Skip to main content

Pemco får förnyat förtroende i Nacka

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 07:11 CEST

När det var dags för Utskogens samfällighetsförening att teckna nytt energiavtal föll valet återigen på Pemco Energi, som levererat bioenergi till föreningens hushåll i drygt 10 år. Precis som tidigare behöver föreningen inte tänka på underhållet eftersom Pemco tar ett helhetsansvar med konceptet Färdig Värme.

Utskogens samfällighetsförening består av 238 fastigheter som ligger i Nacka kommun utanför Stockholm. När energiavtalet var på väg att gå ut ställde sig föreningen frågan om de skulle äga och sköta anläggningen själva eller låta någon annan göra det.

­­– Vi tittade på tre olika leverantörer som hade olika erbjudanden och upplägg. Valet föll återigen på Pemco Energi, eftersom de erbjuder Färdig värme, vilket passar oss bra, säger Anna Blunck Boberg, ordförande i föreningen.

Säker leverans

Med konceptet Färdig Värme tar Pemco hand om allt från projektering, myndighetskontakter, investering och installation, till drift, service och underhåll. För Utskogens samfällighetsförening är Pemco leverantör av bioenergi sedan över 10 år. Vad som är nytt i och med avtalet är att Pemco numera äger anläggningen och har på så sätt ett helhetsansvar.

­– Att vi är nöjda med leveransen från Pemco sedan tidigare spelade förstås också in i beslutet. De har bra leveranssäkerhet och det är aldrig några problem med värmen, säger Anna.

Modern värmeanläggning

Föreningen får i och med avtalsskrivandet en mer modern pelletsanläggning. För Pemcos del handlar det om att byta till moderna styrsystem i värmecentralen och sätta dit en ny bränslelagringslösning som bland annat omfattas av nya oljetankar. Eldningsolja används för reservvärme och ger i kombination med pelletsanläggningen en hög leveranssäkerhet.

FAKTA

Energislag: Träpellets och eldningsolja

Grundlast: Träpellets

Reserv och topp: Eldningsolja

Energimängd: 3 700 MWh

Förnybarandel: 95 %

För mer information, kontakta:

Håkon Knappskog, CEOPemco Energi, +47 (0)99 59 57 62

Pär Westborg, Försäljningschef Pemco Energi, +46 (0)76 777 76 72

Vi ser till att ta vara på det som naturen producerat. Genom att välja miljövänlig energi baserad på exempelvis bioenergi kan ditt företag enkelt sänka kostnaderna och samtidigt göra en insats för miljön. Vi har flera energikoncept för att du ska kunna välja det som passar just ditt företag.