Skip to main content

7 av 10 rökfria efter behandling med Champix, visar ny studie

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2012 08:02 CEST

En nyligen genomförd studie på patienter i Tyskland visar att rökare som behandlas med Champix har goda möjligheter att sluta röka och att risken för att drabbas av biverkningar är relativt liten[1]. Dessutom är biverkningarna oftast lindriga.  

- Champix har nu funnits i över fem år och hjälpt många rökare att bryta sitt beroende. Den aktuella studien tillsammans med resultat från tidigare studier visar att Champix är både effektivt och väl tolererat, säger Sven Langworth, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Studien är en så kallad observationsstudie där man undersökte effektiviteten och risken för biverkningar hos rökare som behandlades med Champix (varenicline) via sina husläkare (primärvårdsläkare). 1177 rökare som behandlades med Champix följdes under 12 veckor med syftet att se hur stor andel av dessa som var rökfria vid mätperiodens slut. Av de 999 personer som fullföljde studien uppgav 837 att de var rökfria vid periodens slut. Studien publicerades den 17e september 2012 online i European Addiction Research.

En viktig del i studien var att undersöka om behandling med Champix gör det lättare att sluta röka även för dem som har rökrelaterade sjukdomar. 66,7 procent av deltagarna hade sådan så kallad samsjuklighet i form av till exempel KOL- Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, hjärt- och lungsjukdom eller typ 2- diabetes.

Studien visade också att Champix är ett väl tolererat läkemedel. 122 av de patienter som fullföljde studien angav att de vid något tillfälle upplevt någon biverkning som kunde sägas bero på behandlingen. Av dessa uppgavs 3,6 procent som milda, 10,7 procent som måttliga och endast 1,6 procent ansågs vara av svårare karaktär, såsom känslor av apati, depression eller aggression.

Studiens abstract finns på denna länk: http://content.karger.com/ProdukteDB/produkte.asp?Aktion=ShowAbstract&ArtikelNr=341638&Ausgabe=257366&ProduktNr=224233

För mer information kontakta
Annelie Barkelund, Informationschef Pfizer, tfn: 08- 550 529 75; e-mail: annelie.barkelund@pfizer.com 

Sven Langworth, Medicinsk rådgivare, Pfizer, tfn: 08- 550 522 64 e-mail: sven.langworth@pfizer.com

 [1]  Andreas et al. Effectiveness of varenicline as an aid to smoking cessation in primary care: an observational study. European Addiction Research 2013; 19:47-54.  

 

Om Pfizer
Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, smärta, urologi, infektion, inflammation, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning, respiration och reumatiska sjukdomar. Fokus för forskningsverksamheten ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ; Alzheimers sjukdom, diabetes, inflammation, immunologi, cancer och smärta är några exempel. I Sverige bedriver Pfizer klinisk forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Wyeth är en del av Pfizer-koncernen. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.