Pepins hjälper Smartgroup växa med gräsrotskapital

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 13:30 CEST

Smartgroup, med produkterna Smartshake och Herobility, tar in mellan 10 - 25 miljoner kronor genom nyemission. De har valt ta hjälp av Pepins som genom crowdfunding når ut till en bred grupp investerare. Pepins gör det möjligt för hela svenska folket att investera från 500 kronor och uppåt. Det är en unik modell som ger alla möjlighet att vara med i bolagets tillväxtresa.

Skandinavisk branschledare inom wellness och baby accelererar tillväxten via crowdfunding

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 22:32 CEST

Smartgroup har sedan starten 2009 har sålt över 23 miljoner produkter på över 90 marknader under egna varumärkena Smartshake och Herobility. Bolaget tillämpar innovation, design och svensk kvalitet i starkt växande konsumentsegment – wellness/fitness och baby. För att växa ännu snabbare ska bolaget nu ta in 8-25 miljoner kr i tillväxtkapital via Pepins crowdfunding.

Nu når Pepins crowdfundingmodell noterade bolag

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 08:42 CEST

Snabbväxande e-handelsplattformen Litium, som är noterat på AktieTorget, vill satsa ännu mer offensivt och genomför därför två nyemissioner om totalt 32,5 MSEK. Syftet med emissionerna är att få in tillväxtkapital och öka antalet ägare för en ökad likviditet i aktien. Den stora emissionen sker via Pepins plattform för att skapa en aktiv delägarcommunity bestående av långsiktiga ägare. Befintliga aktieägare har förtur till ungefär hälften av det totala emissionsbeloppet medan resterande del fördelas enligt först till kvarn-principen med omedelbar och garanterad tilldelning.

Nya storägare och säkrad miniminivå
Förutsatt att stämman beslutar i enlighet med förslaget kommer finska fondförvaltaren Aktia Asset Management och Evolution Gaming-grundaren Fredrik Österberg att investera totalt 8,5 MSEK. Utöver detta har befintliga ägare lämnat teckningsförbindelser motsvarande 8,7 MSEK. Garantiförbindelser om 9,3 MSEK har säkrats via Silfverlok Invest AB (5,0 MSEK) och Fedelta Finance AB (4,3 MSEK). Miniminivån för det totala emissionsbeloppet (26,5 MSEK) är därmed säkrat till 100 %. Ersättning utgår med 6 % på garanterat belopp.

Hög tillväxttakt ska bibehållas
Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Jollyroom och Tingstad är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

Bolaget befinner sig på en marknad i kraftig tillväxt med ett erbjudande och affärsmodell som är bevisat framgångsrik och förberedd för expansion. Den typen av tillväxtbolag som Pepins letar efter för sina medlemmars räkning.

Sedan börsintroduktionen 2016 har Litium gått från licensbaserad försäljning till en prenumerationsmodell vilket lett till att 86 % av bolagets intäkter numera är återkommande. Bolaget ser nu stora möjligheter att öka denna intäktsbas kraftigt och därmed bibehålla den höga tillväxttakten flera år framöver.

När Litium avser att genomföra en nyemission väljer bolaget en ny, innovativ metod.

Mer rättvis och transparent tilldelningsprocess
Pepins har tidigare deltagit i en notering via sin crowdfunding-plattform i dataspelsföretaget Paradox Interactive. Nu tar Pepins nästa steg och skräddarsyr en ny innovativ lösning för Litium som är noterat på AktieTorget.

– Traditionellt sett sker beslut om tilldelning bakom kulisserna, säger Julia Reuszner, vd för Pepins. En process som tenderar att missgynna mindre sparare. Man fyller i en anmälningssedel med det antal aktier man vill köpa, lämnar in den till banken och väntar sedan i tre, fyra veckor innan man får besked om vad man får köpa. Vår modell bygger istället på först-till-kvarn principen där de som tecknar får omedelbar bekräftelse på tilldelningen.

