario diskuterades utifrån den situation som många organisationer står inför idag - en expertbrist, utlöst av pensionerade veteraner och allt mer komplexa krav. Traditionella taktik för att bevara expertis har inte vart framgångsrik.

När det gäller tillverkning och montering har analyser och automatisering ändrat verksamheten. AR transformerar nu mänskliga processer genom att påskynda kompetensutveckling och ge vägledning.

Företag som flyttar stor utrustning från evenemang till evenemang för flera hundratusentals kronor har enorma belopp att spara och samtidigt genererar förmågan att vara mer informativ, smidig och modern. Genom att använda augmented reality för att leverera digitala produktupplevelser till dina kunder, förkortar AR försäljningscykler, minskar kostnaderna för marknadsföring och försäljningslogistik och ger verksamheterna möjligheten för att skilja sig från konkurrensen.

Jag skulle uppmuntra er att titta på några av vad verkliga kunder har gjort med AR:

Cannondale:

https://www.ptc.com/en/case-studies/cannondale

BAE:

https://www.ptc.com/en/resources/augmented-reality/video/bae-systems-mixed-reality-with-ptc

KTM:

https://www.youtube.com/watch?v=T7VyVOJBM4Q

AR väcker både intresse och önskan. ​Ett konferensrum fyllt till brytpunkten var scenariot när PDSVISION var värd för ett frukostseminarium tillsammans med Prevas och LTH.

Läs vidare »

Bilder & Videor , 5 videor

Om PDSVISION

Hjälper er hantera komplexiteten i produktutveckling

Hjälper verksamheter att hantera komplexitetent i produktlivscykeln och göra denna komplexitet till en konkurrensfördel. PDSVISION gör detta med engagemang, flexibilitet och kvalitet för att låta kunden vinna på sin marknad. En organisation som investerar i sina anställda till förmån för den anställde själv men också för våra kunder.

För att förtydliga så hjälper vi på PDSVISION organisationer att hantera och mildra komplexiteten som finns i produktutvecklingen. Med ämneskompetens inom områden inom produktlivscykelhantering (PLM) och datorstödd design (CAD) och vad som ligger kopplat till dessa områden, hjälper PDSVISION organisationen genom produktutvecklingsprocessen vilket resulterar i en högre grad av effektivitet och produktivitet.

Adress