Skip to main content

​Pemco bygger ännu en pelletsanläggning på Tjörn

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2015 14:58 CET

För Wallhamn AB på Tjörn, Sveriges tredje största bilhamn specialiserade på fordonslogistik, har energifrågan stått på bolagets agenda under en tid. I samband med att Pemco förra året kom med förlaget att stå för en investering av en pelletsanläggning, och därmed ersätta dagens oljepannor, fick frågan ny fart. Nu är bygget i full gång och anläggningen ska stå klar innan årsskiftet.

Med en hantering av över 215 000 bilar per år är verksamheten hos Wallhamn AB stor. Likaså energibehovet, där oljepannor används idag för att värma upp fastigheterna. För en tid sedan började man att titta på alternativ till att använda olja, eftersom pannorna började bli gamla och behövde bytas ut.

Wallhamn fick flera förslag av Pemco om hur oljan skulle kunna ersättas med bioenergi.

­– Det som var mest intressant för oss var den lösning där Pemco står för investeringen av en pelletsanläggning och där vi betalar för den faktiska förbrukningen. Efter att ha pratat med Tjörns kommun, som är nöjda med de två anläggningar som Pemco byggt åt dem, fick vi en bra grund för att ta ett beslut om att välja just Pemco, säger Peter Persson, Production manager Car department på Wallhamn AB.

Igång innan jul

Nu är byggnationen i full gång av en värmeproduktionsanläggning som eldas med träpellets.

– En pelletspanna kommer att producera den mesta av värmen och förse fastigheterna med energi via en kulvert som dras emellan dem. Förutom att vi bygger en helt ny pelletsanläggning och en kulvert investerar vi också i en ny oljepanna som kommer att finnas som reserv vid exempelvis driftsstopp, säger Henrik Pettersson, projektledare på Pemco Energi.

När beslutet väl var taget om byggnationen har Wallhamn varit måna om att anläggningen ska vara igång så snart som möjligt.

– Det primära var inte att tjäna pengar på förändringen, utan att slippa en investering och komma bort från oljan, säger Peter Persson.

Den nya anläggningen kommer att tas i drift innan årsskiftet.

FAKTA

Energislag: Träpellets och olja

Grundlast: Träpellets

Reserv och topp: Eldningsolja

Energimängd: 1,1 GWh eller 1 100 MWh.

Förnybarandel: >90 %

För mer information, kontakta:

Håkon Knappskog, CEO Pemco Energi, +47 (0)99 59 57 62

Pär Westborg, Försäljningschef Pemco Energi, +46 (0)76 777 76 72

Peter Persson, Production manager Car departmentWallhamn AB, +46(0)735 209 994

Vi ser till att ta vara på det som naturen producerat. Genom att välja miljövänlig energi baserad på exempelvis bioenergi kan ditt företag enkelt sänka kostnaderna och samtidigt göra en insats för miljön. Vi har flera energikoncept för att du ska kunna välja det som passar just ditt företag.