Skip to main content

Pfizers Medicinska Direktör Johan Brun mentor i Sjukvårdens Ledarskapsakademi

Nyhet   •   Aug 31, 2015 14:17 CEST

Sjukvårdens Ledarskapsakademi är ett initiativ för att på olika sätt stärka ledarskapet i sjukvård och forskning. Johan Brun, Medicinsk Direktör på Pfizer, kommer att vara en av flera erfarna och välmeriterade mentorer för 2015/2016 års program.

Syftet med Sjukvårdens Ledarskapsakademi är att bidra till fler skickliga chefer. Det är en nödvändigt för att kunna hantera de utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Ledarskapet är komplext, sjukvårdens ledare måste kunna hantera kraven på resultat, stimulera utveckling och samtidigt leda den medicinska verksamheten där förmågan till prioriteringar och etiska avvägningar ständigt prövas.

Pfizer är sedan starten 2011 partner till Sjukvårdens Ledarskapsakademi, som är ett initiativ av Michaël Berglund Executive Search, Boston Consulting Group och tidningen Dagens Medicin. Övriga partner är Akademiska sjukhuset, Capio, Karolinska universitetssjukhuset, Landstinget i Kalmar län, Landstinget Sörmland, Region Skåne, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting.

För mer information kontakta:
Johan Brun, Medicinsk Direktör, Pfizer
Tel 076-8892420, e-post johan.brun@pfizer.com

Ulrika Goossens, Kommuniktionschef, Pfizer
Tel 076-8892957, e-post: ulrika.goossens@pfizer.com