Ii3ljeabyrwi1mbcywaj

Pedagogpoolen lyser upp i höstmörkret

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 07:00 CET

Pedagogpoolen delar ut 50 000 reflexer till förskolor och skolor och till människor på stan. Detta i syfte att uppmuntra till att synas i mörkret och bidra till trygghet under det mörka vinterhalvåret.

Media no image

Debatten om kommuners kostnader för ”hyrlärare” behöver nyanseras

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 18:02 CEST

Med anledning av bl. a. artikeln ”Miljontals kronor till hyrlärare” 21/9 2017 av Stefan Bjarnefors och Johan Sundström i GP samt debattartikeln ”Er lönepolitik skapar bara dyra stafettlärare” 19/9 2017 av Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, delger Pedagogpoolens VD Peder Hagen sin syn på "hyrlärare" och bemanningstjänster till skola och barnomsorg.

Tidigare tydliggjordes inte kommunernas vikariekostnader då dessa var inbakade i den totala lönekostnaden. Idag hamnar kostnaden under inköpta vikarietjänster och går därmed lätt att urskilja, varför kostnaderna vid oplanerad korttidsfrånvaro nu helt plötsligt ser ut att gå från ingenting till dagens nivåer.

Det som blir missvisande i debatten om ”hyrlärare” är att kommunens vikariekostnader i majoriteten av fallen inte avser inhyrning av en lärare för en längre tid. Inhyrda korttidsvikarier som löser korttidsfrånvaro, som alltid har funnits, tituleras i debatten som ”hyrlärare” och jämförs med ordinarie lärartjänster. Hos Pedagogpoolen, som sedan 2001 har hyrt ut lärarvikarier, är drygt 70% av uppdragen endagsuppdrag och över 98% av uppdragen kortare än två veckor. Långtidsvikariat p.g.a. vakanser löser skolorna i allmänhet själva genom att tillfälligt anställa en obehörig lärare till dess en ordinarie behörig lärare anställts. Inhyrning inom skolområdet skiljer sig alltså markant från t.ex. vårdsektorn med ”hyrläkare” och ”stafettläkare”.

I alla tider, tider med eller utan lärarbrist, har personal inom barnomsorgen och skolan (lärare, fritidspedagoger, barnskötare, etc.) haft oplanerad korttidsfrånvaro vid sjukdom, VAB, kortare föräldraledighet m.m. Oplanerad korttidsfrånvaro är inget konstigt i sig, utan har alltid funnits inom alla branscher. Dock tillhör barnomsorg och skola en bransch som inte kan stänga sin verksamhet utan användarna (föräldrarna tillika skattebetalarna) förväntar sig att det alltid finns personal på plats för att ta hand om deras barn.

När jag gick i grundskolan för drygt 25 år sedan löste skolan oplanerad korttidsfrånvaro genom att själva ta in en vikarie för det specifika tillfället, vilket då var en relativt enkel och kostnadsmässigt bra lösning. Jag minns att vikarien ofta var en person som hade en personlig koppling till skolan. Någon som bodde granne med vaktmästaren, ordinarie lärares barn, någon som kände någon o.s.v. Vikarien var ofta obehörig i yrket och oförberedd men hade i bästa fall en personlig referens på skolan som intygade att vikarien var ”en bra person”.

Samhällets krav har idag ökat betydligt på all skolpersonal (tack och lov för det), även på vikarier. Det innebär bl.a. att alla som tjänstgör inom barnomsorg och skola ska kunna visa upp ett giltigt belastningsutdrag, känna till skollagen, kunna bemästra svåra klassrumssituationer. De inringda vikarierna från min skoltid skulle idag inte leva upp till flera av dessa krav. Att intervjua, bakgrundskontrollera och utbilda vikarier som ska tjänstgöra någon enstaka dag vid något enstaka tillfälle blir väldigt kostsamt och tidskrävande för de enskilda skolorna. Många gånger har detta visat sig så tidskrävande att skolor inte hinner med, vilket lett till att vikarier utan giltiga belastningsutdrag tjänstgjort bland våra barn, vilket så klart är högst anmärkningsvärt. Detta bekräftades av en serie granskande artiklar i SvD 1-7 mars 2017. https://www.svd.se/klar-skolor-slarvar-med-bakgrundskontroll-av-anstalldapubl-under-sportlovet , https://www.svd.se/forskola-tog-in-gangkriminell-som-vikarie

