Ndd24kipakmxmpeifrpy

Swerock bidrog till att Vallastaden blev klart till Bomässan!

Pressmeddelanden   •   Sep 22, 2017 15:07 CEST

På rekordtid har Linköpings nya stadsdel Vallastaden växt fram. Ett unikt projekt där 38 olika byggherrar byggt 1.000 bostäder med nyskapande mångfald och innovativa lösningar. Vi har alla jobbat med slutmålet att slå upp portarna till landets hittills största bo- och samhällsexpo, för att visa den nya stadsdelen lördagen den 2 september.

F19nrtcdi4fat3o08xb7

Lambertsson redo för omstart i Vallastaden

Nyheter   •   Sep 22, 2017 08:50 CEST

I helgen är det final för landets största bo- och samhällsexpo i Vallastaden, sedan återupptas arbetet med att färdigställa Linköpings nya stadsdel som har fokus på både social och miljömässig hållbarhet. En viktig byggsten har varit tredjepartslogistiken i Lambertssons och Swerocks regi – med samordning och närhet som ledord. Lambertsson är på plats för nästa etapp.

I284jxsji5pmq5w98pgd

Lambertsson kopplar upp framtidens byggarbetsplatser

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2017 13:00 CEST

Lambertsson är först i Sverige med att erbjuda tillfällig fiber till byggarbetsplatser. Fiber lösningen ger kunderna blixtsnabb datatrafik och anslutningen levereras på bara två veckor. Med Lambertssons koncept för tillfällig fiber kan landets byggarbetsplatser få en tillfällig fiberuppkoppling med en hastighet på 100 Mbit/sekund.

Media no image

ProSol – Stabilisering och solidifiering, Arendal II Göteborgs Hamn

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 08:58 CEST

Sedan ytterhamnarna byggdes på 1960- och 70-talen har volymtillväxten varit mycket kraftig. En helt ny hamnterminal i Arendal byggs nu för att skapa utrymme för framtida godsvolymer.

Detta har vi gjort

Peabs del av projektet var ett fältförsök där arbetena bestod i att stabilisera och solidifiera 10 000 m3förorenade muddermassor från Göteborgs hamnområde och därefter påföra en överlast med bergkross.

Utrustningen som användes var Peabs egenutvecklade ProSol. Detta är en processtabiliseringsmaskin som byggdes inför ett stort hamnprojekt i Gävle 2010-2014. Maskinen är eldriven, tystgående med en väldigt hög produktionskapacitet per timme.

Vi har under hösten 2016 vidareutvecklat denna maskin till att bli ännu mer flexibel, miljövänlig och driftsäker.

Resultat

Göteborgs Hamn hade som mål att vi skulle uppnå en sluthållfasthet på 70 kPa i skjuvhållfasthet på de processade muddermassorna. Efter 60 dagar hade vi uppnått en skjuvhållfasthet på cirka 400 kPa, vilket är långt över förväntan.

För mer information, kontakta:
Martin Jönsson, Projektchef
0725-33 30 84

Stabilisering & Solidifiering är en jordförstärkningsteknik.

  • Stabilisering innebär att skjuvhållfasthet i materialet ökar och de processade massorna kan återanvändas, som fyllnadsmaterial vid utbyggnad av exempelvis hamnar.
  • Solidifiering innebär att föroreningarna kapslas in så att giftiga ämnen blir mindre mobila.

Detta medför:

  • Inga kostnader för deponi av förorenat material.
  • Färre transporter och därmed minskade koldioxidutsläpp.
  • Byggnadsmaterial på plats. Vid nybyggnad = Ingen deponiavgift samt inget inköp av nytt material.

Peab Grundläggning är ett av Sveriges största företag inom spontning, pålning, borrning och grundförstärkning. Inom Peabkoncernen lägger vi grunden för hus, broar, hamnar och spår samt engagerar oss i hela produktionskedjan.

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Peab har under månadsskiftet mars/april 2017 utfört den första delen av utbyggnaden av en helt ny hamnterminal - Arendal II, Göteborgs Hamn.

Läs vidare »
Lulwmzuiv2ynqwfaad7w

Lambertsson fortsätter stötta Vallastaden

Nyheter   •   Sep 01, 2017 12:14 CEST

Lambertsson tillsammans med systerföretaget Swerock vann det spännande uppdraget att driva områdets tredjepartslogistik (3PL). Lambertsson har också försett Vallastadens byggaktörer med förnödenheter som grindar, bodar, moduler, datanät, elförsörjning, vatten, avlopp och säkerhetskonceptet Keep Out.

