Skip to main content

12 november är internationella dagen mot lunginflammation - för ökad kunskap och kännedom om lunginflammation

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 08:03 CET

Den 12 november är det internationella dagen mot lunginflammation, ”World Pneumonia Day” och då vill Pfizer uppmärksamma att lunginflammation är en vanlig dödsorsak och som till viss del kan förebyggas genom vaccination.

Enligt senaste statistiken från SCB vårdades 43280 personer i Sverige på sjukhus på grund av lunginflammation under 2011(1). Pneumokockbakterien är den vanligaste orsaken till lunginflammation och är ofta kopplad till hög dödlighet i hela världen (2). Lunginflammation kan drabba personer i alla åldrar men är särskilt vanligt hos personer som har ett svagt immunförsvar. Det gäller framför allt små barn och äldre. Risken att drabbas av en lunginflammation ökar redan i 50-årsåldern, med en markant ökning efter 65 år, eller om man har andra underliggande sjukdomar (3, 4). Vissa typer av lunginflammation, som pneumokockorsakad lunginflammation, kan potentiellt förebyggas genom vaccination.

Lunginflammation en vanlig dödsorsak
Infektionssjukdomar är enligt WHO den näst vanligaste dödsorsaken (25%) efter hjärtkärlsjukdomar (31%) i världen (5). Nedre luftvägsinfektioner är en av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen och även i rika länder hamnar dessa på en sjätte plats över de tio vanligaste dödsorsakerna. (6). Bland de akuta (nedre) luftvägsinfektionerna är lunginflammation den dödligaste (6). Sjukdomar orsakade av pneumokocker finns över hela världen. Över en och en halv miljon människor avlider årligen till följd av allvarliga pneumokockinfektioner, där framför allt äldre är en stor grupp (3). Varje år dör också fler barn under fem år av lunginflammation än av någon annan sjukdom (7).

Pneumokocker vanligaste orsaken till lunginflammation
Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokockbakterier. Varje år drabbas ca en procent av den vuxna befolkningen i Sverige av samhällsförvärvad lunginflammation och 20 till 40 procent av dessa kräver sjukhusvård (8).

Lunginflammation orsakad av pneumokocker, i kombination med hjärtproblem, är också den vanligaste dödsorsaken bland äldre och riskgrupper som en följdsjukdom av influensan.

Kan förebyggas med vaccin
Lunginflammation behandlas i regel med antibiotika. Många personer som får lunginflammation behöver vård på sjukhus och det kan i värsta fall ta flera månader innan man är helt återställd från sjukdomen. Vissa typer av lunginflammation, som t ex pneumokockorsakad lunginflammation, kan potentiellt förebyggas med hjälp av vaccin.

Sedan 2009 ingår vaccinering mot pneumokocker i det svenska barnvaccinationsprogrammet för att skydda mot bland annat lunginflammation. 2012 var antalet fall av invasiv pneumokocksjukdom* bland barn under två år 75 procent lägre än genomsnittet 2005-2007, åren före införandet av den allmänna vaccinationen (9).

Pneumokockvaccin finns även för vuxna och kan övervägas av dem som är över 50 år eller har andra underliggande sjukdomar.

Om Prevenar 13
Prevenar 13 är en vidareutveckling av pneumokockvaccinet Prevenar och ger skydd mot 13 varianter av pneumokockbakterien och har sedan 2009 använts inom ramen för det svenska barnvaccinationsprogrammet. Prevenar 13 är idag det mest använda pneumokockvaccinet i världen. Prevenar och uppföljaren Prevenar 13 har funnits tillgängligt i flera delar av världen sedan 2001 och hittills har närmare 600 miljoner doser distribuerats (10).

Prevenar 13 är för närvarande godkänt för förebyggande av invasiv sjukdom*, lunginflammation och öroninflammation orsakad av pneumokockbakterien hos spädbarn och barn i åldern 6 veckor till 17 år (11).

Prevenar 13 är även sedan oktober 2011 respektive juni 2013 godkänt för aktiv immunisering för förebyggande av invasiv sjukdom orsakad av pneumokockbakterier hos vuxna 18 år och äldre (8).

Prevenar 13 är det första och enda konjugerade pneumokockvaccin som godkänts för barn över 5 år och vuxna (11).

Om internationella dagen mot lunginflammation (World Pneumonia Day)
World Pneumonia Day grundades 2009 av Global Coalition Against Child Pneumonia och syftar till att:

  • Öka medvetenheten om lunginflammation
  • Främja insatser för att skydda mot, förebygga och behandla lunginflammation
  • Ta fram åtgärder för att bekämpa lunginflammation


Se mer http://worldpneumoniaday.org/

Ordförklaring
*Pneumokockinfektioner kan delas in i två typer; icke-invasiva som är vanligare och invasiva som är mindre vanliga men oftast betydligt allvarligare. Till de invasiva infektionerna räknas bland annat lunginflammation där bakterien spridit sig till blodet, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

För mer information kontakta:
Ulrika Goossens, informationschef, 0768-89 29 57, ulrika.goossens@pfizer.com
Lars Nyman, medicinsk rådgivare, 0768-89 22 61, lars.nyman@pfizer.com

Referenser:
1.   Statistiska Centralbyrån - Diagnoser i sluten vård. Vårdtillfällen/Riket, ålder 0-85+, Båda könen
2.  World Health Organization. Pneumonia Fact Sheet. Updated April 2013. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/
3.  Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network. Streptococcus pneumoniae, 2009. Available at http://wwwtest.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu09.pdf. Accessed August 17, 2011
4.   Smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/pneumokockinfektion-invasiv/ respektive http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/pneumokockinfektion-penicillinresistent-prp/
5.  Smittskyddsinstitutet, http://www.smittskyddsinstitutet.se/smittskydd/arkiv/kronikor/akuta-luftvagsinfektioner-toppar-antalet-doda-i-infektionssjukdomar-i-varlden/
6.   Ny ref Smittskyddsinstitutet, 2013-09-15, http://smi.se/nyhetsarkiv/2013/farre-dor-av-infektioner-i-varlden/
7.   WHO Health statistics 2009; http://www.who.int/whosis/whostat/EN_WHS09_Full.pdf
8.   Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram 2011, sid 4 http://www.infektion. net/sites/default/files/pdf/vardprogram_pneumoni_2011_12_15)
9.   SMI Epidemiologisk årsrapport 2012
10. Data on File, Pfizer Inc.
11. Prevenar 13 produktresumé, http://www.fass.se/

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.