Stafettlärare finns inte

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 11:52 CEST

I artikeln ”Trenden i skolan väcker oro: Pengar har läckt ut”, publicerad i SvD 2018-03-27 av Karin Thurfjell, framgår att kostnaden för hyrlärare kraftigt har ökat inom Stockholms Stad. Skolborgarrådet Olle Burell uttrycker en rädsla för att staden ska hamna i en stafettlärarsituation som vissa landsting har. Bilden av stafettlärare behöver nyanseras. De 62 Mkr som nämns i artikeln avser inte stafettlärare utan inhyrning av kvalificerade korttidsvikarier som tillhandahållits av olika bemanningsföretag.

Vår interna statistik visar att majoriteten av vikarieuppdragen inom grund- och gymnasieskolan utförs samma dag som beställningen görs. Snittuppdraget för inhyrda vikarier är tre dagar och 98% av uppdragen är kortare än två veckor. Att skolan dessutom skulle vara på väg mot samma situation som landstingen befinner sig i är föga troligt eftersom de lågt upphandlade priserna (från 212 kr/h inom grundskolan) omöjliggör att ordinarie lärare skulle lockas över till en anställning hos något av bemanningsföretagen, på det sätt som skett inom vården.

Att skolan vid ordinarie lärares oplanerade korttidsfrånvaro (t.ex. VAB, sjukdom) behöver vikarier är inget nytt fenomen. Korttidsvikarier som hyrs in ersätter inte heller de vakanser som finns p.g.a. lärarbristen. Däremot har samhällets krav på vikarier ökat (professionell rekrytering, kontroll av belastningsutdrag, referenstagning, fortbildning m.m.). Därför väljer fler enskilda skolor idag att spara dyrbar tid och resurser genom att hyra in kvalitetssäkrade korttidsvikarier från bemanningsföretag. När skolorna nu istället hyr in korttidsvikarier synliggörs vikariekostnaden som tidigare ”försvann” i skolans totala lönekostnad, eftersom skolorna då själva anställde vikarien.

Stafettlärare finns alltså inte. Däremot finns kvalificerade vikarier att hyra vid ordinarie lärares korttidsfrånvaro. 62 Mkr, motsvarande 0,36% av Stockholms stads totala skolbudget på 17 184 Mkr, är väl investerade pengar för att säkerställa att undervisningen fortlöper när ordinarie lärare inte är på plats.

Peder Hagen
VD Pedagogpoolen (tidigare VRE Education), ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal


Se tidigare publicerad artikel:
https://www.svd.se/oro-for-dyra-stafettlarare-skolor-i-en-ond-cirkel

För mer information kontakta:
Peder Hagen, VD Pedagogpoolen, 0708-72 97 53, peder.hagen@pedagogpoolen.se
Anna Hävner, pressansvarig Pedagogpoolen, 0704-67 60 89, anna.havner@pedagogpoolen.se

Pedagogpoolen är ett auktoriserat bemanningsföretag. Sedan 2001 är vår affärsidé att hyra ut väl förberedda och engagerade lärarvikarier till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, samt att rekrytera kompetenta lärare och skolledare. Pedagogpoolen startades 2001 av grundarna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Pedagogpoolen har ramavtal avseende skolbemanning och skolrekrytering med ett drygt 30-tal kommuner och friskolekoncerner i Sverige.

Med anledning av artikeln ”Trenden i skolan väcker oro: Pengar har läckt ut”, publicerad i SvD 2018-03-27 av Karin Thurfjell, behöver bilden av stafettlärare nyanseras. De 62 Mkr som nämns i artikeln avser inte stafettlärare utan inhyrning av kvalificerade korttidsvikarier som tillhandahållits av olika bemanningsföretag.

