Skip to main content

Pfizer i Almedalen: Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Evenemang

02
JUL
Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
  -

Nätverket mot cancer har flera förslag på hur cancervården kan bli bättre och mer jämlik. Insatserna bygger på att regering och riksdag tar ett nationellt ansvar för cancervården, den högspecialiserade vården, forskningen och kunskapsutvecklingen. Aktiva riskbedömningar måste införas i primärvården för att tidigt upptäcka cancer och patienter som lever med kronisk cancer behöver bättre kontinuitet i vården. Här ska ansvaret ligga på cancercertifierade vårdcentraler. Till sist krävs en ny och tvingande hälso- och sjukvårdslag som ger patienterna tydligare rättigheter. Under seminariet beskriver profession, patienter och sjukvårdsledning utmaningarna med dagens cancervård. Utifrån deras slutsatser får Sveriges största partier debattera vilka insatser de är beredda att göra i september om de vinner valet.

Arrangörer: Nätverket mot cancer i samarbete med Dagens Medicin, Pfizer, Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Ipsen, Immunovia, Jansse, Merck, Novartis