Skip to main content

Pfizer på SPPs Global Topp 100 – ”ett av världens hållbaraste företag”

Nyhet   •   Nov 03, 2015 16:20 CET

Pfizer är ett av sju läkemedelsbolag som finns med i pensionsförvaltaren SPPs hållbarhetsfond Global Top 100. Här har SPPs analytiker listat de bolag man anser vara mest framgångsrika och hållbara baserat på miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier.

- Life-Sciencesektorn är väl representerad i fonden. Med samhällets demografiska förändringar, och alla de genombrott som förväntas inom nanoteknologi och genom digitalisering, så har bolag inom Life Sciencesektorn alla förutsättningar att bli framtidens vinnare om man samtidigt förstår att driva verksamheten långsiktigt och hållbart. Jag är glad och stolt över att SPP i sin bedömning anser att Pfizer är ett av de bäst rustade företagen, säger Bengt Mattsson, CSR- och miljöchef på Pfizer.

Om SPP Global Top 100
Fonden innehåller bolag som integrerat hållbarhet i sin verksamhet på ett systematiskt sätt, är finansiellt solida och rustade för att klara morgondagens utmaningar. SPP anser att det är i dessa företag som innovationskraften finns och insikten att det inte går att överutnyttja den omvärld vi alla är beroende av.

Mer information på SPPs hemsida