Läs vidare »

Pedagogpoolen är en av bryggorna ut i arbetslivet för utrikesfödda

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 13:25 CET

Lärarvikarien Yvonne Nilsson 71 år (Ängelholm) tilldelas priset ”Årets Senior” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 07:30 CET

Martina Smolcic 29 år (Stockholm) får priset ”Årets Elevassistent” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 07:30 CET

Lärarvikarien och fotbollsspelaren Selwan Aljaberi 26 år (Skärholmen) tilldelas priset ”Årets Idrottsprofil” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 07:30 CET

Lärarvikarien och studenten Tannaz Hassanzadeh 19 år (Göteborg) får priset ”Årets Språkprofil” för sina insatser inom skola

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 07:30 CET

Årets Vikarie 2017 är kemisten Dimitrios Koutsouris, 67 år, från Kista

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 07:30 CET

Pressinbjudan - Årets Vikarie 2017

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 13:38 CET

Pedagogpoolen lyser upp i höstmörkret

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 07:00 CET

Pedagogpoolen delar ut 50 000 reflexer till förskolor och skolor och till människor på stan. Detta i syfte att uppmuntra till att synas i mörkret och bidra till trygghet under det mörka vinterhalvåret.

Debatten om kommuners kostnader för ”hyrlärare” behöver nyanseras

Pressmeddelanden   •   Sep 21, 2017 18:02 CEST

Med anledning av bl. a. artikeln ”Miljontals kronor till hyrlärare” 21/9 2017 av Stefan Bjarnefors och Johan Sundström i GP samt debattartikeln ”Er lönepolitik skapar bara dyra stafettlärare” 19/9 2017 av Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, delger Pedagogpoolens VD Peder Hagen sin syn på "hyrlärare" och bemanningstjänster till skola och barnomsorg.

Tidigare tydliggjordes inte kommunernas vikariekostnader då dessa var inbakade i den totala lönekostnaden. Idag hamnar kostnaden under inköpta vikarietjänster och går därmed lätt att urskilja, varför kostnaderna vid oplanerad korttidsfrånvaro nu helt plötsligt ser ut att gå från ingenting till dagens nivåer.

Det som blir missvisande i debatten om ”hyrlärare” är att kommunens vikariekostnader i majoriteten av fallen inte avser inhyrning av en lärare för en längre tid. Inhyrda korttidsvikarier som löser korttidsfrånvaro, som alltid har funnits, tituleras i debatten som ”hyrlärare” och jämförs med ordinarie lärartjänster. Hos Pedagogpoolen, som sedan 2001 har hyrt ut lärarvikarier, är drygt 70% av uppdragen endagsuppdrag och över 98% av uppdragen kortare än två veckor. Långtidsvikariat p.g.a. vakanser löser skolorna i allmänhet själva genom att tillfälligt anställa en obehörig lärare till dess en ordinarie behörig lärare anställts. Inhyrning inom skolområdet skiljer sig alltså markant från t.ex. vårdsektorn med ”hyrläkare” och ”stafettläkare”.

I alla tider, tider med eller utan lärarbrist, har personal inom barnomsorgen och skolan (lärare, fritidspedagoger, barnskötare, etc.) haft oplanerad korttidsfrånvaro vid sjukdom, VAB, kortare föräldraledighet m.m. Oplanerad korttidsfrånvaro är inget konstigt i sig, utan har alltid funnits inom alla branscher. Dock tillhör barnomsorg och skola en bransch som inte kan stänga sin verksamhet utan användarna (föräldrarna tillika skattebetalarna) förväntar sig att det alltid finns personal på plats för att ta hand om deras barn.

När jag gick i grundskolan för drygt 25 år sedan löste skolan oplanerad korttidsfrånvaro genom att själva ta in en vikarie för det specifika tillfället, vilket då var en relativt enkel och kostnadsmässigt bra lösning. Jag minns att vikarien ofta var en person som hade en personlig koppling till skolan. Någon som bodde granne med vaktmästaren, ordinarie lärares barn, någon som kände någon o.s.v. Vikarien var ofta obehörig i yrket och oförberedd men hade i bästa fall en personlig referens på skolan som intygade att vikarien var ”en bra person”.

