Skip to main content

Pepins erbjuder via sin Investment crowdfundingplattform förvärv av aktier i Paradox Interactive enligt “först till kvarn” principen i poster om mellan 9 900 och 330 000 kronor

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 13:02 CEST

Idag publicerar dataspelsföretaget Paradox Interactive sitt prospekt och offentliggör priset i Erbjudandet, vilket uppgår till ett fast pris om 33 kronor per aktie. Genom Pepins plattform för investment crowdfunding, kan privatpersoner teckna aktier i Paradox enligt ”först till kvarn” principen med omedelbar besked om tilldelning. 

Pepins kommer i fyra olika säljomgångar, nedan kallat “trancher”, att sälja ut aktier i Paradox Interactive för totalt över 100 miljoner SEK. Betalningar genomförs direkt via kort eller banköverföring och tilldelning sker enligt “först till kvarn” principen. 

Den första omgången, tranch 1, är planerad att starta på kvällen den 3:e maj via pepins.com. Besked om tidpunkt för teckningsstart kommuniceras ut via Twitter och Facebook samt via pepins.com.

Information om tilldelning och aktieposterna – så här går det till! Aktieposterna som kan tecknas via Pepins är uppdelade i paket av olika storlekar. I den första säljomgången finns följande aktiepaket att välja mellan:

Paket 1: 400 st paket à 9 900 SEK (300 aktier)

Paket 2: 350 st paket à 33 000 SEK (1 000 aktier) 

Paket 3: 80 st paket à 99 000 SEK (3 000 aktier) 

Paket 4: 5 st paket à 330 000 SEK (10 000 aktier)

Endast ett paket per person kan tecknas under de första tre säljomgångarna (trancherna). I den fjärde omgången kommer det finnas möjlighet att teckna ytterligare en post per person. Det här innebär att det är möjligt att teckna aktieposter vid maximalt två tillfällen. Exempelvis kan du välja att teckna ett paket i omgång 1 alternativt 2 och ytterligare ett i omgång 4. 

Anders Sjunnesson, Pepins koncernchef och grundare pekar ut varför denna notering är så unik: 

– Transaktionen i sig är sannolikt den största i världen i sitt slag som sker via en Investment crowdfunding plattform. Att Pepins medverkar vid en IPO i den här storleksordningen visar potentialen i vår plattform och metodik. Vi har en unik position genom kraften i vår mångfasetterade bas av medlemmar.

– Via Pepins får man omedelbar bekräftelse och tilldelning av de aktier man tecknar sig för. Normalt erhåller privatpersoner, det vill säga icke­institutionella investerare, liten eller ingen tilldelning vid attraktiva noteringserbjudanden. Vid mindre attraktiva erbjudanden riskerar man däremot att få full tilldelning. Jag anser det vara mycket orättvist. Först när erbjudandet avslutats behöver emissionsinstituten bestämma vem som ska få tilldelning och med hur mycket.

– Vi tar nu ett första steg mot vad man kan kalla en mer demokratisk metod som jag hoppas kommer förändra den standard som nu råder. Det innebär ett rättvisare och mer transparent förfarande och dessutom görs erbjudandet tillgängligt för en bredare grupp investerare som annars sannolikt stått utanför. 

Det här är Pepins: Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn. 

För ytterligare information vänligen kontakta: Anders Sjunnesson, Koncernchef och grundare Pepins, anders@pepins.com Oscar Watz, Marknadschef Pepins, oscar@pepins.com, +46­(0)73­687 63 00 www.pepins.com 

Om Paradox Interactive: https://www.paradoxinteractive.com/ipo 

För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Wester, CEO Paradox Interactive Andras Vajlok, CFO Paradox Interactive E­post: ir@paradoxplaza.com

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning vid kapitalanskaffningar. www.pepins.com