Skolornas lösning på att effektivt kvalitetssäkra korttidsvikarier har istället blivit att upphandla vikarietjänster för oplanerad korttidsfrånvaro. Utifrån en ställd kravprofil tecknas kommunala ramavtal med aktörer som är experter på att rekrytera, kvalitetssäkra, utbilda och ta hand om sin personal samt snabbt bistå skolorna med en vikarie då behov uppstår. Rätt upphandlat, med höga kvalitetskrav och krav på kollektivavtal, blir det här ett mycket kostnadseffektivt sätt för kommunerna att lösa sin korta oplanerade frånvaro på ett tidseffektivt sätt med hög kvalitet.

Pedagogpoolens affärsidé har aldrig varit och kommer aldrig någonsin att vara att dränera skolor på befintlig personal. Något som dagens kommunalt upphandlade prisnivåer för korttidsinhyrning inte heller tillåter då senaste årens prisutveckling inte har speglat lärarlönernas utveckling. Pedagogpoolen arbetar för att långsiktigt bidra till den svenska skolan. Företaget har alltid enbart arbetat med att bistå fristående och kommunala skolverksamheter vid korttidsfrånvaro samt i vissa fall även bistått vid rekrytering av fast personal. Lärarbristen är högst olycklig och att ordinarie lärare skulle komma att bytas ut mot ”hyrlärare” kommer inte bidra till vare sig skolans eller våra barns långsiktiga utveckling. Däremot bidrar kvalitetssäkrade och väl förberedda vikarier vid korttidsfrånvaro till att skolgången för våra barn på lång sikt blir bättre jämfört med inställda lektioner och oförberedda icke kvalitetssäkrade vikarier. Vårt mål är att få fler unga vuxna att få upp ögonen för läraryrket, få pensionerade behöriga lärare att jobba extra som vikarier, få behöriga lärare att återvända till läraryrket och introducera invandrare till svenska skolan genom vikarieyrket.

Peder Hagen
VD Pedagogpoolen (tidigare VRE Education), ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal


För mer information kontakta:

Peder Hagen, VD Pedagogpoolen, 0708-72 97 53, peder.hagen@pedagogpoolen.se
Anna Hävner, pressansvarig Pedagogpoolen, 0704-67 60 89, anna.havner@pedagogpoolen.se

Se tidigare publicerat kring ämnet:

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/miljontals-kronor-till-hyrl%C3%A4rare-1.4651485

https://www.svd.se/goteborg-betalar-miljoner-for-hyrlarare

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/malin-lernfelt-behovet-av-hyrlarare-visar-pa-ett-systemfel/

https://www.ekuriren.se/kronikor/behovet-av-hyrlarare-visar-pa-ett-systemfel/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/er-l%C3%B6nepolitik-skapar-bara-dyra-stafettl%C3%A4rare-1.4646550

Pedagogpoolen – tidigare VRE Education – är ett auktoriserat bemanningsföretag. Sedan 2001 är vår affärsidé att hyra ut väl förberedda och engagerade lärarvikarier till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt att rekrytera kompetenta lärare och skolledare. Pedagogpoolen startades 2001 av grundarna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Pedagogpoolen har ramavtal avseende skolbemanning och skolrekrytering med ett drygt 30-tal kommuner och friskolekoncerner i Sverige.

Med anledning av bl. a. artikeln ”Miljontals kronor till hyrlärare” 21/9 2017 av Stefan Bjarnefors och Johan Sundström i GP samt debattartikeln ”Er lönepolitik skapar bara dyra stafettlärare” 19/9 2017 av Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, delger Pedagogpoolens VD Peder Hagen sin syn på "hyrlärare" och bemanningstjänster till skola och barnomsorg.

