Skip to main content

Läkemedelsbehandling av reumatoid artrit

Dokument   •   Jan 30, 2017 08:11 CET

Forskningen kring nya behandlingsalternativ vid reumatoid artrit är intensiv och flera nya preparat är under utveckling. Dessa läkemedel reglerar aktiveringsvägarna för inflammation på ett helt nytt sätt. Ett läkemedel, som har kommit långt i utvecklingen, är JAK-hämmaren tofacitinib.
Licens Creative Commons erkännande (?)