– Litium hade en tillväxt på 37 % på vår repetitiva intäktsbas förra året, säger Henrik Lundin, vd för Litium. Det är ett självklart val att i detta läge, då bolaget har en stark position på den växande e-handelsmarknaden, satsa på att accelerera ytterligare. Vi ska gå från att vara en svensk aktör med nordisk ambition till en nordisk aktör med europeisk ambition. Vi har under året som gått tagit strategiskt viktiga kunder och partners i både Norge och Finland och ser en stor potential på flera nya marknader. Pepins kan via sin crowdfunding-tjänst erbjuda en lösning som känns innovativ, modern och transparent.

Erbjudandet i korthet
Utöver att Litium tar in tillväxtkapital för att fortsätta sin expansion vill bolaget uppnå en större spridning av ägandet. Bolaget ser också en fördel i att få in större ägare för aktiens långsiktiga stabilitet. För att åstadkomma ovanstående föreslår därför Litiums styrelse två nyemissioner. En institutionell emission riktad till Aktia Asset Management och Fredrik Österberg om totalt 8,5 MSEK (Minsta teckningspost 100 TEURO). Den andra emissionen är på maximalt 24 MSEK där både befintliga och nya ägare kan teckna. Ett villkor för att fullfölja båda emissionerna är att denna nyemission tecknas till minst 18 MSEK.

Totalt belopp i de båda emissionerna är maximalt 32,5 MSEK. Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 1,8 MSEK. Det tillkommer även kostnader för garantiförbindelser om maximalt 558 TSEK.

Teckningskurs
Båda nyemissionerna genomförs till teckningskursen 10 SEK per aktie. Värdering före nyemissionerna (pre-money) är 65,9 MSEK. Teckningskursen har fastställts efter diskussioner med större befintliga ägare och institutionella investerare. Hänsyn har tagits till volymviktad genomsnittskurs samt aktuell aktiekurs på AktieTorget.

Förtur till befintliga delägare
För att möjliggöra ett bredare ägande enligt ovan utan att missgynna befintliga ägare kommer nya och gamla ägare få teckna cirka hälften var av det totala emissionsbeloppet. Första delen av teckningstiden i 24 MSEK-emissionen reserveras därför för befintliga ägare som tecknar upp till 16 MSEK pro rata. Därefter får allmänheten (inklusive befintliga ägare) teckna resten upp till 24 MSEK. Avstämningsdag för att kunna teckna med förtur blir den 4 maj. I och med att nyemissionen formellt sett är en så kallad riktad nyemission och inte en företrädesemission kommer det inte finnas några teckningsrätter.

Teckningstid
Teckningstid för hela erbjudandet 16 maj - 14 juni. Förtur till befintliga ägare 16 maj - 23 maj. Allmänheten får teckna från och med 24 maj.

Betalning för institutionella investerare ska ske enligt separat överenskommelse dock senast den 31 juli 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Julia Reuszner, vd Pepins, tel: 073-986 56 64, e-mail: julia@pepins.com 
Henrik Lundin, vd Litium, tel: 070-973 42 31, e-mail: henrik.lundin@litium.se

Pepins erbjuder aktiebaserad crowdfunding på professionella villkor. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i spännande bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.
www.pepins.com

Snabbväxande e-handelsplattformen Litium, som är noterat på AktieTorget, vill satsa ännu mer offensivt och genomför därför två nyemissioner om totalt 32,5 MSEK. Syftet med emissionerna är att få in tillväxtkapital och öka antalet ägare för en ökad likviditet i aktien. Den stora emissionen sker via Pepins plattform för att skapa en aktiv delägarcommunity bestående av långsiktiga ägare.

