This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pfizer och Auxilium avslutar samarbetet gällande Xiapex

Nyhet -

Pfizer och Auxilium avslutar samarbetet gällande Xiapex

Från och med den 25 april, 2013 har Pfizer och Auxilium avslutat samarbetet gällande utveckling, marknadsföring och tillhandahållande av Xiapex för injektionsbehandling av Dupuytrens kontraktur.

Auxilium UK LTD är framöver innehavare av marknadsföringstillståndet för Xiapex i EU.

Om du har några frågor om Xiapex så ska du i fortsättningen vända dig till Auxillium.


E-postadress: xiapexquestions@auxillium.com

Taggar


Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Presskontakt