Pfizer i Almedalen: Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

02 Juli 2018 14:40 – 15:40

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Nätverket mot cancer har flera förslag på hur cancervården kan bli bättre och mer jämlik. Insatserna bygger på att regering och riksdag tar ett nationellt ansvar för cancervården, den högspecialiserade vården, forskningen och kunskapsutvecklingen. Aktiva riskbedömningar måste införas i primärvården för att tidigt upptäcka cancer och patienter som lever med kronisk cancer behöver bättre kontinuitet i vården. Här ska ansvaret ligga på cancercertifierade vårdcentraler. Till sist krävs en ny och tvingande hälso- och sjukvårdslag som ger patienterna tydligare rättigheter. Under seminariet beskriver profession, patienter och sjukvårdsledning utmaningarna med dagens cancervård. Utifrån deras slutsatser får Sveriges största partier debattera vilka insatser de är beredda att göra i september om de vinner valet.

Arrangörer: Nätverket mot cancer i samarbete med Dagens Medicin, Pfizer, Abbvie, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Celgene, Ipsen, Immunovia, Jansse, Merck, Novartis

Ämnen

Taggar


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt

Kerstin Falck

Kerstin Falck

Presskontakt Corporate Affairs Director 0768892968
Ulrika Goossens

Ulrika Goossens

Presskontakt Kommunikationschef 0768-892957

Relaterade nyheter

Relaterade event