Läs vidare »
Thpcrz1grpaokbeioa1k

Maja Eneström 19 år (Enebyberg) får hedersomnämnandet ”Årets Elevassistent” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 16:52 CET

​Årets Vikarie är en utmärkelse där Pedagogpoolen uppmärksammar de lärarvikarier som har gjort en extra stor och betydelsefull insats på skolor runt om i Sverige. På kvällen den 19 januari 2017 delades utmärkelser ut för nionde året i rad. Maja Eneström, Enebyberg, tog emot hedersomnämnande för Årets Elevassistent. Syftet med utmärkelsen är att skapa ett intresse kring vikariens viktiga roll.

Iuwml2r34agsnfkt95yj

Lina Törnblom (Skogås, Huddinge) får hedersomnämnandet ”Årets Grundskolefavorit” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 15:08 CET

​Årets Vikarie är en utmärkelse där Pedagogpoolen uppmärksammar de lärarvikarier som har gjort en extra stor och betydelsefull insats på skolor runt om i Sverige. På kvällen den 19 januari 2017 delades utmärkelser ut för nionde året i rad. Lina Törnblom från Skogås tog emot hedersomnämnande för Årets Grundskolefavorit. Syftet med utmärkelsen är att skapa ett intresse kring vikariens viktiga roll.

Nqgerqkqhyeitmdhwtat

Karl-Erik Strand (Vasastan, Stockholm) får hedersomnämnande ”Årets Senior” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 14:59 CET

​Årets Vikarie är en utmärkelse där Pedagogpoolen uppmärksammar de lärarvikarier som har gjort en extra stor och betydelsefull insats på skolor runt om i Sverige. På kvällen den 19 januari 2017 delades utmärkelser ut för nionde året i rad. Karl-Erik Strand, Vasastan, tog emot hedersomnämnande för Årets Senior. Syftet med utmärkelsen är att skapa ett intresse kring lärarvikariens viktiga roll.

Fzvctugma4ilkmvgvnqv

Einar Gunnarsson (Göteborg) får hedersomnämnandet ”Årets Lärarstudent” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 14:49 CET

​Årets Vikarie är en utmärkelse där Pedagogpoolen uppmärksammar de lärarvikarier som har gjort en extra stor och betydelsefull insats på skolor runt om i Sverige. På kvällen den 19 januari 2017 delades utmärkelser ut för nionde året i rad. Einar Gunnarsson från Göteborg tog emot hedersomnämnande för Årets Lärarstudent. Syftet med utmärkelsen är att skapa ett intresse kring vikariens viktiga roll.

Xbyljc3d4ndlxhzkmgli

Elin Jyborn (Ängelholm) får hedersomnämnandet ”Årets Förskole/ Fritidsfavorit” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 14:41 CET

​Årets Vikarie är en utmärkelse där Pedagogpoolen uppmärksammar de lärarvikarier som har gjort en extra stor och betydelsefull insats på skolor runt om i Sverige. På kvällen den 19 januari 2017 delades utmärkelser ut för nionde året i rad. Elin Jyborn från Ängelholm tog emot hedersomnämnande för Årets Förskole/ Fritidsfavorit. Syftet är att skapa ett intresse kring vikariens viktiga roll.

Cvkg4kepmxtv5lagsyse

Vinnare av Årets Vikarie 2016 – Sofia Selenius 27 år från Johanneshov, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2017 14:24 CET

​Årets Vikarie är en utmärkelse där Pedagogpoolen uppmärksammar lärarvikarier som har gjort en extra stor och betydelsefull insats på skolor runt om i Sverige. På kvällen den 19 januari 2017 delades utmärkelsen ut för nionde året i rad. Vinnaren och Årets Vikarie 2016 är Sofia Selenius från Johanneshov. Syftet med utmärkelsen är att skapa ett intresse kring lärarvikariens betydelsefulla roll.

