Skip to main content

Train Alliance tog in 38,9 miljoner kronor och drygt 600 nya delägare via Pepins

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 12:02 CET

Train Alliance AB (publ) har genomfört en framgångsrik nyemission via Pepins som gav 38,9 miljoner kronor och drygt 600 nya delägare. Snittinvesteringen på 64 000 kr är den högsta hittills i en crowdfunding-runda på Pepins.

Train Alliance, med tillgångar bokförda till drygt 450 MSEK, levererar banbrytande koncept och expertis inom tågunderhåll. Bolaget har dessutom tidigt identifierat och investerat i strategisk järnvägsmark. Train Alliances mål är att anskaffa strategisk mark vid viktiga knutpunkter för järnvägstrafik med målet att konvertera dem till tågdepåer. Antingen till försäljning, uthyrning och/eller drift.

Genom emissionen nyemitteras totalt 2 288 566 B-aktier till kursen 17 kr. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 222 885 660 kronor fördelat på 17 288 566 B-aktier och 5 000 000 A-aktier.

Ett syfte med emissionen är att öka ägarspridningen i Bolaget inför bolagets listning på Alternativa Listan (en del av Pepins Group) som beräknas ske 15 mars 2017. Det inkomna kapitalet skall användas för ytterligare investeringar i strategisk järnvägsmark.

Emissionen kommer att registreras på Bolagsverket under januari 2017. Tecknade aktier kommer därefter att bokas in på respektive ägares aktiedepå.

Otto Persson, VD för Train Alliance Sweden AB (publ) säger i en kommentar:

”Train Alliance har senaste tiden haft som uttalat mål att bli ett publikt bolag och att erbjuda våra aktieägare handel i aktien via Alternativa Listan. Nu välkomnar vi 600 nya delägare till bolaget och har samtidigt fått in nästan 39 mkr i investerat kapital. Vi har redan märkt av positiva effekter av att vara ett bolag i en mer publik miljö. Jag vill dessutom passa på att tacka de nya och befintliga delägarna för förtroendet.”

Marcus Bonsib, ansvarig för emissionen på Pepins, är också väldigt nöjd med utfallet.

”Train Alliance visar på bredden och styrkan i Pepins modell. Att aktien dessutom listas och handlas så nära inpå kapitalanskaffningen visar att Pepinsmodellen ständigt utvecklas. Den höga snittinvesteringen tyder på ett stort förtroende för bolaget från våra medlemmar.”

Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn och erbjuder handel i onoterade bolag samt finansiell företagsrådgivning vid kapitalanskaffningar. www.pepins.com

Bifogade filer

PDF-dokument