Samhällets krav har idag ökat betydligt på all skolpersonal (tack och lov för det), även på vikarier. Det innebär bl.a. att alla som tjänstgör inom barnomsorg och skola ska kunna visa upp ett giltigt belastningsutdrag, känna till skollagen, kunna bemästra svåra klassrumssituationer. De inringda vikarierna från min skoltid skulle idag inte leva upp till flera av dessa krav. Att intervjua, bakgrundskontrollera och utbilda vikarier som ska tjänstgöra någon enstaka dag vid något enstaka tillfälle blir väldigt kostsamt och tidskrävande för de enskilda skolorna. Många gånger har detta visat sig så tidskrävande att skolor inte hinner med, vilket lett till att vikarier utan giltiga belastningsutdrag tjänstgjort bland våra barn, vilket så klart är högst anmärkningsvärt. Detta bekräftades av en serie granskande artiklar i SvD 1-7 mars 2017. https://www.svd.se/klar-skolor-slarvar-med-bakgrundskontroll-av-anstalldapubl-under-sportlovet , https://www.svd.se/forskola-tog-in-gangkriminell-som-vikarie

Skolornas lösning på att effektivt kvalitetssäkra korttidsvikarier har istället blivit att upphandla vikarietjänster för oplanerad korttidsfrånvaro. Utifrån en ställd kravprofil tecknas kommunala ramavtal med aktörer som är experter på att rekrytera, kvalitetssäkra, utbilda och ta hand om sin personal samt snabbt bistå skolorna med en vikarie då behov uppstår. Rätt upphandlat, med höga kvalitetskrav och krav på kollektivavtal, blir det här ett mycket kostnadseffektivt sätt för kommunerna att lösa sin korta oplanerade frånvaro på ett tidseffektivt sätt med hög kvalitet.

Pedagogpoolens affärsidé har aldrig varit och kommer aldrig någonsin att vara att dränera skolor på befintlig personal. Något som dagens kommunalt upphandlade prisnivåer för korttidsinhyrning inte heller tillåter då senaste årens prisutveckling inte har speglat lärarlönernas utveckling. Pedagogpoolen arbetar för att långsiktigt bidra till den svenska skolan. Företaget har alltid enbart arbetat med att bistå fristående och kommunala skolverksamheter vid korttidsfrånvaro samt i vissa fall även bistått vid rekrytering av fast personal. Lärarbristen är högst olycklig och att ordinarie lärare skulle komma att bytas ut mot ”hyrlärare” kommer inte bidra till vare sig skolans eller våra barns långsiktiga utveckling. Däremot bidrar kvalitetssäkrade och väl förberedda vikarier vid korttidsfrånvaro till att skolgången för våra barn på lång sikt blir bättre jämfört med inställda lektioner och oförberedda icke kvalitetssäkrade vikarier. Vårt mål är att få fler unga vuxna att få upp ögonen för läraryrket, få pensionerade behöriga lärare att jobba extra som vikarier, få behöriga lärare att återvända till läraryrket och introducera invandrare till svenska skolan genom vikarieyrket.

Peder Hagen
VD Pedagogpoolen (tidigare VRE Education), ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal


För mer information kontakta:

Peder Hagen, VD Pedagogpoolen, 0708-72 97 53, peder.hagen@pedagogpoolen.se
Anna Hävner, pressansvarig Pedagogpoolen, 0704-67 60 89, anna.havner@pedagogpoolen.se

Se tidigare publicerat kring ämnet:

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/miljontals-kronor-till-hyrl%C3%A4rare-1.4651485

https://www.svd.se/goteborg-betalar-miljoner-for-hyrlarare

http://www.kristianstadsbladet.se/ledare/malin-lernfelt-behovet-av-hyrlarare-visar-pa-ett-systemfel/

https://www.ekuriren.se/kronikor/behovet-av-hyrlarare-visar-pa-ett-systemfel/

http://www.gp.se/nyheter/debatt/er-l%C3%B6nepolitik-skapar-bara-dyra-stafettl%C3%A4rare-1.4646550

Pedagogpoolen – tidigare VRE Education – är ett auktoriserat bemanningsföretag. Sedan 2001 är vår affärsidé att hyra ut väl förberedda och engagerade lärarvikarier till förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning samt att rekrytera kompetenta lärare och skolledare. Pedagogpoolen startades 2001 av grundarna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Pedagogpoolen har ramavtal avseende skolbemanning och skolrekrytering med ett drygt 30-tal kommuner och friskolekoncerner i Sverige.

