Skip to main content

Pfizer i Almedalen: Kan vi halvera strokefallen på tio år?

Evenemang

03
JUL
S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Lokal: Skafferiet)
  -

Antalet strokefall har sjunkit med nästan en tredjedel sedan millennieskiftet, men fortfarande drabbas omkring 26 000 personer av stroke varje år (2). Det orsakar personligt lidande och kostar samhället stora belopp. Vad har gjort att strokepreventionen utvecklats så positivt? Hur ser patientföreningarna på utvecklingen och vad ser de behöver göras? Hur kan politiken skapa förutsättningar för att ytterligare stärka den positiva utvecklingen? Svensk strokeprevention är en framgång. Men resultaten är bättre i vissa landsting än andra samtidigt som vi har en åldrande befolkning. Vi kan därför inte slå oss till ro utan måste fortsätta arbetet.
Referens: (1 & 2) http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-12-18

Arrangörer: Pfizer och Bristol-Myers Squibb