Läs vidare »

Yogayama – franchisekoncept riggat för expansion tar in nytt kapital

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 10:25 CET

Visst du att det totalt sett är fler som utövar yoga än fotboll? Med 13 års erfarenhet tar Yogayama greppet om en fragmenterad marknad som växer med ca 20% per år. ​För några månader sedan startade nyemissionen för Yogayama. Inför slutspurten (emissionen stänger den 29 mars om den inte fulltecknas innan), ger Yogayamas vd, Estelle Nordenfalk, en lägesrapport.

Prisbelönt vegansk fast food-kedja ska växa snabbare via crowdfunding – Taku-Taku tar in kapital via Pepins

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 10:56 CET

"Jag ville ge folk den godaste street food de ätit. Den råkade bli vegansk", berättar Sebastian Schauermann, grundare till Taku-Taku och känd kock, författare och matinspiratör.​ Vegansk fast food är den snabbast växande sektorn inom restaurangbranschen. Prisbelönta och marknadsledande Taku-Taku ska öka expansionstakten och ta in 7–12 miljoner kr i tillväxtkapital via Pepins crowdfunding.

Expansiv prenumerationstjänst kan förändra e-handeln – Buyersclub vill ha många nya delägare via Pepins

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 08:00 CET

​Både e-handel och digitala prenumerationstjänster växer kraftigt. Buyersclub kombinerar de båda. Bland befintliga ägare finns tech-investerarna Richard Båge, Rustan Panday, Hans Risberg och Daniel Soussan som är kända för bland annat Storytel, Mediaplanet och Insplanet. Nu söker bolaget fler delägare och tillväxtkapital via Pepins crowdfunding. Totalt ska företaget ta in 8 – 15 miljoner kr.

Stort intresse för delägarskap i egenanställningsföretaget Frilans Finans på Pepins

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 08:38 CEST

Intresset för delägarskap i snabbväxande egenanställningsföretaget Frilans Finans var rekordstort när emissionen öppnade hos Pepins. På bara två dagar nådde Frilans Finans målet på 20,1 miljoner kronor och fick över 1 000 nya delägare via crowdfunding. Nu finns statistik kring emissionen tillgänglig.

Pepins tar in 100 miljoner kr i en nyemission för att förverkliga delägarrevolutionen

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 08:51 CEST

​Pepins crowdfunding, en tjänst där vem som helst kan bli delägare i spännande tillväxtföretag, lanserades för bara 18 månader sedan. Sedan dess har drygt 15 företag fått cirka 14 000 nya delägare och över 500 miljoner kr i tillväxtkapital via Pepins. För att på ett kraftfullt sätt kunna fortsätta innovera och leda utvecklingen ska Pepins nu ta in 100 miljoner kr i en nyemission.

Frilans Finans – egenanställningsföretaget som kommer ägas av de egenanställda

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 08:13 CEST

Frilans Finans är Nordens största egenanställningsföretag som gör det möjligt för alla att fakturera utan att ha eget företag. Nu öppnar Frilans Finans möjligheten för egenanställda och allmänheten att bli delägare i bolaget via Pepins. Det planeras att erbjudas aktier för upp till 20 miljoner kronor genom en kombination av både nyemission och försäljning av befintliga aktier.

Succé för greentech-bolaget Urbangreen på Pepins – tog in 20,1 miljoner kr och blev fulltecknad på 8 dagar

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 11:34 CEST

Många ville vara med och bygga framtidens gröna städer när Urbangreen bjöd in nya delägare via Pepins crowdfunding. Greentech-bolagets emission blev fulltecknad i förtid på endast 8 dagar. Urbangreen fick in 20,1 miljoner kr från 670 delägare och ser nu fram emot att utveckla ännu fler hållbara lösningar för framtidens gröna städer.

Bilder & Videor 1 bild, 1 video

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • VD
  • juxelinga@ampefupikmnssu.chnomrw
  • +46 (0)73-986 56 64

Om Pepins

Pepins erbjuder aktiebaserad crowdfunding på professionella villkor. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i spännande bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.
www.pepins.com

Adress

  • Pepins
  • Värmdövägen 84
  • 131 54 Nacka
  • Sverige