Med anledning av bl. a. artikeln ”Miljontals kronor till hyrlärare” 21/9 2017 av Stefan Bjarnefors och Johan Sundström i GP samt debattartikeln ”Er lönepolitik skapar bara dyra stafettlärare” 19/9 2017 av Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet, delger Pedagogpoolens VD Peder Hagen sin syn på "hyrlärare" och bemanningstjänster till skola och barnomsorg.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Marknadschef
 • angynafx.hqcavhqneydr@vxpekddalfgolcgpzuoopilecdn.ensern
 • 08-562 277 14
 • 0704-67 60 89

 • Presskontakt
 • VD
 • pemhdexwr.bahalageeyn@vapesedanogonkgpprooqjlehkn.hssetd
 • 08-30 49 51
 • 0708-72 97 53

 • Presskontakt
 • Digital Projektledare/ Marknad
 • jekdsslwicjka.wssvvaenesssgzonfn@pwsedoaagcmoggfpolzolbfencc.sxsetk
 • 08-30 49 51
 • 0760-016511

Om Pedagogpoolen

Det behövs fler eldsjälar i den svenska skolan

En fotbollstrupp utan ledare eller avbytare på bänken är lika otänkbart som en skola utan lärare och vikarier. Ändå kämpar många skolor med bristande kompetens och bemanning. Det vill Pedagogpoolen förändra. Därför har vi specialiserat oss på kompetensförsörjning genom att hyra ut och rekrytera väl förberedda och engagerade medarbetare till skolan.

Engagemang och kunskap som affärsidé:
Sedan 2001 jobbar vi med bemanning, rekrytering och utbildning av medarbetare med inriktning mot en pedagogisk miljö. Idag är vi en av de största aktörerna i Sverige inom bemanning och rekrytering till skola. Vi har ett nära och framgångsrikt samarbete med omkring 1000 samarbetsskolor inom alla stadier, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.

Att utbilda elever och forma deras världsbild är ett ansvar som kräver såväl kunskap och fantasi som pedagogisk talang. Därför är våra medarbetare noga utvalda. Förutom personer med rätt kompetens och erfarenhet söker vi dem som även brinner för sitt arbete, och som på allra bästa sätt kan bidra till att utveckla svenska skolan.

Vår vision:
Pedagogpoolen får människor att växa och utvecklas i sitt lärande samt är en aktiv samarbetspartner som långsiktigt bidrar till att utveckla den svenska skolan.

Historik:
Företaget startades år 2001 av grundarna till Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor. Stiftelsen driver idag tre gymnasieskolor och två högstadieskolor i Stockholm. Pedagogpoolen hette tidigare VRE Education men bytte i september 2016 namn till Pedagogpoolen. Qvalitetspoolen och Lärarjouren i Sverige AB är Pedagogpoolens två dotterbolag. Qvalitetspoolen hyr ut behöriga förskollärare och barnskötare till förskolor i Stockholms län. Lärarjouren i Sverige AB förser förskolor, grund- och gymnasieskolor i Storstockholm med lärarvikarier som är universitetsstudenter. Stockholms universitet och KTH är aktiva delägare i Lärarjouren. Detta sammantaget ger oss ett gediget kunnande och förståelse för våra kunders önskemål och behov. Vi är en kvalificerad och pålitlig partner när det gäller bemanning och rekrytering till förskola, grundskola, särskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.