Skip to main content

​Saftig miljösatsning i Torsby

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 07:35 CET

När skattesubventionen på fossila bränslen försvinner inom kort blir kostnaderna för oljan betydligt högre. Swed-jam i Torsby, som producerar sylt, marmelad och drycker sedan början av 80-talet, började för en tid sedan att fundera på alternativ för att slippa de ökade kostnaderna. Efter diskussioner med Pemco Energi beslutade Swed-jam att konvertera från fossil olja till bioolja.

För Pemco Energi är affärsidén att leverera färdig värme till kunden. Det handlar därför om att i ett första steg ta fram en kostnadsbild.

- I vårt fall blev bästa driftsäkra- och kostnadseffektiva bränslet bioolja. Pemco driver sedan projektet från start med allt från tillstånd, projektering och upphandlingar till uppstart av anläggningen. För vår del betalar vi för den energi vi förbrukar, vilket är ett upplägg som passar oss bra, säger Tony Holmberg, Produktionschef på Swed-jam.

Investering av Pemco

Efter att Pemco bedömt att själva pannkroppen går att använda även fortsättningsvis är det oljebrännaren i pannan som kommer att bytas ut för att kunna köra bioolja. Biooljan har andra egenskaper än traditionell eldningsolja, vilket kräver annan brännare och kringutrustning.

- Pannan levererar precis som tidigare ånga till produktionen. I dag finns det två oljepannor, ångpanna och värmepanna. I detta fall tar vi bort värmepannan och ersätter detta med en enkel värmeväxlare som ansluts till ångpannan. Detta spar plats och det är en drift mindre, säger Anders Tålsgård, projektledare på Pemco.

Den stora skillnaden är att processångan och uppvärmning av byggnaden blir helt miljövänlig. Utöver ny brännare och värmeväxlare byggs även en ny större oljetank, vilket bidrar till färre transporter och mindre belastning på miljön.

- Det är viktigt att man tänker miljösmart i alla led och försöker att utmana det traditionella enkla sättet, säger Anders Tålsgård.

Restprodukter blir till energi

Det finns många olika typer av bioolja som har olika egenskaper och framställningsmetoder. Den bioolja som kommer att användas av Swed-jam kommer från växtriket - raps, soja och oljerika frön. I huvudsak framställs matprodukter eller foder av dessa grödor.

Löpande uppdrag med start i januari

Förutom den investering som görs i samband med installationen får Pemco ett löpande uppdrag att sköta service och underhåll av pannan.

Under december månad startade montage och i slutet av januari kommer anläggningen att köras igång.

FAKTA

Energislag: Bioolja som framställs av restprodukter från huvudsakligen livsmedelsindustrin. Oljan importeras från Europa.

Grundlast: 2.3 MW

Reserv och topp: I detta fall förlitar vi oss på att pannan ska ha en så pass bra tidstillgänglighet att vi inte har någon reservkapacitet.

Energimängd: 300 kubik olja/år

Förnybarandel: 100 %

För mer information, kontakta:

Håkon Knappskog, CEO Pemco Energi, +47 (0)99 59 57 62

Pär Westborg, Försäljningschef Pemco Energi, +46 (0)76 777 76 72

Tony Holmberg, Produktionschef Swed-jam, +46 (0)560688705

Vi ser till att ta vara på det som naturen producerat. Genom att välja miljövänlig energi baserad på exempelvis bioenergi kan ditt företag enkelt sänka kostnaderna och samtidigt göra en insats för miljön. Vi har flera energikoncept för att du ska kunna välja det som passar just ditt företag.