Skip to main content

45 702 skåningar ger nyårslöftet att fimpa

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 12:13 CET

45 702 skåningar ger nyårslöftet att fimpa  

8 av 10 rökare vill inte vara rökare. Många av dem har försökt sluta flera gånger. Och det är bra. För statistiken säger att varje försök tar rökaren närmare målet. Från tidigare år vet vi att drygt var tredje rökare som planerar att sluta, ger löftet att fimpa till nyår. Det motsvarar ca 285 000 rökare i Sverige totalt och 45 702 rökare i Skåne. Varannan snusare uppger att de vill sluta snusa. Om samma resonemang gäller för dem är det 17 642 skånska snusare som lovar att lägga av till nyår, 152 000 totalt i Sverige.

På Sluta-Röka-Linjen (020-84 00 00) vet man att antalet samtal ökar markant kring nyår.

- Ibland tar det fart redan i mellandagarna, berättar tandläkare Maria Rankka som är ansvarig för Sluta-Röka-Linjen. Sedan brukar det kulminera de första veckorna efter nyår. När de som gav löftet börjar känna hur det sviktar och vill ha råd och stöd hur de ska tackla det. I år har vi förstärkt bemanningen hos oss, så att vi kan ta emot alla samtal som vi vet kommer.

Enligt Maria Rankka är motivationen den viktigaste faktorn för att lyckas.

- Att man behöver testa några gånger hör till. Det är inget nederlag om man återfaller. Tvärtom ger det erfarenhet, så att man kan känna igen hindren nästa gång och försöka undvika dem. Man ska veta att det krävs stark motivation, ett bra stöd både från professionella tobaksavvänjare och från familj och vänner samt uthållighet inte att förglömma. Det är ett hårt arbete att bryta en vana som kanske funnits i många år och blivit en del av ens identitet.

Av alla som vill bryta med sitt tobaksberoende vill var tredje ha professionell hjälp, enligt en undersökning från Statens Folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen. När rökaren får stödjande samtal av en tobaksavvänjare i vården, kan möjligheterna att lyckas tiodubblas jämfört med att sluta spontant utan stöd.

- Om det är första gången du tar beslutet att sluta röka och det sammanfaller med nyårsafton är  det bara att pröva krafterna, menar professor Hans Gilljam, ansvarig för tobaksprevention på Karolinska Institutet i Stockholm. Men du ska veta att av dem som ger löftet spontant är högst 3 eller 4 av 100 rökfria nästa nyårsafton. Råkar man höra till dem är det bara att gratulera.

- Jag tycker att en god hälsa, ett friskt liv, är värt goda förberedelser. Tänk på att om det där rökstoppet sker före 35 års ålder vinner du i snitt 12-14 fler friska levnadsår och totalt 8-10 år längre liv.

Maria Rankkas tre bästa råd till de närmare 50 000 skåningar som statistiskt sett lovar att fimpa till nyår, och de närmare 20 000 skånska snusarna som lovar att sluta snusa, är:

1. Ta chansen nu! Plocka fram din bästa motivation och när det tar emot, tänk på vinsterna som kommer snabbt efter rökstoppet! Att du luktar bättre, andas lättare och orkar mer. Sedan finns det oändligt många fler vinster, inte minst när det gäller hälsan.

2. Se till att du har professionellt stöd av rökavvänjare och doktor och ta hjälp av läkemedel om du har rökt eller snusat i många år och försökt men inte lyckats tidigare.

3. Var snäll mot dig själv! Ät bra och rör på dig. Unna dig njutning som inte har någonting med nikotin att göra.

Källor:

1. Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor. Statens folkhälsoinstitut 2008.

2. SCB, Befolkningsstatistik definitiva 2008.

3. Tobaksavvänjning i hälso- och sjukvården, 2007. Statens Folkhälsoinstitut i samarbete med Socialstyrelsen.

 

För mer information kontakta:

Maria Rankka, Leg tandl, Karolinska Institutet, institutionen för folkhälsovetenskap. Sluta-Röka-Linjen. Tfn: 08-524 874 49. E-mail: maria.rankka@ki.se

Hans Gilljam, MD Professor. Dpt of Public Health Sciences. Karolinska Institutet.

Mobil: 070-484 25 66. Arbete: 08-524 801 77. E-mail: hans.gilljam@ki.se

Regional fakta om tobaksbruk i Skåne

Folkmängd totalt: 1 229 270. Vuxna (från 16 år): 1 008 124.

Andel dagligrökare: Kvinnor: 18 %. Män: 16 %.

Genomsnitt i hela riket: Kvinnor: 16 %. Män: 12 %.

Andel dagligsnusare: Kvinnor: 3 %. Män: 18 %.

Genomsnitt i hela riket: Kvinnor: 4%. Män: 20%.

Not: Skåne har högst andel dagligrökande män i hela landet jämfört med andra län. Men de har lägre andel dagligsnusare både bland kvinnor och män jämfört med snittet i Sverige.

Publicerbara, helt nya illustrationer om att sluta röka av illustratören Anna-Karin Elde finns fria att använda på:

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/pfizer/image/list

 

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling. Målet är ett längre och friskare liv. Idag erbjuder Pfizer läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, onkologi, vacciner, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. Fokus för vår forskningsverksamhet ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Wyeth är nu en del av Pfizer-koncernen. Sammanslagningen av de svenska Wyeth- och Pfizer-enheterna till ett bolag kommer dock av juridiska och regulatoriska skäl att ske gradvis. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Bifogade filer

Word-dokument