Skip to main content

Kliniska data från Pfizers onkologiportfölj presenterades vid ASCO

Nyhet   •   Jun 14, 2013 07:53 CEST

I samband med den stora cancerkongressen ASCO som nyligen avslutades I Chicago presenterade Pfizer närmare 60 abstracts.

Vid en presentation till media gav Mace Rothenberg, SVP Clinical Development and Medical Affairs på Pfizer onkologi en översikt av:

  • Pfizers omfattande forskningsportfölj inom onkologi
  • Hur molekylär testning förändrat diagnostik och behandlingsmönster vid lungcancer
  • Kliniska data om Pfizers behandlingar inom lungcancer, hematologi, bröstcancer och njurcancer

Omfattande prövningsprogram
Onkologi är ett prioriterat område för Pfizer. Under de senaste 10 åren har Pfizer utvecklat tre nya cancerbehandlingar men har nu ökat utvecklingstakten och har i Sverige lanserat tre nya produkter sedan september 2012. Pfizer har även tre substanser i sen utvecklingsfas samt drygt 25 läkemedelskandidater i preklinisk fas. Då kunskapen om tumörernas biologiska egenskaper snabbt ökar går utvecklingen mot en allt mer individualiserad behandling baserad på kunskap om varje patients specifika tumörsjukdom.

Pfizers vision är att alla cancerpatienter får en individuellt utformad och evidensbaserad vård.

Här kan du se en webcast med Mace Rothenberg (på engelska drygt 30 min)

För mer information om Pfizers engagemang inom onkologi, kontakta:
Thomas Wahlgren, medicinsk rådgivare, tel 0768-892947, e-post thomas.wahlgren@pfizer.com
Sofia Risberg, medicinsk rådgivare, tel 0768-892406e-post sofia.risberg@pfizer.com
Ulrika Goossens, informationschef, tel 0768-892957, e-post ulrika.goossens@pfizer.com