Mggyg8tila8fewrjxydu

Första bergtäkten på 50 år öppnar nu i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 13:06 CEST

Det Peab-ägda industribolaget Swerock AB öppnar en bergtäkt i Arendal på Hisingen. Efter omfattande tillstånds- och förberedelsearbete öppnar täkten på nu på fredag. Med de stora satsningar på bostäder, kommersiella fastigheter och infrastruktur som skall ske i Göteborgsområdet kommer efterfrågan på krossat kvalitetsberg att öka kraftigt. Kvaliteten på materialet i Arendalsberget är mycket hög.

Media no image

Peab Asfalt och Swerock förvärvar verksamhet i Ludvika

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2017 14:27 CEST

Då AEB Anläggningsentreprenader AB i Ludvika har för avsikt att renodla sin anläggningsverksamhet, övertar Peab Asfalt samtliga asfaltmaskiner från AEB Maskin AB samtidigt som Swerock förvärvar Dalabetong i Ludvika AB.

- Vi ser Ludvika som en expansiv kommun avseende näringsliv och att verksamheterna passar bra in i våra ordinarie segment, säger Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt och Håkan Wifvesson, VD Swerock.

Affären genomfördes 2017-08-11.

För mer information
Kontakta Håkan Jacobsson, VD Peab Asfalt, 0733-37 66 05 eller
Håkan Wifvesson, VD Swerock, 0733-84 75 83.

Peab Asfalts verksamhet har har cirka 700 anställda, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Boden samt genom Masab Asfalt och Asfalt och Väg i Strängnäs. I Norge bedrivs asfaltverksamheten genom Peab Asfalt Norge AS samt via Norwegian Aggregates.

Swerock är en av Sveriges största leverantörer av fabriksbetong, grus och bergkross till bygg- och anläggningsindustrin samt erbjuder transport- och entreprenadmaskintjänster. I norra och södra Sverige går våra maskintjänster under varumärket Cliffton. Vi erbjuder även återvinning av produktionsavfall från projekt inom bygg- och anläggningsindustrin.

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Peab Asfalt och Swerock förvärvar verksamhet i AEB Anläggningsentreprenader AB.

Läs vidare »
L3nisyaz04g5d7cattla

Lambertsson öppnar sin 4:e depå i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 14:59 CEST

Rentalföretaget Lambertsson växer och öppnar nu sin fjärde depå i kommunen Partille i Storgöteborg. Lambertsson som är ett av de större företagen på den svenska rentalmarknaden, fortsätter sin expansion i Sverige och öppnar ännu en depå i Göteborg. Lambertsson har nu fyra depåer runt om i Göteborg och man kan effektivt flytta resurser där det behövs.

Media no image

Peab Asfalt erhåller nya kontrakt hos Swedavia

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2017 11:06 CEST

Peab Asfalt, region mellersta, har fått två stycken treåriga ramavtal, med möjlig förlängning upp till två år, på beläggningsarbeten på flygplatserna Arlanda, Bromma och Visby samt bindemedelsförsegling av Swedavias samtliga 10 stycken flygplatser.

Omfattningen är större arbeten såsom omtoppning av rullbanorna såväl som beläggning på övriga ytor inom flygplatsernas område samt bindemedelsförsegling av flygplansytor och övriga ytor i flygplatsmiljö.

Ordersumman är uppgår till 129 miljoner kronor repektive 31 miljoner kronor.

För mer information kontakta Håkan Carlsson, avdelningschef, Peab Asfalt, 0705-83 81 21.

Peab Asfalts verksamhet har har cirka 700 anställda, bedrivs i fyra regioner i Sverige med kontor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Boden samt genom Masab Asfalt och Asfalt och Väg i Strängnäs. I Norge bedrivs asfaltverksamheten genom Peab Asfalt Norge AS samt via Norwegian Aggregates.

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.

Peab Asfalt, region mellersta, har fått två stycken treåriga ramavtal, med möjlig förlängning upp till två år, på beläggningsarbeten på flygplatserna Arlanda, Bromma och Visby samt bindemedelsförsegling av Swedavias samtliga 10 stycken flygplatser.

Läs vidare »
Rmqcgli4mphcwv1sxiah

Peab Asfalt fortsätter lansera det klimatsmarta alternativet för framtidens vägar

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 10:02 CEST

Peab Asfalt fortsätter att ta täten för miljösatsningar inom tillverkning av asfaltmassa genom att den 5 maj lansera sin nya ECO-Asfalt i Värmland samtidigt som man inviger det konverterade asfaltverket i Vålberg. ECO-Asfalt framställs med bioolja, en klimatneutral restprodukt från livsmedelsindustrin som minskar både klimatpåverkan och resursförbrukning.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig Peab Industri
  • anna-maria.lundgren@peab.se
  • 0733-84 76 98

Om Peab Industri

Om Peab Industri

Peab Industri består av ett flertal större företag och varumärken som är inriktade mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden. Vi är en totalleverantör av alla de produkter och tjänster du kan behöva för att du skall kunna genomföra ditt bygg- och anläggningsprojekt. Peab Industri ingår i Peabkoncernen.