Ngrvoauzglwvdbno0tzh
Xzovkit1kje9m5k7ekl4

Pressinbjudan - Årets Vikarie 2016

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 13:49 CET

Den 19 januari 2017 utser Pedagogpoolen Årets Vikarie. En utmärkelse till en lärarvikarie som har gjort en extra betydelsefull insats för barn och unga. När: torsdag 19 januari 2017 Var: Norrtullsgatan 14, ingång I (i) Tid: 18.00-21.00 (vinnaren koras kl.20.00) För O.S.A. och mer information: Anna Hävner, marknadschef, 0704-676089 mail: anna.havner@pedagogpoolen.se

Ef3nchjit8pmdai3oul9

VRE Education byter namn till Pedagogpoolen – namnet är nytt allt annat är lika

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 13:00 CEST

​Den 15 september byter VRE Education namn till Pedagogpoolen. Med vårt nya namn vill vi tydligare berätta vad vi kan och vad vi gör. Femton års erfarenhet inom bemanning och rekrytering till skola har gjort att vi idag är en av de största aktörerna i Sverige i branschen.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • qtuoanokwjjbnaqv.havitthnevnagzvr@gbpeevdaoggohdtpgpqlqfuoooilnrobqqlalen.se
 • 08-562 277 14
 • 0704-67 60 89

 • Presskontakt
 • VD
 • rbpeniybder.qehagedpn@qkpedagonbgpoojglen.se
 • 08-30 49 51
 • 0708-72 97 53

 • Presskontakt
 • Digital Projektledare/ Marknad
 • jessica.svensson@pedagogpoolen.se
 • 08-30 49 51
 • 0707-91 73 62

Om Pedagogpoolen

Det behövs fler eldsjälar i den svenska skolan

En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en skola utan lärare och vikarier. Ändå kämpar många skolor med bristande kompetens och bemanning. Det vill Pedagogpoolen förändra. Därför har vi specialiserat oss på kompetensförsörjning genom att hyra ut och rekrytera väl förberedda och engagerade medarbetare till skolan.

Engagemang och kunskap som affärsidé:
Sedan 2001 jobbar vi med bemanning, rekrytering och utbildning av medarbetare med inriktning mot en pedagogisk miljö. Idag är vi en av de största aktörerna i Sverige inom bemanning och rekrytering till skola. Vi har ett nära och framgångsrikt samarbete med omkring 1000 samarbetsskolor inom alla stadier, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.

Att utbilda elever och forma deras världsbild är ett ansvar som kräver såväl kunskap och fantasi som pedagogisk talang. Därför är våra medarbetare noga utvalda. Förutom personer med rätt kompetens och erfarenhet söker vi dem som även brinner för sitt arbete, och som på allra bästa sätt kan bidra till att utveckla svenska skolan.

Vår vision:
Pedagogpoolen får människor att växa och utvecklas i sitt lärande samt är en aktiv samarbetspartner som långsiktigt bidrar till att utveckla den svenska skolan.

Historik:
Företaget startades år 2001 av grundarna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Stiftelsen driver idag tre gymnasieskolor och två högstadieskolor i Stockholm. Pedagogpoolen hette tidigare VRE Education men bytte i september 2016 namn till Pedagogpoolen. Qvalitetspoolen och Lärarjouren i Sverige AB är Pedagogpoolens två dotterbolag. Qvalitetspoolen hyr ut behöriga förskollärare och barnskötare till förskolor i Stockholms län. Lärarjouren i Sverige AB förser förskolor, grund- och gymnasieskolor i Storstockholm med lärarvikarier som är universitetsstudenter. Stockholms universitet och KTH är aktiva delägare i Lärarjouren. Detta sammantaget ger oss ett gediget kunnande och förståelse för våra kunders önskemål och behov. Vi är en kvalificerad och pålitlig partner när det gäller bemanning och rekrytering till förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.